" />

KAP ***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

08.02.2022 - 18:59
KAP ***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -852.217 -33.703 18.876.071 25.119.553 32.255.696 132.565.863 132.565.863
Transferler
2.731.052 29.524.644 -32.255.696 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-524.182 -1.801 82.890.632 82.364.649 82.364.649
Dönem Karı (Zararı)
82.890.632 82.890.632 82.890.632
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-524.182 -1.801 -525.983 -525.983
Kar Payları
15 -28.750.213 -28.750.213 -28.750.213
Dönem Sonu Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 -1.376.399 -35.504 21.607.123 25.893.984 82.890.632 186.180.299 186.180.299
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -1.376.399 -35.504 21.607.123 25.893.984 82.890.632 186.180.299 186.180.299
Transferler
82.890.632 -82.890.632 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.265.630 -31.934 107.167.744 104.870.180 104.870.180
Dönem Karı (Zararı)
107.167.744 107.167.744 107.167.744
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.265.630 -31.934 -2.297.564 -2.297.564
Dönem Sonu Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 -3.642.029 -67.438 21.607.123 108.784.616 107.167.744 291.050.479 291.050.479


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
58.972.568 -206.060.023
Dönem Karı (Zararı)
107.167.744 82.890.632
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
107.167.744 82.890.632
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
58.983.608 31.831.525
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 3.792.179 2.487.737
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.296.840 13.174.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.079.961 12.506.640
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.216.879 667.953
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.127.154 956.119
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -9.378.940 -6.842.774
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 25.506.094 7.798.893
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-10.672.899 -3.447.073
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-5.257.246 -3.960.072
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
9 -5.257.246 -3.960.072
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 36.697.580 22.620.221
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-60.017.606 -296.456.445
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3 -1
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-272.270.120 -59.734.842
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-92.305 -56.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-272.177.815 -59.678.295
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
201.274.375 -239.315.776
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.529.934 -1.997.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
205.804.309 -237.318.511
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-655.719 -530.732
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.650.010 -695.319
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.117.472 -164.634
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
532.538 -530.685
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.751.211 2.710.289
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.822.967 -315.463
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.928.244 3.025.752
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.232.634 1.109.936
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-561.796 -46.354
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.794.430 1.156.290
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
106.133.746 -181.734.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-12.537.125 -4.425.713
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-35.002.049 -19.406.606
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
377.996 -493.416
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-931.391 -3.928.057
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.269.609 -3.928.057
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 -1.706.689 -1.375.970
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 -2.562.920 -2.552.087
Alınan Temettüler
3.338.218 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-116.964.359 261.217.479
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.373.700.000 9.867.644.492
Kredilerden Nakit Girişleri
7.373.700.000 9.867.644.492
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.477.828.000 -9.576.316.492
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.477.828.000 -9.576.316.492
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
2.254.169 -935.548
Ödenen Temettüler
0 -28.750.213
Ödenen Faiz
-24.496.552 -7.240.462
Alınan Faiz
9.406.024 6.815.702
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-58.923.182 51.229.399
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.672.899 3.447.073
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-48.250.283 54.676.472
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 58.041.938 3.365.466
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.791.655 58.041.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 199.803.886 61.888.712
Ticari Alacaklar
7 458.221.094 185.950.974
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 489.716 397.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
457.731.378 185.553.563
Peşin Ödenmiş Giderler
14 2.444.273 1.902.174
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.444.273 1.902.174
Diğer Dönen Varlıklar
30.937 0
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
30.937 0
ARA TOPLAM
660.500.190 249.741.860
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
660.500.190 249.741.860
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 3
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 3
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
0 3
Diğer Alacaklar
8 51.350.015 256.676.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
51.350.015 256.676.894
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 11.728.743 9.983.841
Maddi Duran Varlıklar
10 3.148.557 2.439.636
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.796.027 1.990.682
Mobilya ve Demirbaşlar
115.932 135.381
Diğer Maddi Duran Varlıklar
236.598 313.573
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 3.746.598 1.190.229
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 5.427.851 4.163.207
Bilgisayar Yazılımları
5.427.851 4.163.207
Peşin Ödenmiş Giderler
14 116.892 3.272
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
116.892 3.272
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 5.315.554 3.703.321
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
80.834.210 278.160.403
TOPLAM VARLIKLAR
741.334.400 527.902.263
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 194.569.712 297.688.170
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
194.569.712 297.688.170
Banka Kredileri
194.569.712 297.688.170
Ticari Borçlar
7 7.738.229 6.073.610
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 2.229.847 1.118.555
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.508.382 4.955.055
Diğer Borçlar
8 202.651.807 6.712.547
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.053.817 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
201.597.990 6.712.547
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 10.498.923 7.722.018
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.984.295 13.662.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 16.522.511 12.264.379
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.461.784 1.397.768
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.112.745 2.843.413
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 4.112.745 2.843.413
ARA TOPLAM
438.555.711 334.701.905
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
438.555.711 334.701.905
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
3.066.272 1.297.122
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 3.062.296 999.772
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.976 297.350
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.661.938 5.722.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 8.661.938 5.722.937
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.728.210 7.020.059
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
450.283.921 341.721.964
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
291.050.479 186.180.299
Ödenmiş Sermaye
15 28.793.895 28.793.895
Sermaye Düzeltme Farkları
15 28.406.568 28.406.568
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.642.029 -1.376.399
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.642.029 -1.376.399
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -3.642.029 -1.376.399
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -67.438 -35.504
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-67.438 -35.504
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 21.607.123 21.607.123
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
4.593.172 4.593.172
Yasal Yedekler
17.013.951 17.013.951
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 108.784.616 25.893.984
Net Dönem Karı veya Zararı
107.167.744 82.890.632
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
291.050.479 186.180.299
TOPLAM KAYNAKLAR
741.334.400 527.902.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 282.325.957 221.384.070
Satışların Maliyeti
16 -2.399.613 -23.383.653
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
279.926.344 198.000.417
BRÜT KAR (ZARAR)
279.926.344 198.000.417
Genel Yönetim Giderleri
17 -100.724.799 -71.950.796
Pazarlama Giderleri
17 -33.744.499 -26.171.931
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
176.370 80.090
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-50.518 -273
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
145.582.898 99.957.507
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 5.257.246 3.960.072
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
150.840.144 103.917.579
Finansman Gelirleri
18 21.069.951 11.490.196
Finansman Giderleri
19 -28.044.771 -9.896.922
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
143.865.324 105.510.853
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-36.697.580 -22.620.221
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -37.778.954 -24.262.479
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 1.081.374 1.642.258
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
107.167.744 82.890.632
DÖNEM KARI (ZARARI)
107.167.744 82.890.632
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
107.167.744 82.890.632
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.265.630 -524.182
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.904.615 -672.026
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
638.985 147.844
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
638.985 147.844
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-31.934 -1.801
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-40.940 -2.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.006 508
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
9.006 508
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.297.564 -525.983
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
104.870.180 82.364.649
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
104.870.180 82.364.649http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000490


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.