KAP ***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.11.2018 - 17:59
KAP ***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
650.000 127.083 1.064 -25.753 5.332 -40.375 717.351 717.351
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 25.753 0 -47.657 -21.904 -21.904
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 25.753 0 -47.657 -21.904 -21.904
Yeni Bakiye
650.000 127.083 1.064 5.332 -88.032 695.447 695.447
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -133.918 -133.918 -133.918
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 573 0 0 573 573
Kar Dağıtımı
-88.032 0 0 88.032 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-88.032 0 0 88.032 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
650.000 39.051 1.637 5.332 0 -133.918 562.102 562.102
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
650.000 127.083 1.064 -25.753 5.332 -40.375 717.351 717.351
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 25.753 0 -47.657 -21.904 -21.904
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 25.753 0 -47.657 -21.904 -21.904
Yeni Bakiye
650.000 127.083 1.064 5.332 -88.032 695.447 695.447
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -214.078 -214.078 -214.078
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 781 0 0 781 781
Kar Dağıtımı
-88.032 0 0 88.032 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-88.032 0 0 88.032 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
650.000 39.051 1.845 5.332 0 -214.078 482.150 482.150


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.046.842 1.244.236 2.291.078
GARANTİ VE KEFALETLER
III-1 974.502 1.141.986 2.116.488
Teminat Mektupları
974.502 389.883 1.364.385
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
8.650 239 8.889
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
35.784 61.533 97.317
Diğer Teminat Mektupları
930.068 328.111 1.258.179
Banka Kredileri
0 840 840
İthalat Kabul Kredileri
0 840 840
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 166.460 166.460
Belgeli Akreditifler
0 166.460 166.460
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 502.853 502.853
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 502.853 502.853
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 81.950 81.950
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 68.026 14.310 82.336
Cayılamaz Taahhütler
68.026 14.310 82.336
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
14.025 14.310 28.335
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
12.708 0 12.708
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
39.643 0 39.643
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.650 0 1.650
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
4.314 87.940 92.254
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4.314 87.940 92.254
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.314 8.596 12.910
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.161 4.300 6.461
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.153 4.296 6.449
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 79.344 79.344
Swap Para Alım İşlemleri
0 39.624 39.624
Swap Para Satım İşlemleri
0 39.720 39.720
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
82.635.986 17.985.105 100.621.091
EMANET KIYMETLER
352.758 33.859 386.617
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
302 542 844
Tahsile Alınan Çekler
346.074 31.218 377.292
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.382 2.091 8.473
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 8 8
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
82.283.228 17.951.246 100.234.474
Menkul Kıymetler
0 0 0
Teminat Senetleri
27.009 1.828 28.837
Emtia
1.646 0 1.646
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
1.879.507 155.387 2.034.894
Diğer Rehinli Kıymetler
80.375.066 17.794.031 98.169.097
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
83.682.828 19.229.341 102.912.169


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
-214.078
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
781
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
781
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
781
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-213.297


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 452.729 0 166.941
Kredilerden Alınan Faizler
317.728 112.719
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
7.944 2.907
Bankalardan Alınan Faizler
3.843 1.388
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
145 102
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
117.621 0 48.384
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
22 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
117.599 48.384
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
5.448 1.441
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -334.567 0 -125.327
Mevduata Verilen Faizler
-275.562 -101.626
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.547 -220
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-56.450 -23.481
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Diğer Faiz Giderleri
-8 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
118.162 0 41.614
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
19.801 0 5.733
Alınan Ücret ve Komisyonlar
21.253 0 6.242
Gayri Nakdi Kredilerden
18.081 5.442
Diğer
IV-10 3.172 800
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.452 0 -509
Gayri Nakdi Kredilere
-106 -37
Diğer
IV-10 -1.346 -472
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-61.867 -19.544
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 -1.576 0 732
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-948 -942
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.761 2.921
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
2.133 -1.247
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 5.590 582
FAALİYET BRÜT KÂRI
80.110 0 29.117
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
IV-6 -266.901 -88.289
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -80.955 -36.680
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-267.746 0 -95.852
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-267.746 0 -95.852
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-8 53.668 0 15.692
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
53.668 15.692
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-214.078 0 -80.160
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-9 -214.078 0 -80.160
Grubun Karı (Zararı)
-214.078 -80.160
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.021.626 542.429 1.564.055
Nakit ve Nakit Benzerleri
114.172 542.393 656.565
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 114.134 240.110 354.244
Bankalar
I-3 38 302.283 302.321
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 138 6 144
Devlet Borçlanma Senetleri
0 6 6
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
138 0 138
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
I-6 906.876 0 906.876
Devlet Borçlanma Senetleri
906.876 0 906.876
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-2 720 30 750
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
720 30 750
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-280 -280
KREDİLER (Net)
I-5 1.754.148 414.420 2.168.568
Krediler
1.456.516 414.420 1.870.936
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
1.456.516 414.420 1.870.936
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-10 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
772.906 0 772.906
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-475.274 0 -475.274
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-21.090 0 -21.090
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-26.308 0 -26.308
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-427.876 0 -427.876
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 88.694 0 88.694
Satış Amaçlı
88.694 0 88.694
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.897 0 4.897
İştirakler (Net)
I-7 4.897 0 4.897
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.897 0 4.897
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 11.911 0 11.911
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 11.032 0 11.032
Şerefiye
0 0 0
Diğer
11.032 0 11.032
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
22 0 22
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 85.344 0 85.344
DİĞER AKTİFLER
I-17 23.507 203 23.710
VARLIKLAR TOPLAMI
3.001.181 957.052 3.958.233
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 1.811.025 1.118.975 2.930.000
ALINAN KREDİLER
II-3 4.172 12.677 16.849
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
413.403 0 413.403
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-2 743 38 781
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
743 38 781
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
II-6 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
II-8 34.610 1.886 36.496
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
12.582 0 12.582
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
22.028 1.886 23.914
CARİ VERGİ BORCU
II-9 14.344 0 14.344
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-5 44.613 19.597 64.210
ÖZKAYNAKLAR
II-10 482.150 0 482.150
Ödenmiş Sermaye
650.000 0 650.000
Sermaye Yedekleri
25.476 0 25.476
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
25.476 0 25.476
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.845 0 1.845
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kar Yedekleri
18.907 0 18.907
Yasal Yedekler
5.332 0 5.332
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
31.347 0 31.347
Diğer Kar Yedekleri
-17.772 0 -17.772
Kar veya Zarar
-214.078 0 -214.078
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
-214.078 0 -214.078
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.805.060 1.153.173 3.958.233


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-477.307
Alınan Faizler
467.202
Ödenen Faizler
-336.783
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
19.534
Elde Edilen Diğer Kazançlar
24.993
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
58.006
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-67.632
Ödenen Vergiler
-4.575
Diğer
-638.052
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
219.569
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
130.621
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
331.859
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
30.120
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
12.100
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-564.084
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-112.337
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
391.290
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-257.738
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-57.769
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-5.200
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3.793
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-54.214
Diğer
-2.148
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
192.860
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-122.647
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
562.404
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
439.757http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719688


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.057 Değişim: -0,37% Hacim : 81.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.023 05.12.2023 Yüksek 8.121
Açılış: 8.095
28,8960 Değişim: -0,06%
Düşük 28,8018 05.12.2023 Yüksek 28,9495
Açılış: 28,9143
31,1974 Değişim: -0,48%
Düşük 31,1629 05.12.2023 Yüksek 31,4009
Açılış: 31,3467
1.875,92 Değişim: -0,46%
Düşük 1.868,99 05.12.2023 Yüksek 1.898,57
Açılış: 1.884,54
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.