KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 16:39
KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.250.000 -1.940 -655.941 -1.071.202 3.520.917 3.520.917
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.071.202 -1.071.202 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
279.759 279.759
Dönem Karı (Zararı)
19.006 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17.066 -1.727.143 260.753 3.800.676 3.800.676
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.250.000 15.714 -1.727.143 19.566 3.558.137 3.558.137
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
19.566 -19.566 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.709 -404.411 -406.120 -406.120
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.250.000 14.005 -1.707.577 -404.411 3.152.017 3.152.017


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
301.469 -127.046
Dönem Karı (Zararı)
-404.411 260.753
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-404.411 260.753
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-285.531 -298.233
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.610 7.641
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-233.013 -77.051
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.943 14.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.943 19.060
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-4.248
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-79.593 -240.252
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-79.593 -240.252
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-5.478 -3.383
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
991.411 -89.566
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.031.046 -59.467
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
44.547 -17.720
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
38.671 -94.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.876 77.249
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.112 -23.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-26.112 -23.845
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.070 11.466
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-58.070 11.466
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
301.469 -127.046
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
301.469 -127.046
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
301.469 -127.046
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 113.740 225.635
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 415.209 98.589


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 415.209 113.740
Finansal Yatırımlar
4 2.472.652 3.217.897
Ticari Alacaklar
259.455 304.002
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 150.047 188.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 109.408 115.284
Peşin Ödenmiş Giderler
56.805 36.206
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
56.805 36.206
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 12.051 42.818
Diğer Dönen Varlıklar
61.376 3.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
61.376 3.306
ARA TOPLAM
3.277.548 3.717.969
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.277.548 3.717.969
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
31.093 19.444
Tesis, Makine ve Cihazlar
31.093 19.444
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 14.621 9.428
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
45.714 28.872
TOPLAM VARLIKLAR
3.323.262 3.746.841
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
56.830 99.462
Diğer Borçlar
49.199 32.679
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
49.199 32.679
Kısa Vadeli Karşılıklar
6 35.783 28.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6 35.783 28.267
ARA TOPLAM
141.812 160.408
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
141.812 160.408
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
29.433 28.296
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.433 28.296
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
171.245 188.704
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.152.017 3.558.137
Ödenmiş Sermaye
7 5.250.000 5.250.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.005 15.714
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.005 15.714
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.005 15.714
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7 -1.707.577 -1.727.143
Net Dönem Karı veya Zararı
-404.411 19.566
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.152.017 3.558.137
TOPLAM KAYNAKLAR
3.323.262 3.746.841


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 2.184.070 3.172.853 757.762 1.115.642
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.184.070 3.172.853 757.762 1.115.642
BRÜT KAR (ZARAR)
2.184.070 3.172.853 757.762 1.115.642
Genel Yönetim Giderleri
9 -2.400.581 -2.056.472 -812.375 -635.643
Pazarlama Giderleri
9 -576.060 -1.191.861 -196.398 -351.991
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 393.646 335.642 135.940 118.279
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.964 -2.792 -7.964 -2.792
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-406.889 257.370 -123.035 243.495
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-406.889 257.370 -123.035 243.495
Finansman Giderleri
-3.000 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-409.889 257.370 -123.035 243.495
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.478 3.383 5.317 -1.223
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 5.478 3.383 5.317 -1.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-404.411 260.753 -117.718 242.272
DÖNEM KARI (ZARARI)
-404.411 260.753 -117.718 242.272
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-404.411 260.753 -117.718 242.272
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.136 23.758 -1.767 1.281
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.136 23.758 -1.767 1.281
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
427 -4.752 353 -256
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
427 -4.752 353 -256
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
427 -4.752 353 -256
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.709 19.006 -1.414 1.025
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-406.120 279.759 -119.132 243.297
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-406.120 279.759 -119.132 243.297http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716238


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.845 Değişim: -0,71% Hacim : 94.931 Mio.TL Son veri saati : 16:39
Düşük 8.835 05.03.2024 Yüksek 8.971
Açılış: 8.913
31,6468 Değişim: 0,24%
Düşük 31,4989 05.03.2024 Yüksek 31,8047
Açılış: 31,5708
34,3749 Değişim: 0,16%
Düşük 34,2443 05.03.2024 Yüksek 34,5415
Açılış: 34,319
2.168,72 Değişim: 0,92%
Düşük 2.142,65 05.03.2024 Yüksek 2.180,20
Açılış: 2.148,95
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.