KAP ***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor

30.04.2019 - 18:53
KAP ***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.244.255 525.015
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
29 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
182.603 92.029
Yabancı Para Çevrim Farkları
29 250.200 148.301
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-979 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-979
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
50.300 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
271.667 0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
32 -221.367 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-85.494 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-124.838 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
39.344 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-31.424 -56.272
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
-39.167 -56.272
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
32 -11.066 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
18.809
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
182.603 92.029
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.426.858 617.044
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.070 24.460
Ana Ortaklık Payları
1.407.788 592.584


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
8.888.251 7.419.239
Finansal Yatırımlar
146.130 51.863
Ticari Alacaklar
2.631.735 2.519.523
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.702 13.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.627.033 2.505.990
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
3.098.489 3.286.243
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
3.098.489 3.286.243
Diğer Alacaklar
3.036.317 761.486
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13 2.229.595 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
806.722 761.486
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
557.436 711.928
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
557.436 711.928
Türev Araçlar
16 1.580.607 1.356.062
Stoklar
235.735 180.434
Peşin Ödenmiş Giderler
714.835 171.864
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
71.425 58.932
Diğer Dönen Varlıklar
79.303 99.230
ARA TOPLAM
21.040.263 16.616.804
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 0 1.720.305
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.040.263 18.337.109
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
118.752 115.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
118.752 115.001
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
542.202 884.686
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
542.202 884.686
Diğer Alacaklar
99.032 99.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
99.032 99.919
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
4.588 3.513
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
4.588 3.513
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
29.699 19.413
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17.484 15.425
Maddi Duran Varlıklar
5 11.249.245 11.116.316
Tesis, Makine ve Cihazlar
9.630.182 9.686.061
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.619.063 1.430.255
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.663.102 1.649.602
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 10.307.373 10.050.172
Şerefiye
32.834 32.834
Lisanslar
5.718.098 5.774.763
Bilgisayar Yazılımları
3.252.018 3.057.143
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.304.423 1.185.432
Peşin Ödenmiş Giderler
846.746 317.944
Ertelenmiş Vergi Varlığı
155.648 152.732
Diğer Duran Varlıklar
4.451 3.443
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.038.322 24.428.166
TOPLAM VARLIKLAR
46.078.585 42.765.275
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 4.180.751 4.179.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 4.180.751 4.179.235
Banka Kredileri
3.723.550 3.737.393
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
357.202 366.845
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
99.999 74.997
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 3.278.440 2.856.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.278.440 2.856.674
Banka Kredileri
2.949.518 2.546.780
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.527 20.156
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
311.395 289.738
Ticari Borçlar
2.257.014 2.721.654
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7.035 5.664
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.249.979 2.715.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
124.483 69.053
Diğer Borçlar
1.092.231 1.025.168
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
36.475 39.667
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.055.756 985.501
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
291.656 255.756
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
291.656 255.756
Türev Araçlar
16 37.664 165.265
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
58.367 8.948
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
162.644 133.597
Kısa Vadeli Karşılıklar
114.730 307.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
104.388 298.475
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10.342 8.593
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.277 17.630
ARA TOPLAM
11.615.257 11.740.048
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.615.257 11.740.048
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.407.679 13.119.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.407.679 13.119.636
Banka Kredileri
9.164.146 7.246.854
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.034.994 1.026.955
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5.208.539 4.845.827
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
123.242 131.598
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
123.242 131.598
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.132 2.497
Uzun Vadeli Karşılıklar
516.631 493.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
238.979 224.747
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
277.652 268.722
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
899.447 862.360
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
411.916 362.113
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.361.047 14.971.673
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.976.304 26.711.721
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.951.401 15.921.744
Ödenmiş Sermaye
2.200.000 2.200.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
35.026 35.026
Geri Alınmış Paylar (-)
-151.532 -141.534
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
269 269
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
13 0 -810.192
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-34.871 -34.871
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.871 -34.871
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.871 -34.871
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-61.086 1.077.807
Yabancı Para Çevrim Farkları
13 223.532 1.333.995
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
54.176 14.942
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
54.176 14.942
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-979 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-979 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
-337.815 -271.130
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.235.922 2.235.922
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11.503.222 9.338.252
Net Dönem Karı veya Zararı
1.224.451 2.021.065
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
150.880 131.810
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.102.281 16.053.554
TOPLAM KAYNAKLAR
46.078.585 42.765.275


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 5.433.471 4.549.650
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
15 241.888 211.945
TOPLAM HASILAT
5.675.359 4.761.595
Satışların Maliyeti
-3.829.729 -3.039.877
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-78.568 -74.882
TOPLAM MALİYETLER
-3.908.297 -3.114.759
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.603.742 1.509.773
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
163.320 137.063
BRÜT KAR (ZARAR)
1.767.062 1.646.836
Genel Yönetim Giderleri
-190.569 -154.332
Pazarlama Giderleri
-403.153 -356.595
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 352.051 177.904
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -103.387 -77.347
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
787 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.422.791 1.236.466
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12.684 8.694
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-50.051 -14.234
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-70.335 -93.758
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.315.089 1.137.168
Finansman Gelirleri
11 461.483 288.876
Finansman Giderleri
11 -1.144.979 -730.834
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
631.593 695.210
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-159.774 -170.195
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-153.810 -180.177
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.964 9.982
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
471.819 525.015
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13 772.436 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.244.255 525.015
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.804 24.235
Ana Ortaklık Payları
1.224.451 500.780
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 0,21000000 0,23000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan faaliyetlerden pay başına kazanç 0,35000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.157.765 386.807
Dönem Karı (Zararı)
1.244.255 525.015
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
471.819 525.015
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
772.436 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.267.284 1.667.970
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5 1.171.555 970.504
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.542 9.314
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
160.283 152.644
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
398.807 129.709
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
771.395 551.010
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16 -618.583 -306.712
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -618.583 -306.712
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-787 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
159.774 170.195
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.266 -8.694
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 -772.436 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-778.235 -1.612.437
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-121.944 -49.816
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
498.296 -230.402
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.147 11.420
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
153.417 -25.874
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-55.301 -11.916
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-547.265 -222.759
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-571.843 -957.769
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
27.544 39.144
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
67.063 124.857
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
49.054 16.483
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-244.109 -305.805
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.024 16.901
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-248.133 -322.706
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.733.304 580.548
Ödenen Faiz
-605.625 -143.582
Alınan Faiz
167.343 117.141
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-137.257 -167.300
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.735.888 -1.034.848
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-10.286 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
30.335 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-124.602 -2.645
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.034 19.724
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.122.861 -967.231
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -515.623 -548.057
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -607.238 -419.174
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-524.508 -84.696
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-524.508 -84.696
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.666.301 431.364
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-9.998 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.263.348 10.207.368
Kredilerden Nakit Girişleri
8.163.348 10.082.368
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
100.000 125.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.423.359 -9.477.504
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.297.565 -9.477.504
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-125.794 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-269.567 -232.223
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
114.709 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-19.910 0
Ödenen Temettüler
0 -19.201
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.078 -47.076
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.088.178 -216.677
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
380.834 93.998
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.469.012 -122.679
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.419.239 4.712.333
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.888.251 4.589.654


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -56.313 0 269 0 -540.045 0 0 0 0 -44.776 0 0 0 0 0 0 0 0 439.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.643.024 0 0 0 9.333.147 1.979.129 0 14.989.161 55.927 15.045.088
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
543 516.761 517.304 517.304
Transferler
169.921 1.809.208 -1.979.129 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.112 123.916 500.780 592.584 24.460 617.044
Dönem Karı (Zararı)
500.780 500.780 24.235 525.015
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.112 123.916 91.804 225 92.029
Kar Payları
5.886 -1.900.000 -1.894.114 -37.704 -1.931.818
Dönem Sonu Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -50.427 0 269 0 -572.157 0 0 0 0 -44.776 0 0 0 0 0 0 0 0 564.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.812.945 0 0 0 9.759.116 500.780 0 14.204.935 42.683 14.247.618
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -141.534 0 269 0 -810.192 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333.995 0 0 0 14.942 0 0 0 0 -271.130 0 0 0 0 0 2.235.922 0 0 0 9.338.252 2.021.065 0 15.921.744 131.810 16.053.554
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 2.200.000 0 0 35.026 0 -141.534 0 269 0 -810.192 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333.995 0 0 0 14.942 0 0 0 0 -271.130 0 0 0 0 0 2.235.922 0 0 0 9.338.252 2.021.065 0 15.921.744 131.810 16.053.554
Transferler
2.021.065 -2.021.065 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.675 0 278.442 0 39.234 -979 -66.685 1.224.451 1.407.788 19.070 1.426.858
Dönem Karı (Zararı)
1.224.451 1.224.451 19.804 1.244.255
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.675 278.442 39.234 -979 -66.685 183.337 -734 182.603
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.998 -9.998 0 -9.998
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
876.867 -1.388.905 143.905 -368.133 -368.133
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -151.532 0 269 0 0 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 223.532 0 0 0 54.176 0 -979 0 0 -337.815 0 0 0 0 0 2.235.922 0 0 0 11.503.222 1.224.451 0 16.951.401 150.880 17.102.281http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759833


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.392 Değişim: 2,23% Hacim : 86.458 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,4752 Değişim: 0,62%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,5736
Açılış: 32,2736
34,9014 Değişim: -0,01%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 34,9942
Açılış: 34,9034
2.404,92 Değişim: 0,58%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.413,10
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.