KAP ***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

25.02.2020 - 23:20
KAP ***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.600.000 0 0 -252 4.064.351 -95.521 831.263 2.120.621 -1.767.831 0 29.660.259 8.068.601 0 48.481.491 1.665 48.483.156
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 2.402 0 0 5.401.136 0 5.403.538 0 5.403.538
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 2.402 0 0 5.401.136 0 5.403.538 0 5.403.538
Yeni Bakiye
5.600.000 0 0 -252 4.064.351 -95.521 831.263 2.120.621 -1.765.429 0 29.660.259 13.469.737 0 53.885.029 1.665 53.886.694
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -98.150 62.985 556.612 523.104 -4.446.378 0 0 9.343.637 5.941.810 793 5.942.603
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -231 0 0 0 0 4.774 0 1.219.121 0 79.678 0 79.678
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 -1.143.986 0 0 0 7.660.121 -7.940.121 0 -280.000 0 -280.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -280.000 0 -280.000 0 -280.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.582.399 -7.582.399 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.722 -77.722 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.100.000 0 0 -483 3.966.201 -32.536 243.889 2.643.725 -6.207.033 0 37.320.380 6.748.737 9.343.637 60.126.517 2.458 60.128.975
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
6.100.000 0 0 -483 3.966.201 -32.536 243.889 2.643.725 -6.207.033 0 37.320.380 16.092.374 60.126.517 2.458 60.128.975
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
6.100.000 0 0 -483 3.966.201 -32.536 243.889 2.643.725 -6.207.033 0 37.320.380 16.092.374 0 60.126.517 2.458 60.128.975
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -324.856 -27.891 175.320 105.265 5.909.736 0 0 0 7.356.825 13.194.399 535 13.194.934
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -88 188.957 0 0 0 667 0 138.686 575.371 0 903.593 0 903.593
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.866.010 -14.866.010 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.794.507 -14.794.507 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.503 -71.503 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.100.000 0 0 -571 3.830.302 -60.427 419.209 2.748.990 -296.630 0 52.325.076 1.801.735 7.356.825 74.224.509 2.993 74.227.502


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
144.394.170 313.003.820 457.397.990 100.186.509 221.199.122 321.385.631
GARANTİ VE KEFALETLER
(1),(3) 44.163.692 87.532.468 131.696.160 42.358.851 89.288.857 131.647.708
Teminat Mektupları
43.893.079 57.274.344 101.167.423 42.052.714 61.662.493 103.715.207
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.164.794 13.635.508 14.800.302 1.809.270 13.798.953 15.608.223
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
37.831.479 39.002.599 76.834.078 35.394.204 43.373.848 78.768.052
Diğer Teminat Mektupları
4.896.806 4.636.237 9.533.043 4.849.240 4.489.692 9.338.932
Banka Kredileri
9.724 8.211.786 8.221.510 26.238 8.290.788 8.317.026
İthalat Kabul Kredileri
6.517 8.206.747 8.213.264 26.238 8.288.714 8.314.952
Diğer Banka Kabulleri
3.207 5.039 8.246 0 2.074 2.074
Akreditifler
255.679 20.137.357 20.393.036 274.137 18.114.396 18.388.533
Belgeli Akreditifler
255.679 20.071.463 20.327.142 274.137 18.008.378 18.282.515
Diğer Akreditifler
0 65.894 65.894 0 106.018 106.018
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 969.507 969.507 0 202.092 202.092
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 969.507 969.507 0 202.092 202.092
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 2.172 2.172
Diğer Garantilerimizden
0 939.474 939.474 0 1.010.273 1.010.273
Diğer Kefaletlerimizden
5.210 0 5.210 5.762 6.643 12.405
TAAHHÜTLER
53.014.691 19.903.469 72.918.160 36.323.782 14.578.481 50.902.263
Cayılamaz Taahhütler
(1),(3) 53.014.691 14.823.869 67.838.560 36.150.769 10.188.966 46.339.735
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.134.231 11.571.249 13.705.480 2.192.245 5.070.064 7.262.309
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
7.500 0 7.500 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
11.842.898 32.819 11.875.717 8.547.764 20.980 8.568.744
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.852.919 24 3.852.943 2.876.065 37 2.876.102
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
11.509 0 11.509 6.925 0 6.925
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
24.220.013 25.292 24.245.305 13.341.463 22.436 13.363.899
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
36.161 0 36.161 23.620 0 23.620
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
10.909.460 3.194.485 14.103.945 9.162.687 5.075.449 14.238.136
Cayılabilir Taahhütler
0 5.079.600 5.079.600 173.013 4.389.515 4.562.528
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 216.573 216.573 0 372.805 372.805
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 4.863.027 4.863.027 173.013 4.016.710 4.189.723
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 47.215.787 205.567.883 252.783.670 21.503.876 117.331.784 138.835.660
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
47.215.787 205.567.883 252.783.670 21.503.876 117.331.784 138.835.660
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.859.858 4.325.518 8.185.376 2.524.108 3.223.439 5.747.547
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.631.241 2.449.973 4.081.214 1.014.221 1.760.205 2.774.426
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.228.617 1.875.545 4.104.162 1.509.887 1.463.234 2.973.121
Para ve Faiz Swap İşlemleri
43.353.905 201.213.855 244.567.760 18.958.168 114.084.371 133.042.539
Swap Para Alım İşlemleri
1.417.227 99.048.727 100.465.954 242.703 51.873.780 52.116.483
Swap Para Satım İşlemleri
41.796.678 57.948.484 99.745.162 18.715.465 33.664.931 52.380.396
Swap Faiz Alım İşlemleri
70.000 22.108.322 22.178.322 0 14.272.830 14.272.830
Swap Faiz Satım İşlemleri
70.000 22.108.322 22.178.322 0 14.272.830 14.272.830
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.024 28.510 30.534 21.600 23.974 45.574
Para Alım Opsiyonları
1.012 14.255 15.267 10.800 11.987 22.787
Para Satım Opsiyonları
1.012 14.255 15.267 10.800 11.987 22.787
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.937.445.479 248.393.650 2.185.839.129 1.351.947.272 250.674.668 1.602.621.940
EMANET KIYMETLER
806.756.931 45.380.242 852.137.173 484.862.074 29.618.131 514.480.205
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
20.517.299 21.575.724 42.093.023 19.513.200 9.949.943 29.463.143
Tahsile Alınan Çekler
10.908.997 1.492.464 12.401.461 10.913.777 1.298.021 12.211.798
Tahsile Alınan Ticari Senetler
11.345.458 946.062 12.291.520 9.935.885 899.959 10.835.844
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
8.816 0 8.816 8.816 0 8.816
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
738.596.223 0 738.596.223 421.800.764 7.242 421.808.006
Diğer Emanet Kıymetler
25.378.489 20.506.340 45.884.829 22.687.433 17.067.264 39.754.697
Emanet Kıymet Alanlar
1.649 859.652 861.301 2.199 395.702 397.901
REHİNLİ KIYMETLER
1.129.440.550 199.704.058 1.329.144.608 865.830.685 218.134.914 1.083.965.599
Menkul Kıymetler
3.353.935 1.296.711 4.650.646 2.419.375 1.439.047 3.858.422
Teminat Senetleri
16.780.956 5.436.821 22.217.777 17.840.388 4.474.610 22.314.998
Emtia
2.428.499 639.362 3.067.861 2.371.854 452.978 2.824.832
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
895.452.305 125.862.426 1.021.314.731 756.841.771 153.479.598 910.321.369
Diğer Rehinli Kıymetler
211.419.646 66.447.078 277.866.724 86.352.088 58.269.304 144.621.392
Rehinli Kıymet Alanlar
5.209 21.660 26.869 5.209 19.377 24.586
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.247.998 3.309.350 4.557.348 1.254.513 2.921.623 4.176.136
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.081.839.649 561.397.470 2.643.237.119 1.452.133.781 471.873.790 1.924.007.571


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-10.191.268 1.892.753
Alınan Faizler
62.716.085 50.363.075
Ödenen Faizler
-41.250.106 -30.573.694
Alınan Temettüler
20.155 4.808
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.428.493 3.863.598
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.063.653 3.450.126
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.496.293 1.183.842
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.317.186 -3.800.553
Ödenen Vergiler
-5.277.471 -3.096.364
Diğer
-33.071.184 -19.502.085
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
29.142.260 21.173.587
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
4.821.736 -6.724.201
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-9.601.642 9.211.129
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-69.729.045 -70.080.799
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.554.398 -7.432.023
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
6.184.517 22.343.023
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
119.631.420 61.520.023
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-37.668 1.119.259
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.412.395 3.573.693
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-23.269.061 7.643.483
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
18.950.992 23.066.340
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-23.539.257 -15.687.718
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-50.592 -49.535
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.835.246 -421.891
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
499.160 304.933
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-44.506.253 -26.780.508
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
21.731.937 11.929.917
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-11.191.088 -3.515.803
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
3.875.246 2.631.165
Diğer
7.937.579 214.004
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
6.319.753 2.061.980
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
24.358.844 9.555.088
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-17.669.126 -7.993.108
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 500.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-369.965 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(1) 2.024.161 5.015.333
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.755.649 14.455.935
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1) 28.295.446 13.839.511
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1) 32.051.095 28.295.446


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.357.474 9.344.120
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
5.837.460 -3.401.517
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-177.427 521.447
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-360.951 -107.965
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.864 75.582
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
321.826 679.067
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-103.438 -125.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.014.887 -3.922.964
Yabancı Para Çevrim Farkları
105.265 523.104
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
7.575.936 -5.425.064
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.666.314 978.996
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.194.934 5.942.603


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
83.583.457 98.441.926 182.025.383 66.510.082 74.379.646 140.889.728
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.565.469 60.244.783 63.810.252 7.814.343 44.400.782 52.215.125
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 2.947.625 52.864.641 55.812.266 5.159.473 37.723.020 42.882.493
Bankalar
(4) 131.072 7.251.813 7.382.885 2.594.530 6.502.590 9.097.120
Para Piyasalarından Alacaklar
487.812 133.957 621.769 61.405 188.682 250.087
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.040 -5.628 -6.668 -1.065 -13.510 -14.575
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 1.932.117 145.007 2.077.124 536.584 6.246.194 6.782.778
Devlet Borçlanma Senetleri
1.898.894 7.310 1.906.204 505.480 5.895.402 6.400.882
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
23 0 23 8 0 8
Diğer Finansal Varlıklar
33.200 137.697 170.897 31.096 350.792 381.888
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5),(6) 76.790.107 36.553.163 113.343.270 56.610.615 23.222.432 79.833.047
Devlet Borçlanma Senetleri
74.042.653 35.560.304 109.602.957 55.241.367 22.647.572 77.888.939
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
140.393 399.984 540.377 125.580 252.138 377.718
Diğer Finansal Varlıklar
2.607.061 592.875 3.199.936 1.243.668 322.722 1.566.390
Türev Finansal Varlıklar
(3) 1.295.764 1.498.973 2.794.737 1.548.540 510.238 2.058.778
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.295.764 1.498.973 2.794.737 1.548.540 510.238 2.058.778
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
334.985.276 153.648.840 488.634.116 268.866.687 140.472.202 409.338.889
Krediler
(7) 342.521.224 138.437.666 480.958.890 270.654.402 133.874.529 404.528.931
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(12) 1.531.983 2.136.768 3.668.751 1.449.276 2.529.404 3.978.680
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 2.147 2.147
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 4.480.563 13.691.052 18.171.615 5.404.610 4.877.935 10.282.545
Devlet Borçlanma Senetleri
4.395.402 13.664.560 18.059.962 5.207.791 4.876.659 10.084.450
Diğer Finansal Varlıklar
85.161 26.492 111.653 196.819 1.276 198.095
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-13.548.494 -616.646 -14.165.140 -8.641.601 -811.813 -9.453.414
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 6.965.298 165 6.965.463 1.230.611 68 1.230.679
Satış Amaçlı
6.965.298 165 6.965.463 1.230.611 68 1.230.679
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
589.172 137.914 727.086 147.786 89.787 237.573
İştirakler (Net)
(9) 282.244 2.584 284.828 139.811 2.337 142.148
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
271.526 0 271.526 133.745 0 133.745
Konsolide Edilmeyenler
10.718 2.584 13.302 6.066 2.337 8.403
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 306.928 0 306.928 7.975 0 7.975
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 1.738 0 1.738
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
306.928 0 306.928 6.237 0 6.237
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 0 135.330 135.330 0 87.450 87.450
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 135.330 135.330 0 87.450 87.450
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 7.516.783 271.515 7.788.298 6.600.795 202.960 6.803.755
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(19) 884.317 50.831 935.148 683.280 48.426 731.706
Şerefiye
30.723 0 30.723 0 0 0
Diğer
853.594 50.831 904.425 683.280 48.426 731.706
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
20.386 5.083 25.469 53.287 7.336 60.623
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(20) 1.191.444 123 1.191.567 1.639.462 96 1.639.558
DİĞER AKTİFLER (Net)
(22) 3.856.278 1.572.417 5.428.695 4.234.374 3.220.111 7.454.485
VARLIKLAR TOPLAMI
439.592.411 254.128.814 693.721.225 349.966.364 218.420.632 568.386.996
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 250.892.192 229.036.334 479.928.526 184.601.759 169.773.489 354.375.248
ALINAN KREDİLER
(3) 1.667.904 32.590.533 34.258.437 1.196.347 33.652.422 34.848.769
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 28.821.018 20.473.527 49.294.545 56.213.158 12.390.480 68.603.638
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 5.761.229 9.831.892 15.593.121 4.326.776 12.617.088 16.943.864
Bonolar
2.267.540 279.678 2.547.218 1.761.094 106.896 1.867.990
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
2.482.999 0 2.482.999 1.375.097 0 1.375.097
Tahviller
1.010.690 9.552.214 10.562.904 1.190.585 12.510.192 13.700.777
FONLAR
6.066.464 0 6.066.464 6.073.748 0 6.073.748
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.066.464 0 6.066.464 6.073.748 0 6.073.748
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 536.555 1.115.646 1.652.201 1.156.322 511.847 1.668.169
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
536.555 1.115.646 1.652.201 1.156.322 511.847 1.668.169
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 668.204 104.471 772.675 0 0 0
KARŞILIKLAR
(9) 3.571.025 539.769 4.110.794 4.637.486 113.586 4.751.072
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.704.127 4.823 1.708.950 1.342.697 4.324 1.347.021
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 1.739.355 0 1.739.355
Diğer Karşılıklar
1.866.898 534.946 2.401.844 1.555.434 109.262 1.664.696
CARİ VERGİ BORCU
(10) 1.857.191 8.489 1.865.680 1.607.656 19.295 1.626.951
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 34.153 5.019 39.172 0 8.669 8.669
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 3.061.224 0 3.061.224 0 0 0
Satış Amaçlı
3.061.224 0 3.061.224 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 10.103.295 10.103.295 0 0 0
Krediler
0 537.338 537.338 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 9.565.957 9.565.957 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 9.438.934 3.308.655 12.747.589 8.547.463 10.810.430 19.357.893
ÖZKAYNAKLAR
(13) 74.397.428 -169.926 74.227.502 62.844.885 -2.715.910 60.128.975
Ödenmiş Sermaye
6.100.000 0 6.100.000 6.100.000 0 6.100.000
Sermaye Yedekleri
-571 0 -571 -483 0 -483
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-571 0 -571 -483 0 -483
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.885.618 303.466 4.189.084 4.110.411 67.143 4.177.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.613.096 -1.160.736 2.452.360 -780.255 -2.783.053 -3.563.308
Kar Yedekleri
51.637.732 687.344 52.325.076 37.320.380 0 37.320.380
Yasal Yedekler
5.049.462 40.119 5.089.581 4.026.361 0 4.026.361
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
46.497.385 34.521 46.531.906 31.732.384 0 31.732.384
Diğer Kar Yedekleri
90.885 612.704 703.589 1.561.635 0 1.561.635
Kar veya Zarar
9.158.560 0 9.158.560 16.092.374 0 16.092.374
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.801.735 0 1.801.735 6.748.737 0 6.748.737
Dönem Net Kâr veya Zararı
7.356.825 0 7.356.825 9.343.637 0 9.343.637
Azınlık Payları
2.993 0 2.993 2.458 0 2.458
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
386.773.521 306.947.704 693.721.225 331.205.600 237.181.396 568.386.996


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 69.718.782 56.134.708
Kredilerden Alınan Faizler
56.075.144 43.353.615
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
479.203 734.653
Bankalardan Alınan Faizler
355.434 493.737
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
9.568 33.749
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
12.221.439 11.121.497
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
32.390 6.693
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
10.837.254 10.013.039
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.351.795 1.101.765
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
380.566 271.810
Diğer Faiz Gelirleri
197.428 125.647
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -41.903.049 -32.269.251
Mevduata Verilen Faizler
-29.099.627 -20.535.591
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.747.982 -1.501.841
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-8.939.821 -8.816.678
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.757.446 -1.261.636
Kiralama Faiz Giderleri
-119.410 -23
Diğer Faiz Giderleri
-238.763 -153.482
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
27.815.733 23.865.457
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.239.834 2.694.706
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.428.248 3.863.598
Gayri Nakdi Kredilerden
1.025.162 745.087
Diğer
4.403.086 3.118.511
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.188.414 -1.168.892
Gayri Nakdi Kredilere
-4.071 -510
Diğer
-2.184.343 -1.168.382
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 25.972 4.808
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -7.754.939 -3.801.156
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
226.967 10.859
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-8.570.364 -4.068.267
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
588.458 256.252
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 2.163.955 3.450.126
FAALİYET BRÜT KÂRI
25.490.555 26.213.941
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -7.214.540 -5.154.583
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -275.487 -71.106
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.813.756 -3.175.068
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -6.602.596 -5.983.608
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
7.584.176 11.829.576
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
84.273 46.756
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 7.668.449 11.876.332
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -1.776.755 -2.532.212
Cari Vergi Karşılığı
-3.068.013 -2.721.984
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.379.831 -2.726.149
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
4.671.089 2.915.921
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 5.891.694 9.344.120
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
4.692.070 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
4.692.070 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
-2.890.574 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
-2.890.574 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 1.801.496 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -335.716 0
Cari Vergi Karşılığı
-340.887 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.171 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 1.465.780 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 7.357.474 9.344.120
Grubun Karı (Zararı)
7.356.825 9.343.637
Azınlık Payları Karı (Zararı)
649 483
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 1,20614328 1,64723680http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821585


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.392 Değişim: 0,00% Hacim : 86.458 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,4850 Değişim: 0,66%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,5736
Açılış: 32,2736
34,9272 Değişim: 0,07%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 34,9942
Açılış: 34,9034
2.411,51 Değişim: 0,86%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.413,10
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.