KAP ***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 18:32
KAP ***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -3.588 18.642 362.420 427.671 1.405.420 1.405.420
Transferler
20.816 406.855 -427.671 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
277 44.168 44.445 44.445
Dönem Karı (Zararı)
44.168 44.168 44.168
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
277 277 277
Kar Payları
52.054 -588.720 -536.666 -536.666
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -3.311 91.512 180.555 44.168 913.199 913.199
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -3.902 91.512 180.555 437.459 1.305.899 1.305.899
Transferler
437.459 -437.459 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
461 9.338 9.779 9.779
Dönem Karı (Zararı)
9.338 9.338 9.338
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
461 461 461
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -3.441 91.512 618.014 9.338 1.315.698 1.315.698


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.805 -55.545
Dönem Karı (Zararı)
9.338 44.168
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.338 44.168
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
80.792 44.935
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7-8-9 60.934 46.894
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.174 2.345
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 4.185 2.407
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-11 -62
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29.580 24.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.836 8.668
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 557
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21.744 14.858
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.464 -474
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.115 -442
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.367 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4 -75 1.705
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4 -1.641 -1.737
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-18.513 -44.521
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 552
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 552
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 9.134 16.446
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-53 -390
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-53 -390
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.405 -92.037
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
217.128 61.916
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -529 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 217.657 61.916
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.763 -4.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.763 -4.992
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
20.105 -11.924
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-54.583 -67.564
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.001 5.055
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -1.262 -1.861
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -51.739 6.916
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.112 -9.479
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.112 -9.479
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-896 -2.633
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-163.809 -62.416
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-163.809 -62.416
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
51.725 -2.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-27.696 -30.792
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-29 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-33.805 -21.819
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.287 189.184
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 475.300
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -204.344
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
224 847
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
224 847
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-46.807 -83.311
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6-7 -45.950 -83.154
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -857 -157
Alınan Faiz
10.296 692
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
473.339 186.593
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.346.275 889.419
Kredilerden Nakit Girişleri
1.346.275 889.419
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-855.517 -690.534
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-855.517 -690.534
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.573 -1.672
Ödenen Faiz
-9.846 -10.620
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
427.247 320.232
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
13.430 27.693
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
440.677 347.925
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
347.427 146.537
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
788.104 494.462


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
788.104 347.427
Finansal Yatırımlar
167 167
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
167 167
Ticari Alacaklar
4 629.355 849.027
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 855 326
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
628.500 848.701
Diğer Alacaklar
3.080 9.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.080 9.850
Stoklar
277.313 297.407
Peşin Ödenmiş Giderler
64.681 37.183
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
64.681 37.183
Diğer Dönen Varlıklar
365 268
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
365 268
ARA TOPLAM
1.763.065 1.541.329
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.763.065 1.541.329
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
234 227
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
234 227
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.467 1.522
Maddi Duran Varlıklar
7 822.046 831.127
Arazi ve Arsalar
14.073 14.073
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10.957 9.960
Binalar
60.278 61.152
Tesis, Makine ve Cihazlar
375.945 376.174
Taşıtlar
7.551 7.836
Mobilya ve Demirbaşlar
340.040 352.040
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13.202 9.892
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 23.749 28.925
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 9.710 9.932
Peşin Ödenmiş Giderler
121.847 94.762
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
121.847 94.762
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 26.076 27.390
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.005.129 993.885
TOPLAM VARLIKLAR
2.768.194 2.535.214
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
667.057 132.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
667.057 132.653
Banka Kredileri
5 654.469 115.321
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 12.588 17.332
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.797 24.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.797 24.297
Banka Kredileri
5 3.797 24.297
Ticari Borçlar
4 181.136 234.212
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 3.019 4.281
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
178.117 229.931
Diğer Borçlar
33.055 43.167
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
33.055 43.167
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 912
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 912
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 5.178 33.201
Kısa Vadeli Karşılıklar
113.080 112.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
39.078 60.643
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 74.002 52.287
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
375.712 539.521
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
375.712 539.521
ARA TOPLAM
1.379.031 1.120.893
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.379.031 1.120.893
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.102 58.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.102 58.341
Banka Kredileri
5 7.593 48.593
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 12.509 9.748
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.352 24.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25.352 24.223
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 28.011 25.858
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.465 108.422
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.452.496 1.229.315
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.315.698 1.305.899
Ödenmiş Sermaye
11 322.508 322.508
Sermaye Düzeltme Farkları
11 277.613 277.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 154 154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.441 -3.902
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.441 -3.902
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.441 -3.902
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
91.512 91.512
Yasal Yedekler
11 91.512 91.512
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 618.014 180.555
Net Dönem Karı veya Zararı
9.338 437.459
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.315.698 1.305.899
TOPLAM KAYNAKLAR
2.768.194 2.535.214


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
363.761 351.551
Satışların Maliyeti
-202.537 -182.212
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
161.224 169.339
BRÜT KAR (ZARAR)
161.224 169.339
Genel Yönetim Giderleri
-25.862 -21.403
Pazarlama Giderleri
-119.719 -104.954
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.873 11.372
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-23.101 -14.478
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.415 39.876
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26.897 42.948
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.683 -2.402
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.629 80.422
Finansman Giderleri
-18.157 -19.808
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.472 60.614
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.134 -16.446
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -5.782 -11.961
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -3.352 -4.485
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.338 44.168
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.338 44.168
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.338 44.168
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar üzerinden Hesaplanan Pay Başına Kazanç (tam TL) 13 0,03000000 0,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
461 277
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
576 346
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-115 -69
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12 -115 -69
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
461 277
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.799 44.445
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.799 44.445http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850288


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.723 Değişim: 0,80% Hacim : 31.753 Mio.TL Son veri saati : 11:32
Düşük 9.696 24.04.2024 Yüksek 9.741
Açılış: 9.716
32,5315 Değişim: -0,05%
Düşük 32,4573 24.04.2024 Yüksek 32,5881
Açılış: 32,5468
34,7903 Değişim: -0,22%
Düşük 34,7697 24.04.2024 Yüksek 34,9612
Açılış: 34,8658
2.426,08 Değişim: -0,17%
Düşük 2.422,33 24.04.2024 Yüksek 2.442,00
Açılış: 2.430,12
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.