KAP ***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

12.11.2021 - 18:07
KAP ***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
650.000 0 0 1.848 0 1.691 2.807 0 0 0 0 0 5.332 -101.384 -447.917 112.377 0 112.377
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
650.000 0 0 1.848 0 1.691 2.807 0 0 0 0 0 5.332 -101.384 -447.917 112.377 0 112.377
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.971 65.971 0 65.971
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 350.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 -1.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.029 0 -1.029
Kar Dağıtımı
0 0 0 -447.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447.917 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 -447.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447.917 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 0 0 -446.069 0 662 2.807 0 0 0 0 0 5.332 -101.384 65.971 527.319 0 527.319
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 0 0 -446.069 0 225 2.807 0 0 0 0 0 5.332 -101.384 20.080 480.991 0 480.991
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.000.000 0 0 -446.069 0 225 2.807 0 0 0 0 0 5.332 -101.384 20.080 480.991 0 480.991
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.778 85.778 0 85.778
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 426 0 426
Kar Dağıtımı
0 0 0 -82.308 0 0 0 0 0 0 0 0 1.004 101.384 -20.080 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 -82.308 0 0 0 0 0 0 0 0 1.004 101.384 -20.080 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 0 0 -528.377 0 651 2.807 0 0 0 0 0 6.336 0 85.778 567.195 0 567.195


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
355.934 1.436.286 1.792.220 436.166 896.553 1.332.719
GARANTİ VE KEFALETLER
III-1 327.475 1.423.461 1.750.936 414.947 893.685 1.308.632
Teminat Mektupları
322.225 143.384 465.609 378.197 165.779 543.976
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
4.882 284 5.166 5.146 237 5.383
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
5.827 7.087 12.914 17.048 9.797 26.845
Diğer Teminat Mektupları
311.516 136.013 447.529 356.003 155.745 511.748
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 104.678 104.678 0 45.744 45.744
Belgeli Akreditifler
0 104.678 104.678 0 45.744 45.744
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
5.250 1.175.399 1.180.649 36.750 682.162 718.912
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 1.175.399 1.175.399 0 682.162 682.162
Diğer Cirolar
5.250 0 5.250 36.750 0 36.750
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 23.243 7.470 30.713 21.219 2.868 24.087
Cayılamaz Taahhütler
23.243 7.470 30.713 21.219 2.868 24.087
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
6.652 7.470 14.122 1.600 2.868 4.468
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
523 0 523 1.333 0 1.333
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
16.068 0 16.068 18.286 0 18.286
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-2 5.216 5.355 10.571 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.216 5.355 10.571 0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.216 5.355 10.571 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.216 0 5.216 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 5.355 5.355 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
9.801.615 2.918.679 12.720.294 9.680.606 2.595.219 12.275.825
EMANET KIYMETLER
508.783 62.094 570.877 397.584 14.310 411.894
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
18.534 797 19.331 25.061 667 25.728
Tahsile Alınan Çekler
489.998 61.208 551.206 371.515 13.643 385.158
Tahsile Alınan Ticari Senetler
251 89 340 1.008 0 1.008
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
9.292.832 2.856.585 12.149.417 9.283.022 2.580.909 11.863.931
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
1.905 0 1.905 6.257 0 6.257
Emtia
1.646 0 1.646 1.646 0 1.646
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.145.523 31.480 1.177.003 1.143.884 63.458 1.207.342
Diğer Rehinli Kıymetler
8.143.758 2.825.105 10.968.863 8.131.235 2.517.451 10.648.686
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
10.157.549 4.354.965 14.512.514 10.116.772 3.491.772 13.608.544


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-26.678 85.916
Alınan Faizler
249.727 254.996
Ödenen Faizler
-181.249 -131.903
Alınan Temettüler
28 37
Alınan Ücret ve Komisyonlar
16.604 18.634
Elde Edilen Diğer Kazançlar
31.773 72.370
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
68.535 167.920
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-70.582 -62.705
Ödenen Vergiler
-860 0
Diğer
-140.654 -233.433
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
60.336 -912.848
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
7.923 -22.277
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-179.228 263.278
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
164.196 -16.157
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
183.335 498
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-225.515 -1.250.857
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-250 -4.075
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
109.875 116.742
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
33.658 -826.932
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-299.238 440.080
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-4.167 -31.106
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
26 5.418
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-289.777 -860.498
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 1.327.262
Diğer
-5.320 -996
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-12.099 347.792
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-12.099 -2.208
Diğer
0 350.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
47.663 92.143
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-230.016 53.083
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
665.439 599.336
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
435.423 652.419


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
85.778 65.971
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
426 -1.029 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
426 -1.029 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
426 -1.029
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
86.204 64.942 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
87.581 573.098 660.679 258.685 638.001 896.686
Nakit ve Nakit Benzerleri
87.443 573.088 660.531 258.547 637.993 896.540
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 87.345 277.932 365.277 44.069 273.402 317.471
Bankalar
I-3 152 295.156 295.308 2.460 327.543 330.003
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 212.104 37.048 249.152
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-54 0 -54 -86 0 -86
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 138 10 148 138 8 146
Devlet Borçlanma Senetleri
0 10 10 0 8 8
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
138 0 138 138 0 138
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-2 0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.707.814 586.344 2.294.158 1.235.752 464.769 1.700.521
Krediler
I-5 1.781.665 586.344 2.368.009 1.712.362 464.769 2.177.131
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-6 332.342 0 332.342 19.661 0 19.661
Devlet Borçlanma Senetleri
332.342 0 332.342 19.661 0 19.661
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-406.193 0 -406.193 -496.271 0 -496.271
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 167.064 0 167.064 179.054 0 179.054
Satış Amaçlı
167.064 0 167.064 179.054 0 179.054
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
7.659 0 7.659 7.659 0 7.659
İştirakler (Net)
I-7 7.659 0 7.659 7.659 0 7.659
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
7.659 0 7.659 7.659 0 7.659
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 29.163 0 29.163 42.326 0 42.326
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 11.093 0 11.093 8.796 0 8.796
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
11.093 0 11.093 8.796 0 8.796
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
557 0 557 1.417 0 1.417
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 43.205 0 43.205 43.205 0 43.205
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 105.491 119 105.610 125.675 62.367 188.042
VARLIKLAR TOPLAMI
2.159.627 1.159.561 3.319.188 1.902.569 1.165.137 3.067.706
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 1.133.175 1.109.196 2.242.371 1.131.927 1.148.071 2.279.998
ALINAN KREDİLER
II-3 0 0 0 262 0 262
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
217.413 0 217.413 34.044 0 34.044
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-2 160 0 160 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
160 0 160 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-6 20.706 0 20.706 32.803 0 32.803
KARŞILIKLAR
II-8 134.769 2.777 137.546 142.227 2.322 144.549
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
15.995 0 15.995 14.413 0 14.413
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
118.774 2.777 121.551 127.814 2.322 130.136
CARİ VERGİ BORCU
II-9 7.613 0 7.613 6.021 0 6.021
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-5 86.716 39.468 126.184 67.338 21.700 89.038
ÖZKAYNAKLAR
II-12 567.195 0 567.195 480.991 0 480.991
Ödenmiş Sermaye
1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
Sermaye Yedekleri
25.430 0 25.430 25.430 0 25.430
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
25.430 0 25.430 25.430 0 25.430
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.458 0 3.458 3.032 0 3.032
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
-547.471 0 -547.471 -466.167 0 -466.167
Yasal Yedekler
6.336 0 6.336 5.332 0 5.332
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
-525.900 0 -525.900 -443.592 0 -443.592
Diğer Kar Yedekleri
-27.907 0 -27.907 -27.907 0 -27.907
Kar veya Zarar
85.778 0 85.778 -81.304 0 -81.304
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 -101.384 0 -101.384
Dönem Net Kâr veya Zararı
85.778 0 85.778 20.080 0 20.080
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.167.747 1.151.441 3.319.188 1.895.613 1.172.093 3.067.706


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 271.408 202.344 99.111 51.198
Kredilerden Alınan Faizler
221.564 161.657 79.202 43.575
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
6.566 0 2.638 0
Bankalardan Alınan Faizler
6.562 4.796 1.875 2.031
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.966 9.752 0 3.886
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
31.368 25.514 15.034 1.628
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 744 0 1
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1 1.216 1 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
31.367 23.554 15.033 1.627
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
1.382 625 362 78
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -184.247 -120.108 -64.374 -36.451
Mevduata Verilen Faizler
-157.828 -98.139 -53.748 -25.388
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2 -367 0 -66
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-19.282 -1.697 -9.529 -26
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-3.760 -5.585 -1.078 -1.764
Diğer Faiz Giderleri
-3.375 -14.320 -19 -9.207
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
87.161 82.236 34.737 14.747
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
15.114 17.108 4.912 5.145
Alınan Ücret ve Komisyonlar
17.056 18.711 5.636 5.790
Gayri Nakdi Kredilerden
15.840 17.165 5.341 5.224
Diğer
IV-12 1.216 1.546 295 566
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.942 -1.603 -724 -645
Gayri Nakdi Kredilere
-286 -160 -101 -53
Diğer
IV-12 -1.656 -1.443 -623 -592
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 28 37 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 1.089 -4.736 824 1.876
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0 -1.016 0 27
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
50 37.979 -83 13.009
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.039 -41.699 907 -11.160
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 59.368 24.595 18.926 5.472
FAALİYET BRÜT KÂRI
162.760 119.240 59.399 27.240
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 97.154 86.558 11.630 12.302
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-87.694 -62.768 -29.799 -20.417
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -86.442 -77.059 -26.607 -23.660
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
85.778 65.971 14.623 -4.535
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 85.778 65.971 14.623 -4.535
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 85.778 65.971 14.623 -4.535
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 85.778 65.971 14.623 -4.535
Grubun Karı (Zararı)
85.778 65.971 14.623 -4.535
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977466


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.