KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

23.10.2020 - 18:19
KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.129.570 738.900
Dönem Karı (Zararı)
11.515.229 915.843
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.515.229 915.843
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.505.719 114.902
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
376.504 170.476
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.170 77.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
58.637 77.880
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-36.467 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-22.079 -88.650
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-22.079 -88.650
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.129.124 -44.804
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.077.271 -291.845
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.458.497 -465.629
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.074.537 -515.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.533.034 49.500
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-11.982.815 376.527
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
109.427 -26.187
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
109.427 -26.187
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.662.380 -176.556
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.662.380 -176.556
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-56.323 738.900
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.073.247 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-751.399 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-751.399 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-579.640 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-171.759 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.940.000 700.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
2.250.000 1.000.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-310.000 -300.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-940.969 1.438.900
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-940.969 1.438.900
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.108.669 384.014
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 167.700 1.822.914


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.250.000 300.000 21.612 -1.707.577 -854.069 3.009.966 3.009.966
Transferler
-854.069 854.069
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
915.843 915.843 915.843
Sermaye Arttırımı
1.000.000 -300.000 700.000 700.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.250.000 21.612 -2.561.646 915.843 4.625.809 4.625.809
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.250.000 310.000 -11.061 -2.561.646 3.997.762 7.985.055 7.985.055
Transferler
3.997.762 -3.997.762
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.373 11.515.229 11.522.602 11.522.602
Sermaye Arttırımı
2.250.000 -310.000 1.940.000 1.940.000
Dönem Sonu Bakiyeler
8.500.000 -3.688 1.436.116 11.515.229 21.447.657 21.447.657


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 167.700 1.108.669
Finansal Yatırımlar
4 16.041.901 4.059.086
Ticari Alacaklar
2.571.993 4.030.490
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.185.575 1.111.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 386.418 2.919.451
Peşin Ödenmiş Giderler
602.539 54.657
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
602.539 54.657
Diğer Dönen Varlıklar
3.512.550 97.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.512.550 97.127
ARA TOPLAM
22.896.683 9.350.029
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.896.683 9.350.029
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
318.123 69.112
Tesis, Makine ve Cihazlar
318.123 69.112
Kullanım Hakkı Varlıkları
184.729 135.384
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
125.884
Lisanslar
125.884
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 43.334 35.134
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
672.070 23.568.753 9.589.659
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
469.157 359.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
469.157 359.730
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
469.157 359.730
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
197.440 74.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
197.440 74.452
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
197.440 74.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
136.391 481.277
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 1.065.920 391.687
Kısa Vadeli Karşılıklar
6 138.110 139.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6 120.588 85.759
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17.522 53.989
ARA TOPLAM
2.007.018 1.446.894
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.007.018 1.446.894
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.687 79.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.687 79.911
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21.687 79.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
92.391 77.799
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
114.078 157.710
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.121.096 1.604.604
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.447.657 7.985.055
Ödenmiş Sermaye
7 8.500.000 6.250.000
Sermaye Avansı
310.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.688 -11.061
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.688 -11.061
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.688 -11.061
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7 1.436.116 -2.561.646
Net Dönem Karı veya Zararı
11.515.229 3.997.762
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.447.657 7.985.055
TOPLAM KAYNAKLAR
23.568.753 9.589.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 20.852.400 3.835.367 7.556.761 1.861.100
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.852.400 3.835.367 7.556.761 1.861.100
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
20.852.400 3.835.367 7.556.761 1.861.100
Genel Yönetim Giderleri
9 -5.713.537 -2.734.586 -2.451.176 -1.085.793
Pazarlama Giderleri
9 -1.431.657 -607.019 -557.076 -233.645
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 1.214.881 454.485 537.537 140.887
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-276.961 -7.713 -17.464 -3.078
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.645.126 940.534 5.068.582 679.471
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.645.126 940.534 5.068.582 679.471
Finansman Giderleri
-773 -38.258 -6.110
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.644.353 902.276 5.068.582 673.361
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.129.124 13.567 -1.066.814 2.053
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -3.139.167 0 -1.065.920
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 10.043 13.567 -894 2.053
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.515.229 915.843 4.001.768 675.414
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.515.229 915.843 4.001.768 675.414
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.515.229 915.843 4.001.768 675.414
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.373 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.373 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
7.373 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.373 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.522.602 915.843 4.001.768 675.414
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.522.602 915.843 4.001.768 675.414http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883424


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9732 Değişim: 0,19%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 28,9902
Açılış: 28,918
31,1907 Değişim: -0,24%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.861,88 Değişim: -1,32%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.