KAP ***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor

20.02.2020 - 18:28
KAP ***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.276.690 2.177.335
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-28.380 9.905
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -36.385 12.699
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32 8.005 -2.794
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
32 8.005 -2.794
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
286.858 367.333
Yabancı Para Çevrim Farkları
536.796 850.188
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.451 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
4.451 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-217.877 19.156
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
221.488 630.191
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
35 -439.365 -611.035
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25 -55.389 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
25 -55.389 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
75.605 -347.602
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
97.373 -390.267
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-21.768 42.665
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32 -56.728 -154.409
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
-99.234 -226.667
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-979 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
47.933 -4.214
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12.186 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-16.634 76.472
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
258.478 377.238
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.535.168 2.554.573
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29.672 155.643
Ana Ortaklık Payları
3.505.496 2.398.930


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
40 10.238.715 7.419.239
Finansal Yatırımlar
41 350.970 51.863
Ticari Alacaklar
3.138.452 2.487.511
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.477 13.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.133.975 2.473.978
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 2.319.122 3.318.255
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
7 2.319.122 3.318.255
Diğer Alacaklar
8 811.883 761.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 811.883 761.486
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
9 933.969 711.928
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
9 933.969 711.928
Türev Araçlar
35 845.513 1.356.062
Stoklar
10 178.399 180.434
Peşin Ödenmiş Giderler
11 291.597 171.864
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
87.438 58.932
Diğer Dönen Varlıklar
24 136.086 99.230
ARA TOPLAM
19.332.144 16.616.804
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
31 0 1.720.305
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.332.144 18.337.109
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 148.159 115.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 148.159 115.001
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 123.136 884.686
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
7 123.136 884.686
Diğer Alacaklar
8 107.450 99.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 107.450 99.919
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
9 10.291 3.513
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
9 10.291 3.513
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
41.701 19.413
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 16.283 15.425
Maddi Duran Varlıklar
13 12.458.491 11.116.316
Tesis, Makine ve Cihazlar
10.640.178 9.686.061
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.818.313 1.430.255
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 1.783.096 1.649.602
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 11.308.062 10.050.172
Şerefiye
32.834 32.834
Lisanslar
5.499.649 5.774.763
Bilgisayar Yazılımları
3.843.791 3.057.143
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.931.788 1.185.432
Peşin Ödenmiş Giderler
11 193.873 317.944
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 189.342 152.732
Diğer Duran Varlıklar
2.947 3.443
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.382.831 24.428.166
TOPLAM VARLIKLAR
45.714.975 42.765.275
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
36 3.073.254 3.095.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
36 3.073.254 3.095.049
Banka Kredileri
2.486.701 2.633.051
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
431.752 387.001
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
154.801 74.997
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
36 4.555.079 3.940.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
36 4.555.079 3.940.860
Banka Kredileri
4.228.011 3.651.122
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
327.068 289.738
Ticari Borçlar
2.953.351 2.721.654
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 2.934 5.664
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.950.417 2.715.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 93.707 69.053
Diğer Borçlar
1.069.087 1.025.168
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 9.148 39.667
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.059.939 985.501
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
22 290.408 255.756
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
22 290.408 255.756
Türev Araçlar
35 86.617 165.265
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 56.544 8.948
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 121.258 133.597
Kısa Vadeli Karşılıklar
342.812 307.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 324.972 298.475
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 17.840 8.593
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.408 17.630
ARA TOPLAM
12.655.525 11.740.048
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.655.525 11.740.048
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
36 12.677.394 13.119.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
36 12.677.394 13.119.636
Banka Kredileri
6.092.170 7.246.854
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.101.303 1.026.955
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5.483.921 4.845.827
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
22 141.890 131.598
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
22 141.890 131.598
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
303 2.497
Uzun Vadeli Karşılıklar
631.735 493.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 294.331 224.747
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 337.404 268.722
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 1.165.630 862.360
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
24 359.554 362.113
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.976.506 14.971.673
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.632.031 26.711.721
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.046.489 15.921.744
Ödenmiş Sermaye
25 2.200.000 2.200.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
35.026 35.026
Geri Alınmış Paylar (-)
25 -144.152 -141.534
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25 269 269
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
25 0 -810.192
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-63.539 -34.871
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.539 -34.871
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.539 -34.871
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
43.254 1.077.807
Yabancı Para Çevrim Farkları
450.146 1.333.995
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-198.205 14.942
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
35 -155.002 14.942
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-43.203 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.472 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
3.472 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
-212.159 -271.130
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25 2.773.105 2.235.922
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 9.956.039 9.338.252
Net Dönem Karı veya Zararı
25 3.246.487 2.021.065
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 36.455 131.810
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.082.944 16.053.554
TOPLAM KAYNAKLAR
45.714.975 42.765.275


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 23.996.262 20.173.354
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
26 1.140.873 1.119.121
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
26 1.140.873 1.119.121
TOPLAM HASILAT
25.137.135 21.292.475
Satışların Maliyeti
26 -16.816.705 -13.751.195
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
26 -266.775 -394.798
TOPLAM MALİYETLER
-17.083.480 -14.145.993
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.179.557 6.422.159
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
874.098 724.323
BRÜT KAR (ZARAR)
8.053.655 7.146.482
Genel Yönetim Giderleri
27 -779.755 -673.370
Pazarlama Giderleri
27 -1.555.189 -1.626.714
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 1.456.672 1.788.639
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -578.931 -396.215
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-15.712 -87
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.580.740 6.238.735
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 102.818 238.753
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -44.145 -118.869
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-338.857 -346.390
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.300.556 6.012.229
Finansman Gelirleri
30 106.630 1.280.346
Finansman Giderleri
30 -3.117.302 -4.619.759
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.289.884 2.672.816
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-785.630 -495.481
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
32 -570.509 -654.953
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32 -215.121 159.472
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.504.254 2.177.335
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31 772.436 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.276.690 2.177.335
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 30.203 156.270
Ana Ortaklık Payları
3.246.487 2.021.065
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,14000000 0,93000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,35000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.880.573 6.561.647
Dönem Karı (Zararı)
3.276.690 2.177.335
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.504.254 2.177.335
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
772.436 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.638.874 7.644.602
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14,15 5.026.018 4.250.360
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13,14 20.547 37.614
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
920.924 796.520
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.442.773 983.881
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.832.636 2.954.304
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35 -570.204 -1.719.610
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 -570.204 -1.719.610
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
15.712 87
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 785.630 495.481
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-47.169 -43.727
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-772.436 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -110.308
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-15.557 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-186.937 -1.676.060
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 -871.308 313.956
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
7 1.651.180 -69.991
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -133.015 -129.909
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-229.924 -715.441
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 2.035 -76.883
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -153.188 364.291
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 -5.449 -908.208
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
44.944 387.354
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 39.154 298.029
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 45.402 54.391
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-576.768 -1.193.649
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24 -51.699 -56.692
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8 -525.069 -1.136.957
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.728.627 8.145.877
Ödenen Faiz
-2.090.718 -1.658.308
Alınan Faiz
854.018 731.793
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-611.354 -657.715
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.881.344 -5.267.362
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
2.219.644 118.528
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-38.000 -19.500
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
84.655 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-369.591 -39.877
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.192 103.864
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.016.180 -5.225.560
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -3.195.069 -2.960.648
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.821.111 -2.264.912
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
156.936 -204.817
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
156.936 -204.817
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.477.957 -534.383
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-9.998 -94.620
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.998 -94.620
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.372.139 46.529.383
Kredilerden Nakit Girişleri
29.060.490 44.341.070
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
311.649 2.188.313
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.523.695 -44.178.439
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.297.901 -43.987.127
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-225.794 -191.312
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.215.320 -1.164.879
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
1.924.363 1.054.345
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-1.101.876 -710.522
Ödenen Temettüler
-1.127.647 -1.949.379
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
204.077 -20.272
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.521.272 759.902
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
298.204 1.947.004
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.819.476 2.706.906
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.419.239 4.712.333
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40 10.238.715 7.419.239


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -56.313 0 269 0 -540.045 0 0 0 0 -44.776 0 0 0 0 0 0 0 0 439.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.643.024 0 0 0 9.333.147 1.979.129 0 14.989.161 55.927 15.045.088
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
518.874 518.874 518.874
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.200.000 0 0 35.026 0 -56.313 0 269 0 -540.045 0 0 0 0 -44.776 0 0 0 0 0 0 0 0 439.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.643.024 0 0 0 9.852.021 1.979.129 0 15.508.035 55.927 15.563.962
Transferler
592.898 1.386.231 -1.979.129 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-270.147 9.905 894.295 14.942 -271.130 2.021.065 2.398.930 155.643 2.554.573
Dönem Karı (Zararı)
2.021.065 2.021.065 156.270 2.177.335
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-270.147 9.905 894.295 14.942 -271.130 377.865 -627 377.238
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
9.399 -1.900.000 -1.890.601 -58.778 -1.949.379
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-94.620 -94.620 -94.620
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-20.982 -20.982
Dönem Sonu Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -141.534 0 269 0 -810.192 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333.995 0 0 0 14.942 0 0 0 0 -271.130 0 0 0 0 0 2.235.922 0 0 0 9.338.252 2.021.065 0 15.921.744 131.810 16.053.554
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -141.534 0 269 0 -810.192 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333.995 0 0 0 14.942 0 0 0 0 -271.130 0 0 0 0 0 2.235.922 0 0 0 9.338.252 2.021.065 0 15.921.744 131.810 16.053.554
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 2.200.000 0 0 35.026 0 -141.534 0 269 0 -810.192 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333.995 0 0 0 14.942 0 0 0 0 -271.130 0 0 0 0 0 2.235.922 0 0 0 9.338.252 2.021.065 0 15.921.744 131.810 16.053.554
Transferler
537.183 1.483.882 -2.021.065 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.675 -28.668 505.056 0 -43.203 -169.944 3.472 58.971 3.246.487 3.505.496 29.672 3.535.168
Dönem Karı (Zararı)
3.246.487 3.246.487 30.203 3.276.690
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.675 -28.668 505.056 -43.203 -169.944 3.472 58.971 259.009 -531 258.478
Kar Payları
7.380 -1.010.000 -1.002.620 -125.027 -1.127.647
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.998 -9.998 0 -9.998
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
876.867 -1.388.905 143.905 -368.133 -368.133
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -144.152 0 269 0 0 0 0 0 0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 450.146 0 -43.203 0 -155.002 0 3.472 0 0 -212.159 0 0 0 0 0 2.773.105 0 0 0 9.956.039 3.246.487 0 18.046.489 36.455 18.082.944http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820558


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.762 Değişim: -0,09% Hacim : 43.352 Mio.TL Son veri saati : 12:51
Düşük 10.723 24.06.2024 Yüksek 10.824
Açılış: 10.792
32,8865 Değişim: 0,20%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,8980
Açılış: 32,8221
35,2996 Değişim: 0,45%
Düşük 35,0209 24.06.2024 Yüksek 35,3325
Açılış: 35,1421
2.458,36 Değişim: 0,31%
Düşük 2.438,69 24.06.2024 Yüksek 2.467,53
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.