KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 16:00
KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.250.000 15.714 -1.727.413 19.566 3.558.137 3.558.137
Transferler
19.566 -19.566
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.709 -404.411 -406.120 -406.120
Dönem Sonu Bakiyeler
5.250.000 14.005 -1.707.577 -404.411 3.152.017 3.152.017
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.250.000 300.000 21.612 -1.707.577 -854.069 3.009.966 3.009.966
Transferler
-854.069 854.069
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
915.843 915.843 915.843
Sermaye Arttırımı
1.000.000 -300.000 700.000 700.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.250.000 21.612 -2.561.646 915.843 4.625.809 4.625.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
738.900 301.469
Dönem Karı (Zararı)
915.843 -404.411
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
915.843 -404.411
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
114.902 -285.531
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
170.476 9.610
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-233.013
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-233.013
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
77.880 22.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
77.880 22.943
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-88.650 -79.593
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-88.650 -79.593
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-44.804 -5.478
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-291.845 991.411
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-465.629 44.547
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-515.129 38.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
49.500 5.876
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
376.527 1.031.046
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.187 -26.112
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-26.187 -26.112
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-176.556 -58.070
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-176.556 -58.070
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
738.900 301.469
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
700.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.000.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
-300.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.438.900 301.469
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.438.900 301.469
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
384.014 113.740
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.822.914 415.209


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.822.914 384.014
Finansal Yatırımlar
4 2.118.689 2.387.671
Ticari Alacaklar
776.680 311.051
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 650.123 134.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 126.557 176.057
Peşin Ödenmiş Giderler
86.211 54.146
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
86.211 54.146
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 64.816 47.146
Diğer Dönen Varlıklar
25.848 31.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
25.848 31.726
ARA TOPLAM
4.895.158 3.215.754
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.895.158 3.215.754
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
22.869 26.955
Tesis, Makine ve Cihazlar
22.869 26.955
Kullanım Hakkı Varlıkları
187.625
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
11 27.191 13.624
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
237.685 40.579
TOPLAM VARLIKLAR
5.132.843 3.256.333
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
192.059 94.330
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
192.059 94.330
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
113.019
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
79.040 94.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
84.427 67.704
Kısa Vadeli Karşılıklar
6 81.722 61.533
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
81.722 46.533
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.000
ARA TOPLAM
358.208 223.567
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
358.208 223.567
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
96.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
96.902
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
96.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
51.924 22.800
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
148.826 22.800
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
507.034 246.367
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.625.809 3.009.966
Ödenmiş Sermaye
7 6.250.000 5.250.000
Sermaye Avansı
300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.612 21.612
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.612 21.612
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.612 21.612
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7 -2.561.646 -1.707.577
Net Dönem Karı veya Zararı
915.843 -854.069
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.625.809 3.009.966
TOPLAM KAYNAKLAR
5.132.843 3.256.333


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 3.835.367 2.184.070 1.861.100 757.762
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.835.367 2.184.070 1.861.100 757.762
BRÜT KAR (ZARAR)
3.835.367 2.184.070 1.861.100 757.762
Genel Yönetim Giderleri
9 -2.734.586 -2.400.581 -1.085.793 -812.375
Pazarlama Giderleri
9 -607.019 -576.060 -233.645 -196.398
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 454.485 393.646 140.887 135.940
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.713 -7.964 -3.078 -7.964
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
940.534 -406.889 679.471 -123.035
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
940.534 -406.889 679.471 -123.035
Finansman Giderleri
-38.258 -3.000 -6.110
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
902.276 -409.889 673.361 -123.035
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.567 5.478 2.053 5.317
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 13.567 5.478 2.053 5.317
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
915.843 -404.411 675.414 -117.718
DÖNEM KARI (ZARARI)
915.843 -404.411 675.414 -117.718
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
915.843 -404.411 675.414 -117.718
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -1.709 0 -1.414
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.709 -1.414
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
427 353
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-2.136 -1.767
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -1.709 0 -1.414
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
915.843 -406.120 675.414 -119.132
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
915.843 -406.120 675.414 -119.132http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795362


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.