KAP ***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

15.03.2023 - 23:54
KAP ***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.300 0 0 0 -68 0 0 16.709 21.934 647 212.922 0 212.922
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.300 0 0 0 -68 0 0 16.709 21.934 647 212.922 0 212.922
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 6 0 0 0 -48 0 0 0 0 6.027 5.985 0 5.985
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 681 -34 -647 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 681 -34 -647 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.294 0 0 0 -116 0 0 17.390 21.900 6.027 218.907 0 218.907
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.294 0 0 0 -116 0 0 17.390 21.900 6.027 218.907 0 218.907
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.294 0 0 0 -116 0 0 17.390 21.900 6.027 218.907 0 218.907
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.743 0 0 0 -495 0 0 0 0 23.649 20.411 0 20.411
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -164 -164 0 -164
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 5.562 -5.863 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 5.562 -5.863 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -4.037 0 0 0 -611 0 0 17.691 27.462 23.649 239.154 0 239.154


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
651.865 2.914.568 3.566.433 526.976 943.669 1.470.645
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 347.006 184.574 531.580 427.745 102.874 530.619
Teminat Mektupları
347.006 145.860 492.866 427.745 102.793 530.538
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
346.000 140.708 486.708 423.758 100.848 524.606
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
548 0 548 1.048 0 1.048
Diğer Teminat Mektupları
458 5.152 5.610 2.939 1.945 4.884
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 38.714 38.714 0 81 81
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 38.714 38.714 0 81 81
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 12.667 14.595 27.262 46.612 31.790 78.402
Cayılamaz Taahhütler
12.667 14.595 27.262 46.612 31.790 78.402
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.283 1.285 2.568 13.062 15.058 28.120
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 10.494 0 10.494
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.920 0 1.920 3.147 0 3.147
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.407 0 4.407 14.346 0 14.346
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
7 0 7 7 0 7
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
4.906 13.310 18.216 5.414 16.732 22.146
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
144 0 144 142 0 142
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
292.192 2.715.399 3.007.591 52.619 809.005 861.624
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
292.192 2.715.399 3.007.591 52.619 809.005 861.624
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 8.256 8.256 6.599 6.191 12.790
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 2.481 3.922 6.403
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 8.256 8.256 4.118 2.269 6.387
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 1.810.847 1.810.847 0 690.585 690.585
Swap Para Alım İşlemleri
0 903.186 903.186 0 345.809 345.809
Swap Para Satım İşlemleri
0 907.661 907.661 0 344.776 344.776
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
292.192 896.296 1.188.488 46.020 112.229 158.249
Para Alım Opsiyonları
277.980 232.805 510.785 31.600 32.776 64.376
Para Satım Opsiyonları
14.212 663.491 677.703 14.420 79.453 93.873
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
(3) 13.997.862 13.457.558 27.455.420 13.811.897 8.748.213 22.560.110
EMANET KIYMETLER
892.111 10.301.080 11.193.191 1.657.586 6.012.874 7.670.460
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
822.089 1.975.943 2.798.032 1.594.276 1.327.895 2.922.171
Tahsile Alınan Çekler
15.471 31.145 46.616 10.465 22.675 33.140
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 1.024 1.024 30 1.145 1.175
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
54.551 8.292.968 8.347.519 52.815 4.661.159 4.713.974
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
842.632 3.156.478 3.999.110 1.003.915 2.735.339 3.739.254
Menkul Kıymetler
3.960 0 3.960 4.132 0 4.132
Teminat Senetleri
56.785 4.984 61.769 61.825 7.522 69.347
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
198.170 2.850.969 3.049.139 504.470 2.449.561 2.954.031
Diğer Rehinli Kıymetler
583.717 300.525 884.242 433.488 278.256 711.744
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
12.263.119 0 12.263.119 11.150.396 0 11.150.396
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
14.649.727 16.372.126 31.021.853 14.338.873 9.691.882 24.030.755


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
78.472 -238.602
Alınan Faizler
190.700 124.237
Ödenen Faizler
-104.593 -69.104
Alınan Temettüler
(4,3) 3.697 5.746
Alınan Ücret ve Komisyonlar
18.421 12.407
Elde Edilen Diğer Kazançlar
98.465 33.882
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
(5.i.2) 53.921 2.435
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-50.402 -28.556
Ödenen Vergiler
-14.946 -3.689
Diğer
-116.791 -315.960
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
340.345 210.489
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-783 -6.174
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-5.040 -264.031
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
70.897 -113.423
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
94.515 90.582
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
290.231 444.301
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-86 30.590
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-109.389 28.644
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
418.817 -28.113
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-202.103 -15.947
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
(12,13) -9.295 -7.223
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
(12,13) 594 156
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-302.646 -149.293
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
109.244 142.685
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 -2.272
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
237.320 -9.339
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
441.110 134.500
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-201.626 -134.200
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.164 -9.591
Diğer
0 -48
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
108.457 274.968
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
562.491 221.569
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
663.950 442.381
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.226.441 663.950


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
23.649 6.027
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-3.238 -42
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.743 6
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.658 7
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
915 -1
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-495 -48
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-660 -96
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
165 48
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.411 5.985


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
526.194 1.055.508 1.581.702 161.879 741.796 903.675
Nakit ve Nakit Benzerleri
358.025 1.025.913 1.383.938 136.262 721.149 857.411
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
-1 34.451 315.104 349.555 41.615 346.508 388.123
Bankalar
-3 263.714 710.809 974.523 84.684 374.641 459.325
Para Piyasalarından Alacaklar
60.000 0 60.000 10.000 0 10.000
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(4) -140 0 -140 -37 0 -37
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4 0 22.990 22.990 0 14.087 14.087
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 22.990 22.990 0 14.087 14.087
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4 168.169 0 168.169 25.137 2.743 27.880
Devlet Borçlanma Senetleri
168.169 0 168.169 25.137 0 25.137
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 2.743 2.743
Türev Finansal Varlıklar
-2 0 6.605 6.605 480 3.817 4.297
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 6.605 6.605 480 3.817 4.297
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(10) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
772.009 425.823 1.197.832 639.117 594.099 1.233.216
Krediler
-5 807.924 425.823 1.233.747 704.008 594.099 1.298.107
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
-9 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-35.915 0 -35.915 -64.891 0 -64.891
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
32.768 0 32.768 32.768 0 32.768
İştirakler (Net)
-7 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
-7 32.768 0 32.768 32.768 0 32.768
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
27.768 0 27.768 27.768 0 27.768
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.000 5.000 5.000 0 5.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
-8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 27.048 0 27.048 26.009 0 26.009
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 4.706 0 4.706 5.309 0 5.309
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
4.706 4.706 5.309 0 5.309
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
-11 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
-14 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
-14 4.251 0 4.251 2.182 0 2.182
DİĞER AKTİFLER (Net)
-16 43.932 2.429 46.361 26.412 4.419 30.831
VARLIKLAR TOPLAMI
1.410.908 1.483.760 2.894.668 893.676 1.340.314 2.233.990
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
-1 1.108.736 1.023.103 2.131.839 545.382 1.192.034 1.737.416
ALINAN KREDİLER
-3 14.942 426.168 441.110 43.137 134.423 177.560
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
-4 1.191 0 1.191 15.315 0 15.315
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
-5 0 0 0 24.066 0 24.066
Bonolar
0 0 0 24.066 0 24.066
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
-2 1 11.296 11.297 387 2.790 3.177
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1 11.296 11.297 387 2.790 3.177
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(8) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
-7 5.032 5.032 4.108 0 4.108
KARŞILIKLAR
-9 13.902 0 13.902 7.229 0 7.229
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
11.213 11.213 4.251 0 4.251
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.689 2.689 2.978 0 2.978
CARİ VERGİ BORCU
-10 9.199 9.199 3.099 0 3.099
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
-11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
-12 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
-6 30.871 11.073 41.944 25.793 17.320 43.113
ÖZKAYNAKLAR
-13 239.154 0 239.154 218.907 0 218.907
Ödenmiş Sermaye
175.000 0 175.000 175.000 0 175.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-4.037 0 -4.037 -1.294 0 -1.294
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-611 0 -611 -116 0 -116
Kar Yedekleri
17.691 0 17.691 17.390 0 17.390
Yasal Yedekler
-14 4.443 0 4.443 4.142 0 4.142
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
-15 13.248 0 13.248 13.248 0 13.248
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
51.111 0 51.111 27.927 0 27.927
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
27.462 0 27.462 21.900 0 21.900
Dönem Net Kâr veya Zararı
23.649 0 23.649 6.027 0 6.027
Azınlık Payları
0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.423.028 1.471.640 2.894.668 887.423 1.346.567 2.233.990


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
-1 199.086 133.895
Kredilerden Alınan Faizler
165.884 121.238
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
734 2.607
Bankalardan Alınan Faizler
6.046 1.940
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
13.520 2.201
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
9.451 4.577
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
9.451 4.577
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
3.451 1.332
FAİZ GİDERLERİ (-)
-2 -117.445 -71.709
Mevduata Verilen Faizler
-111.764 -57.741
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.063 -3.627
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.865 -1.562
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.337 -5.966
Kiralama Faiz Giderleri
-396 -1.284
Diğer Faiz Giderleri
-20 -1.529
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
81.641 62.186
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-458 3.103
Alınan Ücret ve Komisyonlar
18.702 12.337
Gayri Nakdi Kredilerden
6.527 6.700
Diğer
12.175 5.637
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-19.160 -9.234
Gayri Nakdi Kredilere
-399 -304
Diğer
-18.761 -8.930
TEMETTÜ GELİRLERİ
-3 3.697 5.746
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
-4 73.140 12.287
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
17.207 10.764
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
16.435 13.528
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
39.498 -12.005
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
-6 35.753 12.816
FAALİYET BRÜT KÂRI
193.773 96.138
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
-7 -46.560 -18.905
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-873 -1.027
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-40.509 -27.224
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8 -75.352 -43.286
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
30.479 5.696
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9 30.479 5.696
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-10 -6.830 331
Cari Vergi Karşılığı
-7.982 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.152 331
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-11 23.649 6.027
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-12 23.649 6.027
Grubun Karı (Zararı)
23.649 6.027
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125370


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.712 Değişim: -0,52% Hacim : 56.283 Mio.TL Son veri saati : 14:39
Düşük 10.645 25.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.781
32,9443 Değişim: 0,15%
Düşük 32,8586 25.06.2024 Yüksek 33,1355
Açılış: 32,896
35,3310 Değişim: -0,10%
Düşük 35,3016 25.06.2024 Yüksek 35,6028
Açılış: 35,365
2.467,10 Değişim: -0,10%
Düşük 2.455,90 25.06.2024 Yüksek 2.485,56
Açılış: 2.469,56
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.