" />

KAP ***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

20.11.2019 - 19:17
KAP ***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.600.000 0 0 -252 4.064.351 -95.521 0 2.120.621 -953.956 17.388 29.660.259 8.068.601 0 48.481.491 1.665 48.483.156
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 2.402 0 0 5.401.136 0 5.403.538 0 5.403.538
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 2.402 0 0 5.401.136 0 5.403.538 0 5.403.538
Yeni Bakiye
5.600.000 0 0 -252 4.064.351 -95.521 0 2.120.621 -951.554 17.388 29.660.259 13.469.737 0 53.885.029 1.665 53.886.694
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -77.045 -25.636 0 959.706 -6.018.483 0 0 0 6.527.253 1.365.795 949 1.366.744
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -290 0 0 0 0 -1.135.652 0 77.722 1.071.894 0 13.674 0 13.674
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.660.121 -7.940.121 0 -280.000 0 -280.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -280.000 0 -280.000 0 -280.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.660.121 -7.660.121 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.600.000 0 0 -542 3.987.306 -121.157 0 3.080.327 -8.105.689 17.388 37.398.102 6.601.510 6.527.253 54.984.498 2.614 54.987.112
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
6.100.000 0 0 -483 3.966.201 -32.536 243.889 2.643.725 -6.207.033 0 37.320.380 16.092.374 0 60.126.517 2.458 60.128.975
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
6.100.000 0 0 -483 3.966.201 -32.536 243.889 2.643.725 -6.207.033 0 37.320.380 16.092.374 60.126.517 2.458 60.128.975
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -161.889 0 103.680 270.547 3.248.598 0 0 0 4.501.274 7.962.210 210 7.962.420
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -102 188.954 191 -330 0 308 0 143.700 117.434 0 450.155 450.155
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.646.296 -14.646.296 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.574.793 -14.574.793 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.503 -71.503 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.100.000 0 0 -585 3.993.266 -32.345 347.239 2.914.272 -2.958.127 0 52.110.376 1.563.512 4.501.274 68.538.882 2.668 68.541.550


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
149.558.007 305.937.018 455.495.025 100.186.509 221.199.122 321.385.631
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 43.590.654 84.527.648 128.118.302 42.358.851 89.288.857 131.647.708
Teminat Mektupları
43.300.811 56.361.059 99.661.870 42.052.714 61.662.493 103.715.207
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.183.421 12.764.883 13.948.304 1.809.270 13.798.953 15.608.223
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
37.386.187 39.087.603 76.473.790 35.394.204 43.373.848 78.768.052
Diğer Teminat Mektupları
4.731.203 4.508.573 9.239.776 4.849.240 4.489.692 9.338.932
Banka Kredileri
17.602 7.655.225 7.672.827 26.238 8.290.788 8.317.026
İthalat Kabul Kredileri
12.677 7.654.704 7.667.381 26.238 8.288.714 8.314.952
Diğer Banka Kabulleri
4.925 521 5.446 0 2.074 2.074
Akreditifler
268.136 18.842.393 19.110.529 274.137 18.114.396 18.388.533
Belgeli Akreditifler
268.136 18.744.034 19.012.170 274.137 18.008.378 18.282.515
Diğer Akreditifler
98.359 98.359 0 106.018 106.018
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 868.608 868.608 0 202.092 202.092
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
868.608 868.608 0 202.092 202.092
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 1.557 1.557 0 2.172 2.172
Diğer Garantilerimizden
0 798.805 798.805 0 1.010.273 1.010.273
Diğer Kefaletlerimizden
4.105 1 4.106 5.762 6.643 12.405
TAAHHÜTLER
53.516.632 20.601.405 74.118.037 36.323.782 14.578.481 50.902.263
Cayılamaz Taahhütler
(1) 53.516.632 16.321.351 69.837.983 36.150.769 10.188.966 46.339.735
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
7.732.183 13.178.431 20.910.614 2.192.245 5.070.064 7.262.309
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
5.250 0 5.250 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
10.176.236 30.636 10.206.872 8.547.764 20.980 8.568.744
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.728.655 25 3.728.680 2.876.065 37 2.876.102
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
10.748 0 10.748 6.925 0 6.925
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
22.192.017 22.480 22.214.497 13.341.463 22.436 13.363.899
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
35.083 0 35.083 23.620 0 23.620
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
9.636.460 3.089.779 12.726.239 9.162.687 5.075.449 14.238.136
Cayılabilir Taahhütler
0 4.280.054 4.280.054 173.013 4.389.515 4.562.528
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
199.922 199.922 0 372.805 372.805
Diğer Cayılabilir Taahhütler
4.080.132 4.080.132 173.013 4.016.710 4.189.723
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
52.450.721 200.807.965 253.258.686 21.503.876 117.331.784 138.835.660
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
52.450.721 200.807.965 253.258.686 21.503.876 117.331.784 138.835.660
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.055.121 4.347.654 8.402.775 2.524.108 3.223.439 5.747.547
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.863.264 2.342.838 4.206.102 1.014.221 1.760.205 2.774.426
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.191.857 2.004.816 4.196.673 1.509.887 1.463.234 2.973.121
Para ve Faiz Swap İşlemleri
48.392.458 196.399.961 244.792.419 18.958.168 114.084.371 133.042.539
Swap Para Alım İşlemleri
1.202.629 99.618.524 100.821.153 242.703 51.873.780 52.116.483
Swap Para Satım İşlemleri
47.189.829 54.661.585 101.851.414 18.715.465 33.664.931 52.380.396
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 21.059.926 21.059.926 0 14.272.830 14.272.830
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 21.059.926 21.059.926 0 14.272.830 14.272.830
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.142 60.350 63.492 21.600 23.974 45.574
Para Alım Opsiyonları
1.571 30.175 31.746 10.800 11.987 22.787
Para Satım Opsiyonları
1.571 30.175 31.746 10.800 11.987 22.787
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.827.920.052 235.192.630 2.063.112.682 1.351.947.272 250.674.668 1.602.621.940
EMANET KIYMETLER
751.312.725 41.844.754 793.157.479 484.862.074 29.618.131 514.480.205
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
200 0 200 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
17.844.988 20.482.282 38.327.270 19.513.200 9.949.943 29.463.143
Tahsile Alınan Çekler
10.358.068 1.287.238 11.645.306 10.913.777 1.298.021 12.211.798
Tahsile Alınan Ticari Senetler
10.954.485 877.493 11.831.978 9.935.885 899.959 10.835.844
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
8.816 0 8.816 8.816 0 8.816
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
667.096.971 0 667.096.971 421.800.764 7.242 421.808.006
Diğer Emanet Kıymetler
45.047.548 18.521.062 63.568.610 22.687.433 17.067.264 39.754.697
Emanet Kıymet Alanlar
1.649 676.679 678.328 2.199 395.702 397.901
REHİNLİ KIYMETLER
1.075.362.400 190.406.843 1.265.769.243 865.830.685 218.134.914 1.083.965.599
Menkul Kıymetler
3.953.550 1.493.442 5.446.992 2.419.375 1.439.047 3.858.422
Teminat Senetleri
16.826.128 4.861.558 21.687.686 17.840.388 4.474.610 22.314.998
Emtia
2.698.124 538.351 3.236.475 2.371.854 452.978 2.824.832
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
852.379.825 120.715.086 973.094.911 756.841.771 153.479.598 910.321.369
Diğer Rehinli Kıymetler
199.499.564 62.777.967 262.277.531 86.352.088 58.269.304 144.621.392
Rehinli Kıymet Alanlar
5.209 20.439 25.648 5.209 19.377 24.586
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.244.927 2.941.033 4.185.960 1.254.513 2.921.623 4.176.136
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.977.478.059 541.129.648 2.518.607.707 1.452.133.781 471.873.790 1.924.007.571


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-4.190.899 -2.229.111
Alınan Faizler
47.826.657 32.184.645
Ödenen Faizler
-32.056.149 -19.459.339
Alınan Temettüler
16.805 4.634
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.067.629 2.670.938
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.160.182 1.198.490
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.839.297 829.624
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.252.200 -3.116.114
Ödenen Vergiler
-2.418.145 -1.772.367
Diğer
-24.374.975 -14.769.622
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
12.502.982 30.262.264
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-828.968 56.761
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-6.691.216 -4.197.307
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-48.044.356 -82.267.335
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
555.522 -6.134.819
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
5.218.884 34.349.912
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
69.997.426 67.826.788
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 1.542.902
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-666.606 13.363.651
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 -22.064
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-7.037.704 5.743.775
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
8.312.083 28.033.153
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-15.375.526 -16.448.382
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-251.750 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-736.416 -80.815
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
233.090 226.580
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-29.880.799 -23.239.712
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
15.397.883 8.488.422
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-10.620.821 -3.143.118
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.920.881 2.827.716
Diğer
7.562.406 -1.527.455
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.700.971 311.160
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
19.042.962 9.345.349
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-14.985.940 -9.029.237
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-356.051 -4.952
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
586.961 4.330.531
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.775.511 16.226.462
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
28.295.446 13.839.511
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
25.519.935 30.065.973


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.501.716 6.527.609
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
3.460.704 -5.160.865
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-58.209 -102.681
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-179.877 -84.750
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -30.763
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
129.600 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.932 12.832
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.518.913 -5.058.184
Yabancı Para Çevrim Farkları
270.547 959.706
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
4.164.427 -7.342.905
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-916.061 1.325.015
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.962.420 1.366.744


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
76.650.054 87.745.019 164.395.073 66.510.082 74.379.646 140.889.728
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.817.292 49.657.704 55.474.996 7.814.343 44.400.782 52.215.125
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 3.219.193 45.151.295 48.370.488 5.159.473 37.723.020 42.882.493
Bankalar
(4) 2.455.824 4.509.814 6.965.638 2.594.530 6.502.590 9.097.120
Para Piyasalarından Alacaklar
146.382 2.885 149.267 61.405 188.682 250.087
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-4.107 -6.290 -10.397 -1.065 -13.510 -14.575
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 904.695 6.697.193 7.601.888 536.584 6.246.194 6.782.778
Devlet Borçlanma Senetleri
872.484 6.208.526 7.081.010 505.480 5.895.402 6.400.882
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
18 0 18 8 0 8
Diğer Finansal Varlıklar
32.193 488.667 520.860 31.096 350.792 381.888
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5),(6) 68.870.747 30.181.851 99.052.598 56.610.615 23.222.432 79.833.047
Devlet Borçlanma Senetleri
66.570.758 29.284.696 95.855.454 55.241.367 22.647.572 77.888.939
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
131.629 358.805 490.434 125.580 252.138 377.718
Diğer Finansal Varlıklar
2.168.360 538.350 2.706.710 1.243.668 322.722 1.566.390
Türev Finansal Varlıklar
(3) 1.057.320 1.208.271 2.265.591 1.548.540 510.238 2.058.778
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.057.320 1.208.271 2.265.591 1.548.540 510.238 2.058.778
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
317.444.724 153.442.556 470.887.280 268.866.687 140.472.202 409.338.889
Krediler
(7) 321.555.836 139.343.336 460.899.172 270.654.402 133.874.529 404.528.931
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(12) 1.415.594 2.062.010 3.477.604 1.449.276 2.529.404 3.978.680
Faktoring Alacakları
1.542 1.542 0 2.147 2.147
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 5.535.379 12.574.664 18.110.043 5.404.610 4.877.935 10.282.545
Devlet Borçlanma Senetleri
5.450.839 12.561.076 18.011.915 5.207.791 4.876.659 10.084.450
Diğer Finansal Varlıklar
84.540 13.588 98.128 196.819 1.276 198.095
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-11.062.085 -538.996 -11.601.081 -8.641.601 -811.813 -9.453.414
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 2.519.702 150 2.519.852 1.230.611 68 1.230.679
Satış Amaçlı
2.519.702 150 2.519.852 1.230.611 68 1.230.679
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
425.658 93.881 519.539 147.786 89.787 237.573
İştirakler (Net)
(9) 167.683 2.420 170.103 139.811 2.337 142.148
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
156.990 156.990 133.745 0 133.745
Konsolide Edilmeyenler
10.693 2.420 13.113 6.066 2.337 8.403
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 257.975 0 257.975 7.975 0 7.975
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.738 1.738 1.738 0 1.738
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
256.237 256.237 6.237 0 6.237
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 0 91.461 91.461 0 87.450 87.450
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
91.461 91.461 0 87.450 87.450
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 7.427.302 246.995 7.674.297 6.600.795 202.960 6.803.755
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
838.936 44.570 883.506 683.280 48.426 731.706
Şerefiye
30.723 0 30.723 0 0 0
Diğer
808.213 44.570 852.783 683.280 48.426 731.706
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
16.705 5.143 21.848 53.287 7.336 60.623
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.607.202 197 1.607.399 1.639.462 96 1.639.558
DİĞER AKTİFLER (Net)
(20) 4.655.455 2.268.591 6.924.046 4.234.374 3.220.111 7.454.485
VARLIKLAR TOPLAMI
411.585.738 243.847.102 655.432.840 349.966.364 218.420.632 568.386.996
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 222.096.515 208.237.456 430.333.971 184.601.759 169.773.489 354.375.248
ALINAN KREDİLER
(3) 2.535.441 31.727.927 34.263.368 1.196.347 33.652.422 34.848.769
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 41.304.771 19.854.225 61.158.996 56.213.158 12.390.480 68.603.638
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 5.823.227 9.431.356 15.254.583 4.326.776 12.617.088 16.943.864
Bonolar
2.405.925 314.617 2.720.542 1.761.094 106.896 1.867.990
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
2.406.612 0 2.406.612 1.375.097 0 1.375.097
Tahviller
1.010.690 9.116.739 10.127.429 1.190.585 12.510.192 13.700.777
FONLAR
6.132.940 0 6.132.940 6.073.748 0 6.073.748
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.132.940 0 6.132.940 6.073.748 0 6.073.748
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 1.090.922 1.869.208 2.960.130 1.156.322 511.847 1.668.169
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.090.922 1.869.208 2.960.130 1.156.322 511.847 1.668.169
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 641.171 105.338 746.509 0 0 0
KARŞILIKLAR
(9) 5.325.537 318.894 5.644.431 4.637.486 113.586 4.751.072
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.512.716 4.758 1.517.474 1.342.697 4.324 1.347.021
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
2.180.177 2.180.177 1.739.355 0 1.739.355
Diğer Karşılıklar
1.632.644 314.136 1.946.780 1.555.434 109.262 1.664.696
CARİ VERGİ BORCU
(10) 2.119.292 7.090 2.126.382 1.607.656 19.295 1.626.951
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 4.882 4.882 0 8.669 8.669
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 9.211.677 9.211.677 0 0 0
Krediler
489.307 489.307 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
8.722.370 8.722.370 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 10.026.693 9.026.728 19.053.421 8.547.463 10.810.430 19.357.893
ÖZKAYNAKLAR
(13) 70.147.845 -1.606.295 68.541.550 62.844.885 -2.715.910 60.128.975
Ödenmiş Sermaye
6.100.000 0 6.100.000 6.100.000 0 6.100.000
Sermaye Yedekleri
-585 0 -585 -483 0 -483
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-585 -585 -483 0 -483
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.010.029 298.131 4.308.160 4.110.411 67.143 4.177.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.860.571 -1.904.426 -43.855 -780.255 -2.783.053 -3.563.308
Kar Yedekleri
52.110.376 0 52.110.376 37.320.380 0 37.320.380
Yasal Yedekler
4.750.183 0 4.750.183 4.026.361 0 4.026.361
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
47.360.193 47.360.193 31.732.384 0 31.732.384
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 1.561.635 0 1.561.635
Kar veya Zarar
6.064.786 0 6.064.786 16.092.374 0 16.092.374
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.563.512 0 1.563.512 6.748.737 0 6.748.737
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.501.274 0 4.501.274 9.343.637 0 9.343.637
Azınlık Payları
2.668 0 2.668 2.458 0 2.458
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
367.244.354 288.188.486 655.432.840 331.205.600 237.181.396 568.386.996


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 52.370.703 38.673.900 17.465.074 16.038.229
Kredilerden Alınan Faizler
41.838.219 30.764.369 14.606.580 12.182.064
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
443.596 468.069 128.821 197.527
Bankalardan Alınan Faizler
553.640 332.669 158.651 142.790
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
9.679 30.448 1.472 3.151
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
9.075.731 6.776.429 2.421.134 3.391.252
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
16.461 4.239 6.721 2.270
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
8.047.507 6.133.664 2.123.722 3.026.830
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.011.763 638.526 290.691 362.152
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
281.577 205.013 98.846 85.241
Diğer Faiz Gelirleri
168.261 96.903 49.570 36.204
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -33.613.377 -20.861.349 -11.055.573 -8.792.751
Mevduata Verilen Faizler
-23.113.848 -13.292.630 -7.724.494 -5.420.193
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.308.439 -1.113.019 -430.858 -518.016
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.373.262 -2.483.230
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.290.536 -917.875 -441.337 -358.269
Kiralama Faiz Giderleri
-87.392 -17 -32.508 -8
Diğer Faiz Giderleri
-205.508 -122.412 -53.114 -13.035
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
18.757.326 17.812.551 6.409.501 7.245.478
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.404.085 1.928.466 779.608 639.601
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.075.044 2.671.803 1.277.781 935.369
Gayri Nakdi Kredilerden
761.113 498.331 257.816 184.402
Diğer
3.313.931 2.173.472 1.019.965 750.967
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.670.959 -743.337 -498.173 -295.768
Gayri Nakdi Kredilere
-1.184 -767 -195 -494
Diğer
-1.669.775 -742.570 -497.978 -295.274
TEMETTÜ GELİRLERİ
22.622 4.634 12.508 49
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -6.239.900 -3.208.642 -1.771.749 -1.607.718
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
65.238 5.996 33.941 995
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-6.797.065 -2.402.985 -2.136.211 -1.220.514
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
491.927 -811.653 330.521 -388.199
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 3.561.141 2.118.981 1.314.919 620.738
FAALİYET BRÜT KÂRI
18.505.274 18.655.990 6.744.787 6.898.148
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -3.912.550 -3.421.882 -1.585.707 -2.029.053
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5) -77.139 -20.399 -53.558 29.013
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.889.665 -2.370.915 -947.809 -772.111
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -5.830.419 -4.414.921 -2.012.336 -1.514.064
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.795.501 8.427.873 2.145.377 2.611.933
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
41.876 28.682 21.894 17.171
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 5.837.377 8.456.555 2.167.271 2.629.104
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -1.335.661 -1.928.946 -510.298 -657.732
Cari Vergi Karşılığı
-2.292.313 -1.761.688 -1.351.353 -545.992
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.796.415 -2.262.148 -440.671 -1.411.145
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
3.753.067 2.094.890 1.281.726 1.299.405
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 4.501.716 6.527.609 1.656.973 1.971.372
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 4.501.716 6.527.609 1.656.973 1.971.372
Grubun Karı (Zararı)
4.501.274 6.527.253 1.656.800 1.971.259
Azınlık Payları Karı (Zararı)
442 356 173 113
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,73798623 1,16564446 0,27163492 0,35203071http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799861


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.084 Değişim: 0,54% Hacim : 80.962 Mio.TL Son veri saati : 16:52
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.093
Açılış: 11.035
33,0719 Değişim: 0,76%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
36,0410 Değişim: 0,55%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0506
Açılış: 35,8438
2.554,63 Değişim: 0,20%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.561,50
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.