" />

KAP ***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.08.2021 - 17:41
KAP ***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
650.000 0 0 1.848 0 1.691 2.807 0 0 0 0 0 5.332 -101.384 -447.917 112.377 0 112.377
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
650.000 0 0 1.848 0 1.691 2.807 0 0 0 0 0 5.332 -101.384 -447.917 112.377 0 112.377
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.506 70.506 0 70.506
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 350.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 -1.049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.049 0 -1.049
Kar Dağıtımı
0 0 0 -447.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447.917 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 -447.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447.917 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 0 0 -446.069 0 642 2.807 0 0 0 0 0 5.332 -101.384 70.506 531.834 0 531.834
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 0 0 -446.069 0 225 2.807 0 0 0 0 0 5.332 -101.384 20.080 480.991 0 480.991
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.000.000 0 0 -446.069 0 225 2.807 0 0 0 0 0 5.332 -101.384 20.080 480.991 0 480.991
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.155 71.155 0 71.155
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 320
Kar Dağıtımı
0 0 0 -82.308 0 0 0 0 0 0 0 0 1.004 101.384 -20.080 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 -82.308 0 0 0 0 0 0 0 0 1.004 101.384 -20.080 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 0 0 -528.377 0 545 2.807 0 0 0 0 0 6.336 0 71.155 552.466 552.466


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
373.539 1.467.322 1.840.861 436.166 896.553 1.332.719
GARANTİ VE KEFALETLER
III-1 344.414 1.446.613 1.791.027 414.947 893.685 1.308.632
Teminat Mektupları
332.664 154.344 487.008 378.197 165.779 543.976
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
4.982 277 5.259 5.146 237 5.383
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
10.879 7.664 18.543 17.048 9.797 26.845
Diğer Teminat Mektupları
316.803 146.403 463.206 356.003 155.745 511.748
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 91.216 91.216 0 45.744 45.744
Belgeli Akreditifler
0 91.216 91.216 0 45.744 45.744
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
11.750 1.201.053 1.212.803 36.750 682.162 718.912
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 1.201.053 1.201.053 0 682.162 682.162
Diğer Cirolar
11.750 0 11.750 36.750 0 36.750
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 28.671 20.276 48.947 21.219 2.868 24.087
Cayılamaz Taahhütler
28.671 20.276 48.947 21.219 2.868 24.087
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
10.732 20.276 31.008 1.600 2.868 4.468
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
533 0 533 1.333 0 1.333
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
17.406 0 17.406 18.286 0 18.286
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-2 454 433 887 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
454 433 887 0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
454 433 887 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 433 433 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
454 0 454 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
9.611.740 2.870.336 12.482.076 9.680.606 2.595.219 12.275.825
EMANET KIYMETLER
483.639 40.814 524.453 397.584 14.310 411.894
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
17.041 779 17.820 25.061 667 25.728
Tahsile Alınan Çekler
466.335 39.948 506.283 371.515 13.643 385.158
Tahsile Alınan Ticari Senetler
263 87 350 1.008 0 1.008
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
9.128.101 2.829.522 11.957.623 9.283.022 2.580.909 11.863.931
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
2.241 0 2.241 6.257 0 6.257
Emtia
1.646 0 1.646 1.646 0 1.646
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.107.422 30.796 1.138.218 1.143.884 63.458 1.207.342
Diğer Rehinli Kıymetler
8.016.792 2.798.726 10.815.518 8.131.235 2.517.451 10.648.686
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
9.985.279 4.337.658 14.322.937 10.116.772 3.491.772 13.608.544


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.924 147.368
Alınan Faizler
180.055 256.868
Ödenen Faizler
-113.532 -94.289
Alınan Temettüler
28 37
Alınan Ücret ve Komisyonlar
10.682 12.365
Elde Edilen Diğer Kazançlar
11.966 47.259
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
52.932 135.532
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-49.299 -44.133
Ödenen Vergiler
-860 0
Diğer
-89.048 -166.271
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
27.771 -863.954
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
2.479 19.488
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-132.311 101.582
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
93.548 -85.724
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
180.834 -147
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-190.260 -992.931
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-250 -2.475
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
73.731 96.253
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
30.695 -716.586
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-295.904 307.179
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.363 -13.171
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
20 2.526
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-291.152 -774.293
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 1.092.117
Diğer
-3.409 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-7.220 345.324
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-7.220 -4.676
Diğer
0 350.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
41.026 45.039
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-231.403 -19.044
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
665.439 599.336
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
434.036 580.292


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
71.155 70.506
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
320 -1.049 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
320 -1.049 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
320 -1.049
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
71.475 69.457 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
81.643 582.851 664.494 258.685 638.001 896.686
Nakit ve Nakit Benzerleri
81.505 582.841 664.346 258.547 637.993 896.540
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 81.278 269.928 351.206 44.069 273.402 317.471
Bankalar
I-3 281 312.913 313.194 2.460 327.543 330.003
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 212.104 37.048 249.152
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-54 0 -54 -86 0 -86
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 138 10 148 138 8 146
Devlet Borçlanma Senetleri
0 10 10 0 8 8
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
138 0 138 138 0 138
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-2 0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.695.567 514.994 2.210.561 1.235.752 464.769 1.700.521
Krediler
I-5 1.786.272 514.994 2.301.266 1.712.362 464.769 2.177.131
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-6 324.464 0 324.464 19.661 0 19.661
Devlet Borçlanma Senetleri
324.464 0 324.464 19.661 0 19.661
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-415.169 0 -415.169 -496.271 0 -496.271
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 228.645 0 228.645 179.054 0 179.054
Satış Amaçlı
228.645 0 228.645 179.054 0 179.054
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
7.659 0 7.659 7.659 0 7.659
İştirakler (Net)
I-7 7.659 0 7.659 7.659 0 7.659
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
7.659 0 7.659 7.659 0 7.659
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 34.716 0 34.716 42.326 0 42.326
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 10.460 0 10.460 8.796 0 8.796
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
10.460 0 10.460 8.796 0 8.796
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
557 0 557 1.417 0 1.417
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 43.205 0 43.205 43.205 0 43.205
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 109.466 210 109.676 125.675 62.367 188.042
VARLIKLAR TOPLAMI
2.211.918 1.098.055 3.309.973 1.902.569 1.165.137 3.067.706
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 1.203.260 1.053.897 2.257.157 1.131.927 1.148.071 2.279.998
ALINAN KREDİLER
II-3 0 0 0 262 0 262
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
215.181 0 215.181 34.044 0 34.044
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-2 7 0 7 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7 0 7 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-6 25.586 0 25.586 32.803 0 32.803
KARŞILIKLAR
II-8 128.241 2.712 130.953 142.227 2.322 144.549
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
16.100 0 16.100 14.413 0 14.413
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
112.141 2.712 114.853 127.814 2.322 130.136
CARİ VERGİ BORCU
II-9 8.482 0 8.482 6.021 0 6.021
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-5 77.567 42.574 120.141 67.338 21.700 89.038
ÖZKAYNAKLAR
II-12 552.466 0 552.466 480.991 0 480.991
Ödenmiş Sermaye
1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
Sermaye Yedekleri
25.430 0 25.430 25.430 0 25.430
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
25.430 0 25.430 25.430 0 25.430
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.352 0 3.352 3.032 0 3.032
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
-547.471 0 -547.471 -466.167 0 -466.167
Yasal Yedekler
6.336 0 6.336 5.332 0 5.332
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
-525.900 0 -525.900 -443.592 0 -443.592
Diğer Kar Yedekleri
-27.907 0 -27.907 -27.907 0 -27.907
Kar veya Zarar
71.155 0 71.155 -81.304 0 -81.304
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 -101.384 0 -101.384
Dönem Net Kâr veya Zararı
71.155 0 71.155 20.080 0 20.080
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.210.790 1.099.183 3.309.973 1.895.613 1.172.093 3.067.706


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 172.297 151.146 94.233 68.970
Kredilerden Alınan Faizler
142.362 118.082 75.371 55.427
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
3.928 0 2.393 0
Bankalardan Alınan Faizler
4.687 2.765 1.791 1.110
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.966 5.866 49 2.466
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
16.334 23.886 14.469 9.918
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 743 0 743
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 1.216 0 1.133
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
16.334 21.927 14.469 8.042
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
1.020 547 160 49
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -119.873 -83.657 -67.925 -35.882
Mevduata Verilen Faizler
-104.080 -72.751 -54.984 -30.852
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2 -301 0 -116
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-9.753 -1.671 -8.385 -1.667
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-2.682 -3.821 -1.277 -1.957
Diğer Faiz Giderleri
-3.356 -5.113 -3.279 -1.290
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
52.424 67.489 26.308 33.088
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
10.202 11.963 5.200 5.706
Alınan Ücret ve Komisyonlar
11.420 12.921 5.856 6.262
Gayri Nakdi Kredilerden
10.499 11.941 5.341 5.893
Diğer
IV-12 921 980 515 369
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.218 -958 -656 -556
Gayri Nakdi Kredilere
-185 -107 -107 -49
Diğer
IV-12 -1.033 -851 -549 -507
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 28 37 28 37
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 265 -6.612 435 -732
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0 -1.043 0 572
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
133 24.970 -720 8.112
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
132 -30.539 1.155 -9.416
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 40.442 19.123 18.124 5.077
FAALİYET BRÜT KÂRI
103.361 92.000 50.095 43.176
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 85.524 74.256 21.532 15.582
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-57.895 -42.351 -32.716 -22.131
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -59.835 -53.399 -28.746 -26.445
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
71.155 70.506 10.165 10.182
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 71.155 70.506 10.165 10.182
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 71.155 70.506 10.165 10.182
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 71.155 70.506 10.165 10.182
Grubun Karı (Zararı)
71.155 70.506 10.165 10.182
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958014


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.