KAP ***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 16:55
KAP ***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.902.556 -64.395.206
Dönem Karı (Zararı)
8.864.841 7.609.240
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.864.841 7.609.240
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.854.640 7.084.034
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 343.912 352.429
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.218.857 1.932.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.149.857 1.815.264
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
69.000 117.150
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.316.497 1.555.377
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.251.977 -633.954
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.568.474 2.189.331
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.067.877 581.497
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
546.607 605.258
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
546.607 605.258
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.412.112 2.057.059
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
84.532
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
84.532
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-46.935.079 -76.940.099
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.614.937 -76.806.511
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.069.236 -16.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-49.545.701 -76.790.195
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.540.608 1.034.706
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.540.620 1.034.706
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
145.040
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.034.346 -470.941
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-132.796 -83.134
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-901.550 -387.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-56.841
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
876.854 363.655
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
876.854 363.655
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.289.759 -1.061.008
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-131.609 -1.608.700
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17.421.368 547.692
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-31.215.598 -62.246.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-31.782 -76.666
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.655.175 -2.071.715
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-17.000.001
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-109.658 -111.925
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-109.658 -111.925
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 -16.731 -111.925
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 -92.927
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.680.892 69.344.559
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.746.084.000 4.213.685.000
Kredilerden Nakit Girişleri
2.746.084.000 4.213.685.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.688.184.000 -4.142.785.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.688.184.000 -4.142.785.000
Ödenen Faiz
-3.465.028 -2.189.331
Alınan Faiz
1.245.920 633.890
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.668.678 4.837.428
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.067.877 -581.497
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.736.555 4.255.931
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.050.563 4.774.574
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.787.118 9.030.505


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 -483.581 -50.558 14.783.257 10.788.716 20.054.161 102.292.458 102.292.458
Transferler
2.363.891 17.690.270 -20.054.161
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.902 7.609.240 7.603.338 7.603.338
Dönem Karı (Zararı)
7.609.240 7.609.240 7.609.240
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.902 -5.902 -5.902
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Kar Payları
15 -16.214.671 -16.214.671 -16.214.671
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -483.581 -56.460 17.147.148 12.264.315 7.609.240 93.681.125 93.681.125
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 -650.069 -93.472 17.147.148 12.264.315 31.584.161 117.452.546 117.452.546
Transferler
1.728.923 29.855.238 -31.584.161 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.157 8.864.840 8.845.683 8.845.683
Dönem Karı (Zararı)
8.864.840 8.864.840 8.864.840
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.157 -19.157 -19.157
Kar Payları
15 -17.000.000 -17.000.000 -17.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -650.069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -112.629 0 0 18.876.071 0 0 0 25.119.553 8.864.840 0 109.298.229 109.298.229


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 50.530.922 63.485.371
Finansal Yatırımlar
0
Ticari Alacaklar
7 185.798.229 135.183.292
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 1.402.288 333.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
184.395.941 134.850.240
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.241.439 1.389.995
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.241.439 1.389.995
Diğer Dönen Varlıklar
14 220.804 80.583
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 104.622 80.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
116.182
ARA TOPLAM
237.791.394 200.139.241
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
237.791.394 200.139.241
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2 2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 2
Diğer Alacaklar
8 45.398.620 31.858.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
45.398.620 31.858.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 4.964.423 5.530.187
Maddi Duran Varlıklar
10 1.573.068 1.872.763
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.423.440 1.714.863
Mobilya ve Demirbaşlar
33.205 32.819
Diğer Maddi Duran Varlıklar
116.423 125.081
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.962.031 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.222.613 1.241.716
Bilgisayar Yazılımları
1.222.613 1.241.716
Peşin Ödenmiş Giderler
14 89.512 85.996
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
89.512 85.996
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 3.091.746 2.610.885
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
58.302.015 43.199.549
TOPLAM VARLIKLAR
296.093.409 243.338.790
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 100.437.656 42.434.210
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
100.437.656 42.434.210
Banka Kredileri
100.437.656 42.434.210
Ticari Borçlar
7 1.887.935 2.922.281
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 429.129 561.925
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.458.806 2.360.356
Diğer Borçlar
8 45.586.000 64.382.926
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
45.586.000 64.382.926
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.868.703 1.622.293
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.046.426 9.183.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 9.715.135 7.864.837
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.331.291 1.318.691
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.677.882 1.279.795
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 17.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.677.882 1.279.795
ARA TOPLAM
180.504.602 121.825.033
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
180.504.602 121.825.033
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
4.298.231 4.061.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.298.231 4.061.211
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.992.347 0
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
770.889 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.221.458 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.290.578 4.061.211
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
186.795.180 125.886.244
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
109.298.229 117.452.546
Ödenmiş Sermaye
15 28.793.895 28.793.895
Sermaye Düzeltme Farkları
15 28.406.568 28.406.568
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -650.069 -650.069
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-650.069 -650.069
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-650.069 -650.069
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -112.629 -93.472
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-112.629 -93.472
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 18.876.071 17.147.148
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
18.876.071 17.147.148
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 25.119.553 12.264.315
Net Dönem Karı veya Zararı
8.864.840 31.584.161
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
109.298.229 117.452.546
TOPLAM KAYNAKLAR
296.093.409 243.338.790


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 45.608.345 48.022.493
Satışların Maliyeti
16 -14.054.662 -18.383.968
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.553.683 29.638.525
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
31.553.683 29.638.525
Genel Yönetim Giderleri
17 -14.473.988 -12.255.577
Pazarlama Giderleri
17 -4.447.023 -5.253.831
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
84.932 13.339
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-84.532 -3.750
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.633.072 12.138.706
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 385.405 319.065
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.018.477 12.457.771
Finansman Gelirleri
18 2.033.325 1.128.043
Finansman Giderleri
19 -3.774.850 -3.919.515
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.276.952 9.666.299
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.412.112 -2.057.059
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -2.892.973 -2.462.423
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 480.861 405.364
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.864.840 7.609.240
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.864.840 7.609.240
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.864.840 7.609.240
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-19.157 -5.902
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-24.560 -7.567
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.403 1.665
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
5.403 1.665
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.157 -5.902
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.845.683 7.603.338
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.845.683 7.603.338http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759541


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.