KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 23:40
KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.250.000 -1.940 -655.941 -1.071.202 3.520.917 3.520.917
Transferler
-1.071.202 1.071.202
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.654 37.220 37.220
Dönem Karı (Zararı)
19.566
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.250.000 15.714 -1.727.143 19.566 3.558.137 3.558.137
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.250.000 15.714 -1.727.143 19.566 3.558.137 3.558.137
Transferler
19.566 -19.566
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.898 -848.171 -848.171
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-854.069
Sermaye Avansı
300.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
300.000 300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.250.000 300.000 21.612 -1.707.577 -854.069 3.009.966 3.009.966


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.726 -111.895
Dönem Karı (Zararı)
-854.069 19.566
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-349.635 -392.900
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,15 12.471 11.461
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
41.452 20.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 26.452 25.058
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 15.000 -4.248
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-82.438 -267.218
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-82.438 -267.218
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-315.450 -154.555
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-315.450 -154.555
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -5.670 -3.398
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.173.978 261.439
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.228.114 299.821
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.049 33.846
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
53.724 10.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-60.773 23.513
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.791 -88.504
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
35.791 -88.504
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.878 16.276
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-82.878 16.276
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-29.726 -111.895
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
300.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
300.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
270.274 -111.895
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
270.274 -111.895
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
113.740 225.635
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
384.014 113.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 384.014 113.740
Finansal Yatırımlar
5 2.387.671 3.217.897
Ticari Alacaklar
311.051 304.002
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 134.994 188.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 176.057 115.284
Peşin Ödenmiş Giderler
54.146 36.206
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 54.146 36.206
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 47.146 42.818
Diğer Dönen Varlıklar
31.726 3.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
31.726 3.306
ARA TOPLAM
3.215.754 3.717.969
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.215.754 3.717.969
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
26.955 19.444
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 26.955 19.444
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 13.624 9.428
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.579 28.872
TOPLAM VARLIKLAR
3.256.333 3.746.841
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 67.704 99.462
Diğer Borçlar
11 94.330 32.679
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
94.330 32.679
Kısa Vadeli Karşılıklar
61.533 28.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
46.533 28.267
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.000 0
ARA TOPLAM
223.567 160.408
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
223.567 160.408
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 22.800 28.296
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22.800 28.296
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.800 28.296
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
246.367 188.704
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7 3.009.966 3.558.137
Ödenmiş Sermaye
5.250.000 5.250.000
Sermaye Avansı
300.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.612 15.714
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 21.612 15.714
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.612 15.714
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -1.707.577 -1.727.143
Net Dönem Karı veya Zararı
-854.069 19.566
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.009.966 3.558.137
TOPLAM KAYNAKLAR
3.256.333 3.746.841


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 2.858.641 3.995.977
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.858.641 3.995.977
BRÜT KAR (ZARAR)
2.858.641 3.995.977
Genel Yönetim Giderleri
15 -3.487.024 -3.060.778
Pazarlama Giderleri
15 -747.199 -1.375.340
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 527.939 459.101
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-12.096 -2.792
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-859.739 16.168
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-859.739 16.168
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-859.739 16.168
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.670 3.398
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.670 3.398
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-854.069 19.566
DÖNEM KARI (ZARARI)
-854.069 19.566
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-854.069 19.566
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.898 17.654
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.373 22.068
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.475 -4.414
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.898 17.654
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-848.171 37.220
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-848.171 37.220http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747238


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.