KAP ***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

31.07.2019 - 15:52
KAP ***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -483.581 -50.558 14.783.257 10.788.716 20.054.161 102.292.458 102.292.458
Transferler
14 2.363.891 17.690.270 -20.054.161 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.122 14.801.534 14.757.412 14.757.412
Dönem Karı (Zararı)
14.801.534 14.801.534 14.801.534
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.122 -44.122 -44.122
Kar Payları
14 -16.214.671 -16.214.671 -16.214.671
Dönem Sonu Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 -483.581 -94.680 17.147.148 12.264.315 14.801.534 100.835.199 100.835.199
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -650.069 -93.472 17.147.148 12.264.315 31.584.161 117.452.546 117.452.546
Transferler
1.728.923 29.855.238 -31.584.161
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.045 15.093.398 15.102.443 15.102.443
Dönem Karı (Zararı)
15.093.398 15.093.398 15.093.398
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.045 9.045 9.045
Kar Payları
15 -17.000.000 -17.000.000 -17.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 -650.069 -84.427 18.876.071 25.119.553 15.093.398 115.554.989 115.554.989


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.036.109 -9.057.338
Dönem Karı (Zararı)
15.093.398 14.801.534
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.093.398 14.801.534
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.788.305 15.447.851
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 1.097.971 709.881
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.831.584 3.751.031
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.659.584 3.660.430
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 172.000 90.601
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.005.325 7.436.090
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.683.881 -1.363.156
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.689.206 8.799.246
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.640.172 -917.763
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
326.408 382.766
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
326.408 382.766
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.167.189 4.068.075
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17.771
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.771
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.047.298 -31.160.045
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.658.190 -34.872.095
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.346.144 -24.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.004.334 -34.847.409
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.719.223 2.760.262
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.154.323 2.760.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-435.100 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
311.800 -693.044
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
927.928 -160.185
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
269.917 384.402
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
658.011 -544.587
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
334.564 1.412.335
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
334.564 1.412.335
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-904.407 392.682
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-904.407 -188.682
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
581.364
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
34.929.001 -910.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.363.339 -3.615.066
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.529.553 -4.531.612
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.204.107 -423.933
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.204.107 -423.933
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -80.107 -395.607
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.124.000 -28.326
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.262.032 17.875.349
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.542.406.504 10.349.792.000
Kredilerden Nakit Girişleri
5.542.406.504 10.349.792.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.544.526.504 -10.308.192.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.544.526.504 -10.308.192.000
Ödenen Temettüler
15 -17.000.000 -16.214.671
Ödenen Faiz
-6.825.814 -8.873.081
Alınan Faiz
2.683.782 1.363.101
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-430.030 8.394.078
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.640.172 917.763
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.210.142 9.311.841
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.050.563 4.774.574
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.260.705 14.086.415


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.630.999 63.485.371
Ticari Alacaklar
7 131.525.102 135.183.292
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 1.679.196 333.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
129.845.906 134.850.240
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.019.369 1.389.995
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.019.369 1.389.995
Diğer Dönen Varlıklar
14 200.640 80.583
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 95.360 80.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
105.280
ARA TOPLAM
149.376.110 200.139.241
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
149.376.110 200.139.241
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2 2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 2 2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
2 2
Diğer Alacaklar
8 27.809.814 31.858.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
27.809.814 31.858.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 5.212.824 5.530.187
Maddi Duran Varlıklar
10 1.430.496 1.872.763
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.251.708 1.714.863
Mobilya ve Demirbaşlar
35.306 32.819
Özel Maliyetler
143.482 125.081
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.773.272
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 2.119.083 1.241.716
Bilgisayar Yazılımları
2.119.083 1.241.716
Peşin Ödenmiş Giderler
14 144.822 85.996
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
144.822 85.996
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.976.812 2.610.885
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.467.125 43.199.549
TOPLAM VARLIKLAR
189.843.235 243.338.790
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.177.603 42.434.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 40.177.603 42.434.210
Banka Kredileri
40.177.603 42.434.210
Ticari Borçlar
7 3.850.209 2.922.281
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 831.842 561.925
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.018.367 2.360.356
Diğer Borçlar
8 15.381.089 64.382.926
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.381.089 64.382.926
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
612.121 1.622.293
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.916.792 9.183.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.652.501 7.864.837
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.264.291 1.318.691
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.780.968 1.279.795
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.780.968 1.279.795
ARA TOPLAM
67.718.782 121.825.033
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.718.782 121.825.033
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
203.804
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
203.804
Diğer Borçlar
1.830.409
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
672.229
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.158.180
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.535.251 4.061.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.535.251 4.061.211
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.569.464 4.061.211
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
74.288.246 125.886.244
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
115.554.989 117.452.546
Ödenmiş Sermaye
15 28.793.895 28.793.895
Sermaye Düzeltme Farkları
15 28.406.568 28.406.568
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -650.069 -650.069
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-650.069 -650.069
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-650.069 -650.069
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -84.427 -93.472
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-84.427 -93.472
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 18.876.071 17.147.148
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
18.876.071 17.147.148
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 25.119.553 12.264.315
Net Dönem Karı veya Zararı
15.093.398 31.584.161
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
115.554.989 117.452.546
TOPLAM KAYNAKLAR
189.843.235 243.338.790


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 85.139.010 95.325.222 39.530.665 47.302.729
Satışların Maliyeti
16 -24.216.087 -34.329.922 -10.161.425 -15.945.954
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
60.922.923 60.995.300 29.369.240 31.356.775
BRÜT KAR (ZARAR)
60.922.923 60.995.300 29.369.240 31.356.775
Genel Yönetim Giderleri
17 -30.727.852 -26.133.344 -16.253.863 -13.877.767
Pazarlama Giderleri
17 -8.354.990 -10.755.219 -3.907.967 -5.501.388
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
125.322 15.210 40.389 1.871
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-84.532 -17.768 0 -14.018
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.880.871 24.104.179 9.247.799 11.965.473
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
605.605 535.655 220.200 216.590
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.486.476 24.639.834 9.467.999 12.182.063
Finansman Gelirleri
18 4.125.144 3.077.722 2.091.819 1.949.679
Finansman Giderleri
19 -7.351.033 -8.847.947 -3.576.183 -4.928.432
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.260.587 18.869.609 7.983.635 9.203.310
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -4.167.189 -4.068.075 -1.755.077 -2.011.016
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.533.115 -4.101.367 -640.142 -1.638.944
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-634.074 33.292 -1.114.935 -372.072
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.093.398 14.801.534 6.228.558 7.192.294
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.093.398 14.801.534 6.228.558 7.192.294
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.093.398 14.801.534 6.228.558 7.192.294
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.045 -44.122 28.202 -38.123
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
11.596 -56.566 36.156 -48.875
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.551 12.444 -7.954 10.752
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
-2.551 12.444 -7.954 10.752
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.045 -44.122 28.202 -38.123
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.102.443 14.757.412 6.256.760 7.154.171
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.102.443 14.757.412 6.256.760 7.154.171http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778507


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: 0,19% Hacim : 95.345 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 10.590 28.05.2024 Yüksek 10.721
Açılış: 10.679
32,2378 Değişim: 0,04%
Düşük 32,1697 29.05.2024 Yüksek 32,2543
Açılış: 32,2257
35,0219 Değişim: 0,02%
Düşük 34,9480 29.05.2024 Yüksek 35,0423
Açılış: 35,0157
2.444,85 Değişim: -0,09%
Düşük 2.441,87 29.05.2024 Yüksek 2.449,06
Açılış: 2.446,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.