KAP ***TBY* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.07.2023 - 22:02
KAP ***TBY* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***TBY******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 -3.642.029 -67.438 21.607.123 108.784.616 107.167.744 291.050.479 291.050.479
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
326.982 106.840.762 -107.167.744 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
227.848 17.847 40.686.246 40.931.941 40.931.941
Dönem Karı (Zararı)
40.686.246 40.686.246 40.686.246
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
227.848 17.847 245.695 245.695
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-4.382.536 -4.382.536 -4.382.536
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 -3.414.181 -49.591 21.934.105 211.242.842 40.686.246 327.599.884 327.599.884
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 -10.646.697 -3.448 21.934.105 211.242.842 160.357.319 440.084.584 440.084.584
Diğer Düzeltmeler
-3.442 -3.442 -3.442
Transferler
-3.263.400 163.620.719 -160.357.319
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.988 143.747.909 143.736.921 143.736.921
Dönem Karı (Zararı)
143.747.909 143.747.909 143.747.909
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.988 -10.988 -10.988
Kar Payları
-13.407.652 -13.407.652 -13.407.652
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 -10.646.697 -14.436 18.670.705 361.452.467 143.747.909 570.410.411 570.410.411


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-355.853.026 -323.614.285
Dönem Karı (Zararı)
143.747.909 40.686.246
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
143.747.909 40.686.246
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
47.788.562 35.079.026
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 3.833.269 2.537.890
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29.916.978 10.445.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29.592.028 10.035.809
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
324.950 409.328
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.469.853 28.577.323
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -40.620.651 -23.888.230
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 55.090.504 52.465.553
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-33.412.857 -15.460.334
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-11.601.462 -3.489.867
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
9 -11.601.462 -3.489.867
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 44.582.781 12.468.877
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-460.082.076 -366.887.831
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
141.414.663 -103.323.129
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.630.730 -517.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
143.045.393 -102.806.088
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.506.213 -180.501.460
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.280.125 -4.243.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
17.786.338 -176.257.936
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
759.719 1.284
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-404.685 5.375.895
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.602.583 1.809.664
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.007.268 3.566.231
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-623.120.079 -86.327.022
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-202.979.437 1.816.801
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-420.140.642 -88.143.823
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.762.093 -2.113.399
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-527.353 -181.716
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.289.446 -1.931.683
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-268.545.605 -291.122.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-30.028.201 -15.135.469
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-57.275.779 -17.341.061
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.441 -15.196
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.033.656 80.555
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.033.656 -4.301.981
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -727.196 -908.271
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.306.460 -3.393.710
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Alınan Temettüler
9 4.382.536
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
965.673.172 306.795.226
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.276.622.795 25.714.657.000
Kredilerden Nakit Girişleri
45.276.622.795 25.714.657.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-44.280.622.795 -25.373.785.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-44.280.622.795 -25.373.785.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
324.950 110.255
Ödenen Temettüler
15 -13.407.652 -4.382.536
Ödenen Faiz
-52.534.643 -53.692.723
Alınan Faiz
35.290.517 23.888.230
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
606.786.490 -16.738.504
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
33.412.857 15.460.334
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
640.199.347 -1.278.170
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.710.207 9.791.655
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 657.909.554 8.513.485


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 910.879.538 51.697.328
Ticari Alacaklar
7 728.997.892 870.412.555
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 2.652.720 1.021.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
726.345.172 869.390.565
Peşin Ödenmiş Giderler
14 5.136.449 6.060.765
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.136.449 6.060.765
Diğer Dönen Varlıklar
532.018 4.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
532.018 4.664
ARA TOPLAM
1.645.545.897 928.175.312
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.645.545.897 928.175.312
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 500.412.122 518.998.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
500.412.122 518.998.073
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 29.902.985 18.312.511
Maddi Duran Varlıklar
10 3.205.482 3.098.102
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.664.295 2.646.026
Mobilya ve Demirbaşlar
206.425 157.856
Diğer Maddi Duran Varlıklar
334.762 294.220
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 6.270.221 4.417.646
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 14.586.453 14.266.283
Bilgisayar Yazılımları
14.586.453 14.266.283
Peşin Ödenmiş Giderler
14 326.750 162.153
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
326.750 162.153
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 11.935.175 12.650.703
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
566.639.188 571.905.471
TOPLAM VARLIKLAR
2.212.185.085 1.500.080.783
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.268.779.228 901.573.155
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
205.074.427
Banka Kredileri
22 205.074.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.268.779.228 696.498.728
Banka Kredileri
1.268.779.228 696.498.728
Ticari Borçlar
7 17.320.889 17.725.574
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 8.552.353 3.949.770
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.768.536 13.775.804
Diğer Borçlar
8 264.622.811 43.990.781
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 2.086.516 1.566.884
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
262.536.295 42.423.897
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 13.318.228 26.726.753
Kısa Vadeli Karşılıklar
35.068.060 34.715.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31.760.443 31.588.622
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.307.617 3.126.517
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 16.442.236 10.152.789
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.442.236 10.152.789
ARA TOPLAM
1.615.551.452 1.034.884.191
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.615.551.452 1.034.884.191
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5.192.366 3.617.008
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 5.192.366 2.321.691
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 1.295.317
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 21.030.856 21.495.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.030.856 21.495.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.223.222 25.112.008
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.641.774.674 1.059.996.199
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
570.410.411 440.084.584
Ödenmiş Sermaye
15 28.793.895 28.793.895
Sermaye Düzeltme Farkları
15 28.406.568 28.406.568
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -10.646.697 -10.646.697
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.646.697 -10.646.697
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.646.697 -10.646.697
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -14.436 -3.448
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-14.436 -3.448
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 18.670.705 21.934.105
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
4.593.172 4.353.361
Yasal Yedekler
14.077.533 17.580.744
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 361.452.467 211.242.842
Net Dönem Karı veya Zararı
143.747.909 160.357.319
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
570.410.411 440.084.584
TOPLAM KAYNAKLAR
2.212.185.085 1.500.080.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 440.181.127 176.848.290 199.600.676 98.520.957
Satışların Maliyeti
16 -5.222.385 -10.350 -5.222.385
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
434.958.742 176.837.940 194.378.291 98.520.957
BRÜT KAR (ZARAR)
434.958.742 176.837.940 194.378.291 98.520.957
Genel Yönetim Giderleri
17 -182.194.010 -75.897.469 -92.921.513 -41.832.667
Pazarlama Giderleri
17 -52.588.688 -26.336.212 -23.379.718 -14.429.214
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
336.836 145.034 139.799 114.690
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
200.512.880 74.749.293 78.216.859 42.373.766
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 11.601.462 3.489.867 7.266.822 1.954.498
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
212.114.342 78.239.160 85.483.681 44.328.264
Finansman Gelirleri
18 57.412.296 29.017.658 43.309.092 19.659.081
Finansman Giderleri
19 -81.195.948 -54.101.695 -52.396.840 -36.220.705
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
188.330.690 53.155.123 76.395.933 27.766.640
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -44.582.781 -12.468.877 -14.818.927 -6.853.980
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-43.867.254 -11.866.649 -11.340.765 -5.168.497
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-715.527 -602.228 -3.478.162 -1.685.483
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
143.747.909 40.686.246 61.577.006 20.912.660
DÖNEM KARI (ZARARI)
143.747.909 40.686.246 61.577.006 20.912.660
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
143.747.909 40.686.246 61.577.006 20.912.660
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-10.988 -245.695 -1.680 -243.222
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-10.988 -245.695 -1.680 -243.222
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.988 -245.695 -1.680 -243.222
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
143.736.921 40.440.551 61.575.326 20.669.438
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
143.736.921 40.440.551 61.575.326 20.669.438http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175657


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.