KAP ***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.08.2018 - 18:13
KAP ***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -1.679 0 -88.445 236.890 747.041 747.041
Transferler
0 0 0 0 859 236.031 -236.890 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -683 0 0 120.690 120.007 120.007
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 120.690 120.690 120.690
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -683 0 0 0 -683 -683
Kar Payları
0 0 0 0 18 -16.320 0 -16.302 -16.302
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -2.362 877 131.266 120.690 850.746 850.746
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -2.714 877 131.266 307.776 1.037.480 1.037.480
Transferler
0 0 0 0 13.492 294.284 -307.776 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -849 0 0 158.131 157.282 157.282
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 158.131 158.131 158.131
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -849 0 0 0 -849 -849
Kar Payları
0 0 0 0 4.273 -63.130 0 -58.857 -58.857
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -3.563 18.642 362.420 158.131 1.135.905 1.135.905


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-75.004 53.211
Dönem Karı (Zararı)
158.131 120.690
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
158.131 120.690
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
57.408 79.487
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5-6-7 58.477 42.433
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.863 3.307
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 3.982 2.613
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-119 694
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.351 19.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.698 9.639
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
775 775
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9.878 9.020
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.312 -13.408
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-15.333 -14.524
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4 4.742 -710
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4 279 1.826
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-64.520 1.867
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.180 -312
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.180 -312
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 48.337 27.055
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.968 -889
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.968 -889
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-225.690 -98.993
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-171.763 -108.797
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 135 -2
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -171.898 -108.795
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.140 -2.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.140 -2.316
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-84.113 -13.293
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-49.615 -27.284
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.447 18.960
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 6 516
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 50.441 18.444
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.171 8.620
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.171 8.620
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
177 -630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.146 25.747
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
36.146 25.747
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.151 101.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-24.189 -20.780
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-40.664 -27.193
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-182.718 -138.679
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
12 360.398 92.271
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
12 -364.476 -140.207
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.843 1.153
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.753 1.153
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
90 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-196.816 -106.420
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -196.656 -103.991
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -160 -2.429
Alınan Faiz
15.333 14.524
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-257.722 -85.468
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
14.288 1.340
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-243.434 -84.128
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
344.292 297.196
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
100.858 213.068


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
100.858 344.292
Finansal Yatırımlar
301.133 248.003
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
12 167 167
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
12 300.966 247.836
Ticari Alacaklar
4 596.248 433.209
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 0 135
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
596.248 433.074
Diğer Alacaklar
8.805 761
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.805 761
Stoklar
186.463 102.231
Peşin Ödenmiş Giderler
31.240 9.069
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31.240 9.069
ARA TOPLAM
1.224.747 1.137.565
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.224.747 1.137.565
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
267 171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
267 171
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 1.382 1.439
Maddi Duran Varlıklar
6 569.213 430.123
Arazi ve Arsalar
13.831 1.755
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
6.223 5.474
Binalar
40.633 37.668
Tesis, Makine ve Cihazlar
223.015 177.920
Taşıtlar
8.611 8.491
Mobilya ve Demirbaşlar
217.863 167.033
Yapılmakta Olan Yatırımlar
59.037 31.782
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 4.885 6.454
Diğer Haklar
4.885 6.454
Peşin Ödenmiş Giderler
95.459 68.015
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
95.459 68.015
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 20.776 17.673
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
691.982 523.875
TOPLAM VARLIKLAR
1.916.729 1.661.440
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 217.104 166.378
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 3.748 3.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
213.356 162.636
Diğer Borçlar
97.189 37.161
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 58.857 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
38.332 37.161
Ertelenmiş Gelirler
581 404
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
581 404
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 28.458 21.401
Kısa Vadeli Karşılıklar
95.886 98.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25.492 38.737
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 70.394 59.741
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
308.028 271.882
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
308.028 271.882
ARA TOPLAM
747.246 595.704
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
747.246 595.704
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
17.767 15.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.767 15.952
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 15.811 12.304
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.578 28.256
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
780.824 623.960
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.135.905 1.037.480
Ödenmiş Sermaye
9 322.508 322.508
Sermaye Düzeltme Farkları
9 277.613 277.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9 154 154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.563 -2.714
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.563 -2.714
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.563 -2.714
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.642 877
Yasal Yedekler
9 18.642 877
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 362.420 131.266
Net Dönem Karı veya Zararı
158.131 307.776
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.135.905 1.037.480
TOPLAM KAYNAKLAR
1.916.729 1.661.440


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
654.860 535.262 369.948 307.547
Satışların Maliyeti
-306.801 -228.392 -178.190 -128.537
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
348.059 306.870 191.758 179.010
BRÜT KAR (ZARAR)
348.059 306.870 191.758 179.010
Genel Yönetim Giderleri
-32.174 -25.424 -13.959 -13.851
Pazarlama Giderleri
-183.596 -139.504 -104.879 -79.889
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.201 6.281 14.184 1.926
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-28.923 -11.463 -22.020 -4.014
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
124.567 136.760 65.084 83.182
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
93.348 43.079 67.059 12.091
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-4.308 -27.015 -2.314 -11.366
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
213.607 152.824 129.829 83.907
Finansman Giderleri
-7.139 -5.079 -4.173 -2.417
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
206.468 147.745 125.656 81.490
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-48.337 -27.055 -28.137 -17.078
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -47.721 -22.226 -28.760 -16.500
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -616 -4.829 623 -578
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
158.131 120.690 97.519 64.412
DÖNEM KARI (ZARARI)
158.131 120.690 97.519 64.412
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
158.131 120.690 97.519 64.412
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar üzerinden hesaplanan Pay Başına Kazanç (tam TL) 11 0,49000000 0,37000000 0,30000000 0,20000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-849 -683 -449 -642
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.061 -854 -561 -803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
212 171 112 161
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
212 171 112 161
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-849 -683 -449 -642
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
157.282 120.007 97.070 63.770
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
157.282 120.007 97.070 63.770http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705245


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.