KAP ***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.08.2018 - 18:18
KAP ***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.600.000 0 0 -252 4.064.351 -95.521 0 2.120.621 -953.956 17.388 29.660.259 8.068.601 0 48.481.491 1.665 48.483.156
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 2.402 0 0 5.401.136 0 5.403.538 0 5.403.538
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 2.402 0 0 5.401.136 0 5.403.538 0 5.403.538
Yeni Bakiye
5.600.000 0 0 -252 4.064.351 -95.521 0 2.120.621 -951.554 17.388 29.660.259 13.469.737 0 53.885.029 1.665 53.886.694
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -68.787 -25.637 0 349.270 -3.627.898 0 0 0 4.555.994 1.182.942 530 1.183.472
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -168 0 0 0 0 0 0 0 54.774 0 54.606 0 54.606
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.722 -77.722 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.722 -77.722 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.600.000 0 0 -420 3.995.564 -121.158 0 2.469.891 -4.579.452 17.388 29.737.981 13.446.789 4.555.994 55.122.577 2.195 55.124.772


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
97.164.914 217.899.652 315.064.566
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 38.575.222 80.634.597 119.209.819
Teminat Mektupları
38.356.977 56.060.319 94.417.296
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.769.622 11.712.206 13.481.828
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
32.151.576 41.116.678 73.268.254
Diğer Teminat Mektupları
4.435.779 3.231.435 7.667.214
Banka Kredileri
5.148 6.703.430 6.708.578
İthalat Kabul Kredileri
5.148 6.694.843 6.699.991
Diğer Banka Kabulleri
0 8.587 8.587
Akreditifler
211.807 17.211.823 17.423.630
Belgeli Akreditifler
211.807 17.161.407 17.373.214
Diğer Akreditifler
0 50.416 50.416
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 1.564 1.564
Diğer Garantilerimizden
0 651.691 651.691
Diğer Kefaletlerimizden
1.290 5.770 7.060
TAAHHÜTLER
(1) 31.939.657 10.724.542 42.664.199
Cayılamaz Taahhütler
31.837.975 7.552.510 39.390.485
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.201.078 2.686.817 3.887.895
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
6.387.288 9.934 6.397.222
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.644.642 51 4.644.693
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.500 0 3.500
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
11.572.183 21.512 11.593.695
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
24.117 0 24.117
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
8.005.167 4.834.196 12.839.363
Cayılabilir Taahhütler
101.682 3.172.032 3.273.714
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 225.643 225.643
Diğer Cayılabilir Taahhütler
101.682 2.946.389 3.048.071
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
26.650.035 126.540.513 153.190.548
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
26.650.035 126.540.513 153.190.548
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.535.509 7.030.135 10.565.644
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.841.691 3.439.314 5.281.005
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.693.818 3.590.821 5.284.639
Para ve Faiz Swap İşlemleri
22.727.476 119.096.573 141.824.049
Swap Para Alım İşlemleri
495.289 63.986.667 64.481.956
Swap Para Satım İşlemleri
22.232.187 42.390.222 64.622.409
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 6.359.842 6.359.842
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 6.359.842 6.359.842
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
387.050 413.805 800.855
Para Alım Opsiyonları
191.525 208.974 400.499
Para Satım Opsiyonları
195.525 204.831 400.356
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.269.006.527 212.552.300 1.481.558.827
EMANET KIYMETLER
440.820.183 25.617.041 466.437.224
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
10.144.198 8.607.632 18.751.830
Tahsile Alınan Çekler
10.577.368 1.375.162 11.952.530
Tahsile Alınan Ticari Senetler
9.918.251 714.200 10.632.451
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
8.816 0 8.816
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
388.069.060 5.598 388.074.658
Diğer Emanet Kıymetler
22.100.291 14.651.153 36.751.444
Emanet Kıymet Alanlar
2.199 263.296 265.495
REHİNLİ KIYMETLER
827.185.576 184.409.805 1.011.595.381
Menkul Kıymetler
2.811.827 986.416 3.798.243
Teminat Senetleri
17.988.209 3.667.106 21.655.315
Emtia
2.282.877 301.067 2.583.944
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
723.698.405 131.263.919 854.962.324
Diğer Rehinli Kıymetler
80.399.049 48.174.367 128.573.416
Rehinli Kıymet Alanlar
5.209 16.930 22.139
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.000.768 2.525.454 3.526.222
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.366.171.441 430.451.952 1.796.623.393


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.556.237
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-3.372.765
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-94.424
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-75.666
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.764
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.006
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.278.341
Yabancı Para Çevrim Farkları
349.270
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-4.426.279
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
798.668
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.183.472


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 22.635.671 12.006.951
Kredilerden Alınan Faizler
18.582.305 9.881.970
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
270.542 148.847
Bankalardan Alınan Faizler
189.879 105.857
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
27.297 14.559
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3.385.177 1.761.201
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.969 1.046
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.106.834 1.627.603
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
276.374 132.552
Finansal Kiralama Gelirleri
119.772 66.809
Diğer Faiz Gelirleri
60.699 27.708
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -12.068.598 -6.455.219
Mevduata Verilen Faizler
-7.872.437 -4.207.090
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-595.003 -313.605
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.932.166 -1.554.343
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-559.606 -323.569
Diğer Faiz Giderleri
-109.386 -56.612
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
10.567.073 5.551.732
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.288.865 671.918
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.736.434 1.037.684
Gayri Nakdi Kredilerden
313.929 164.176
Diğer
(11) 1.422.505 873.508
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-447.569 -365.766
Gayri Nakdi Kredilere
-273 -115
Diğer
-447.296 -365.651
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.598.804 -834.324
TEMETTÜ GELİRLERİ
4.585 2.547
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -1.600.924 -1.036.511
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
5.001 2.891
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.182.471 -735.623
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-423.454 -303.779
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 1.498.243 340.840
FAALİYET BRÜT KÂRI
10.159.038 4.696.202
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(5) -1.442.241 -350.693
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -2.900.857 -1.354.687
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.815.940 2.990.822
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
11.511 4.723
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 5.827.451 2.995.545
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -1.271.214 -650.584
Cari Vergi Karşılığı
-1.215.696 -419.721
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-851.003 -521.630
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
795.485 290.767
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 4.556.237 2.344.961
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 4.556.237 2.344.961
Grubun Karı (Zararı)
4.555.994 2.344.835
Azınlık Payları Karı (Zararı)
243 126
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,81361375 0,41874304


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
63.859.175 72.855.394 136.714.569
Nakit ve Nakit Benzerleri
11.568.754 47.241.918 58.810.672
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 9.256.793 44.797.917 54.054.710
Bankalar
(4) 2.263.168 2.313.479 4.576.647
Para Piyasalarından Alacaklar
48.793 130.522 179.315
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 28.700 16.398 45.098
Devlet Borçlanma Senetleri
27.452 5.423 32.875
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
6 0 6
Diğer Finansal Varlıklar
1.242 10.975 12.217
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5),(6) 49.057.033 20.900.544 69.957.577
Devlet Borçlanma Senetleri
48.083.072 19.423.858 67.506.930
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
117.840 1.296.683 1.414.523
Diğer Finansal Varlıklar
856.121 180.003 1.036.124
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(8) 1.976.161 4.219.108 6.195.269
Devlet Borçlanma Senetleri
1.861.896 4.217.984 6.079.880
Diğer Finansal Varlıklar
114.265 1.124 115.389
Türev Finansal Varlıklar
(3) 1.286.245 480.452 1.766.697
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.286.245 480.452 1.766.697
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(20) -57.718 -3.026 -60.744
KREDİLER (Net)
(7) 257.516.641 115.771.748 373.288.389
Krediler
256.097.077 113.404.899 369.501.976
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
256.097.077 113.404.899 369.501.976
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(12) 1.025.087 2.302.212 3.327.299
Finansal Kiralama Alacakları
1.278.192 2.580.242 3.858.434
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-253.105 -278.030 -531.135
Faktoring Alacakları
0 1.548 1.548
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 1.548 1.548
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
5.798.752 671.648 6.470.400
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-5.404.275 -608.559 -6.012.834
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-611.992 -60.419 -672.411
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-282.597 -34.848 -317.445
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-4.509.686 -513.292 -5.022.978
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 1.012.553 60 1.012.613
Satış Amaçlı
1.012.553 60 1.012.613
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
136.550 72.757 209.307
İştirakler (Net)
(9) 128.592 2.029 130.621
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
122.526 0 122.526
Konsolide Edilmeyenler
6.066 2.029 8.095
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 7.958 0 7.958
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.721 0 1.721
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
6.237 0 6.237
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 0 70.728 70.728
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 70.728 70.728
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(17) 6.513.117 182.966 6.696.083
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
585.034 41.493 626.527
Şerefiye
0 0 0
Diğer
585.034 41.493 626.527
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
3.285 6.067 9.352
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 932.206 119 932.325
DİĞER AKTİFLER
2.863.595 2.925.247 5.788.842
VARLIKLAR TOPLAMI
333.422.156 191.855.851 525.278.007
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 183.193.064 151.484.609 334.677.673
ALINAN KREDİLER
(3) 1.129.934 37.407.622 38.537.556
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 44.660.724 15.958.253 60.618.977
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 4.335.439 10.926.913 15.262.352
Bonolar
3.368.410 45.575 3.413.985
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
788.445 0 788.445
Tahviller
178.584 10.881.338 11.059.922
FONLAR
6.127.018 0 6.127.018
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
6.127.018 0 6.127.018
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 666.484 646.097 1.312.581
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
666.484 646.097 1.312.581
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(9) 5.014.961 90.482 5.105.443
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.269.737 2.532 1.272.269
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
1.703.450 0 1.703.450
Diğer Karşılıklar
2.041.774 87.950 2.129.724
CARİ VERGİ BORCU
(10) 988.106 4.487 992.593
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 5.289 5.289
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 0 0
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 5.025.214 2.488.539 7.513.753
ÖZKAYNAKLAR
(13) 56.435.989 -1.311.217 55.124.772
Ödenmiş Sermaye
5.600.000 0 5.600.000
Sermaye Yedekleri
-420 0 -420
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-420 0 -420
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.865.965 8.441 3.874.406
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-772.515 -1.319.658 -2.092.173
Kar Yedekleri
29.737.981 0 29.737.981
Yasal Yedekler
3.604.355 0 3.604.355
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
24.571.990 0 24.571.990
Diğer Kar Yedekleri
1.561.636 0 1.561.636
Kar veya Zarar
18.002.783 0 18.002.783
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
13.446.789 0 13.446.789
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.555.994 0 4.555.994
Azınlık Payları
2.195 0 2.195
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
307.576.933 217.701.074 525.278.007


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.977.436
Alınan Faizler
20.347.166
Ödenen Faizler
-11.088.568
Alınan Temettüler
4.585
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.696.925
Elde Edilen Diğer Kazançlar
998.709
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
546.726
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.323.067
Ödenen Vergiler
-1.473.972
Diğer
-6.731.068
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
16.693.240
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
70.106
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-781.091
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-47.292.897
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.425.586
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
14.631.506
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
41.957.705
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
768.439
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
7.610.535
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.154.523
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
18.670.676
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-8.168.675
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-35.928
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
197.628
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-13.793.634
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.320.544
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-79.930
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.452.639
Diğer
-2.229.994
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
311.160
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
9.345.349
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-9.029.237
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-4.952
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.272.872
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
12.086.033
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.839.511
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
25.925.544http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702825


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8874 Değişim: 1,43%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4219 Değişim: 1,09%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4365
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,69%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,06
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.