KAP ***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 16:23
KAP ***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -691.533 1.076.477 14.024.070 10.127.101 10.452.358 92.188.936 92.188.936
Transferler
14 -1.122.768 759.187 9.693.171 -10.452.358 -1.122.768 -1.122.768
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.937 12.537.358 12.544.295 12.544.295
Dönem Karı (Zararı)
12.537.358 12.537.358 12.537.358
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.937 6.937 6.937
Kar Payları
14 -9.031.556 -9.031.556 -9.031.556
Dönem Sonu Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -691.533 -39.354 14.783.257 10.788.716 12.537.358 94.578.907 94.578.907
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -483.581 -50.558 14.783.257 10.788.716 20.054.161 102.292.458 102.292.458
Transferler
14 2.363.891 17.690.270 -20.054.161 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.288 26.377.412 26.322.124 26.322.124
Dönem Karı (Zararı)
26.377.412 26.377.412 26.377.412
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.288 -55.288 -55.288
Kar Payları
14 -16.214.671 -16.214.671 -16.214.671
Dönem Sonu Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -483.581 -105.846 17.147.148 12.264.315 26.377.412 112.399.911 112.399.911


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.951.448 -35.636.074
Dönem Karı (Zararı)
26.377.412 12.537.358
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
26.377.412 12.537.358
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.917.903 13.614.188
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 1.072.856 1.124.799
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.967.866 3.520.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 5.850.716 2.850.729
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
117.150 669.291
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.213.245 6.006.248
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.914.357 -1.847.179
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15.127.602 7.853.427
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.724.953 132.456
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
111.941 19.470
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
111.941 19.470
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.263.866 2.811.195
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13.082
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13.082
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-54.311.419 -58.271.735
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.341.572
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.336.833 -56.441.786
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-433.838 -108.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.902.995 -56.333.719
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.497.459 -2.010.360
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-39.510.345 -2.010.360
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-461.866 -114.405
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-973.839 1.198.121
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-204.246 -66.974
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-769.593 1.265.095
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
92.603 -212.438
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
92.603 -212.438
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.865.975 650.705
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-163.885 349.904
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.029.860 300.801
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.016.104 -32.120.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.761.588 -1.071.545
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.173.756 -2.444.340
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-506.629 542.606
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-506.629 -798.966
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -431.516 -323.846
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -75.113 -475.120
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.341.572
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.543.546 37.962.026
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.586.092.000 10.956.979.904
Kredilerden Nakit Girişleri
17.586.092.000 10.956.979.904
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.525.192.000 -10.903.980.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.525.192.000 -10.903.980.000
Ödenen Temettüler
14 -16.214.671 -9.031.555
Ödenen Faiz
-16.053.634 -7.853.427
Alınan Faiz
2.911.851 1.847.104
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.085.469 2.868.558
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.724.953 -132.457
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.810.422 2.736.101
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.774.574 1.503.700
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.584.996 4.239.801


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 160.325.668 52.969.545
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 187.003.884 171.667.051
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 712.207 278.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
186.291.677 171.388.682
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
13 686.526 435.108
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
686.526 435.108
Diğer Dönen Varlıklar
13 206.677 34.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
206.677 34.181
ARA TOPLAM
348.222.755 225.105.885
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
348.222.755 225.105.885
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
2 2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 2
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 60.763.121 21.252.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 60.763.121 21.252.776
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 5.236.872 5.404.101
Maddi Duran Varlıklar
9 1.546.983 1.940.253
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 910.389 1.109.314
Peşin Ödenmiş Giderler
222.151 11.703
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 222.151 11.703
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.319.381 1.845.853
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
70.998.899 31.564.002
TOPLAM VARLIKLAR
419.221.654 256.669.887
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
149.311.421 89.337.452
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 149.311.421 89.337.452
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6 1.757.157 2.730.996
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 259.808 464.054
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.497.349 2.266.942
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
7 138.166.525 49.156.565
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
138.166.525 49.156.565
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.634.636 2.062.387
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.907.381 6.047.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 6.534.340 4.705.282
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.373.041 1.342.055
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.310.434 1.568.574
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 265.675 302.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.044.759 1.266.035
ARA TOPLAM
303.087.554 150.903.311
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
303.087.554 150.903.311
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.734.189 3.474.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 3.734.189 3.474.118
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.734.189 3.474.118
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
306.821.743 154.377.429
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
112.399.911 102.292.458
Ödenmiş Sermaye
14 28.793.895 28.793.895
Sermaye Düzeltme Farkları
14 28.406.568 28.406.568
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -483.581 -483.581
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-483.581 -483.581
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-483.581 -483.581
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -105.846 -50.558
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-105.846 -50.558
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 17.147.148 14.783.257
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 12.264.315 10.788.716
Net Dönem Karı veya Zararı
26.377.412 20.054.161
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
112.399.911 102.292.458
TOPLAM KAYNAKLAR
419.221.654 256.669.887


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
15 148.453.138 107.641.488 53.127.916 35.107.992
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
117.543.047 89.551.669 40.557.703 27.906.011
Faiz Gelirleri
30.910.091 18.089.819 12.570.213 7.201.981
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-52.817.805 -42.636.035 -18.487.883 -10.899.996
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
15 -52.817.805 -42.636.035 -18.487.883 -10.899.996
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
95.635.333 65.005.453 34.640.033 24.207.996
BRÜT KAR (ZARAR)
95.635.333 65.005.453 34.640.033 24.207.996
Genel Yönetim Giderleri
16 -40.716.931 -35.136.460 -14.583.588 -11.489.049
Pazarlama Giderleri
16 -16.256.737 -10.364.058 -5.501.519 -3.596.443
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18.825 1.191.540 3.617 1.181.861
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-13.082 0 4.686 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.667.408 20.696.475 14.563.229 10.304.365
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
806.480 646.494 270.825 253.902
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.473.888 21.342.969 14.834.054 10.558.267
Finansman Gelirleri
17 11.021.761 2.100.698 7.944.039 749.088
Finansman Giderleri
18 -16.854.371 -8.095.113 -8.006.424 -3.522.423
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.641.278 15.348.554 14.771.669 7.784.932
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.263.866 -2.811.196 -3.195.791 -1.334.034
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.737.394 -3.291.216 -3.636.027 -1.540.526
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
473.528 480.020 440.236 206.492
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.377.412 12.537.358 11.575.878 6.450.898
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.377.412 12.537.358 11.575.878 6.450.898
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
26.377.412 12.537.358 11.575.878 6.450.898
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-55.288 6.937 -11.166 -6.260
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-70.882 8.671 -14.315 -7.825
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.594 -1.734 3.149 1.565
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
15.594 -1.734 3.149 1.565
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-55.288 6.937 -11.166 -6.260
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.322.124 12.544.295 11.564.712 6.444.638
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
26.322.124 12.544.295 11.564.712 6.444.638http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716226


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.365 Değişim: 0,56% Hacim : 131.224 Mio.TL Son veri saati : 17:39
Düşük 9.282 22.02.2024 Yüksek 9.406
Açılış: 9.360
30,9912 Değişim: -0,04%
Düşük 30,8869 22.02.2024 Yüksek 31,0826
Açılış: 31,0045
33,6055 Değişim: 0,10%
Düşük 33,5115 22.02.2024 Yüksek 33,9039
Açılış: 33,5723
2.015,90 Değişim: -0,11%
Düşük 2.013,17 22.02.2024 Yüksek 2.030,51
Açılış: 2.018,17
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.