KAP ***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

11.03.2021 - 23:51
KAP ***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.350 1.222 0 0 -185 0 0 18.448 11.779 6.860 211.774 0 211.774
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 2.579 0 0 0 0 0 0 0 0 2.579 0 2.579
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 2.579 0 0 0 0 0 0 0 0 2.579 0 2.579
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.350 3.801 0 0 -185 0 0 18.448 11.779 6.860 214.353 0 214.353
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -329 0 0 0 128 0 0 0 0 986 785 0 785
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 5.749 -6.860 -686 0 -686
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 5.749 -6.860 -686 0 -686
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
V 175.000 0 0 0 0 -1.679 3.801 0 0 -57 0 0 18.873 17.528 986 214.452 0 214.452
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.679 3.801 0 0 -57 0 0 18.873 17.528 986 214.452 0 214.452
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -2.579 0 0 0 0 0 -405 3.639 0 655 0 655
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 -2.579 0 0 0 0 0 -405 3.639 0 655 0 655
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.679 1.222 0 0 -57 0 0 18.468 21.167 986 215.107 0 215.107
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 29 0 0 0 -11 0 0 0 0 5.290 5.308 0 5.308
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 98 0 98
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 850 -986 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 850 -986 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
V 175.000 0 0 0 0 -1.650 1.222 0 0 -68 0 0 18.604 22.115 5.290 220.513 0 220.513


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
580.157 315.259 895.416 583.374 334.537 917.911
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 459.342 50.147 509.489 444.513 56.004 500.517
Teminat Mektupları
459.342 50.102 509.444 444.513 55.968 500.481
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
452.952 46.968 499.920 439.127 45.324 484.451
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.048 0 1.048 1.248 0 1.248
Diğer Teminat Mektupları
5.342 3.134 8.476 4.138 10.644 14.782
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 45 45 0 36 36
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 45 45 0 36 36
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 37.391 21.530 58.921 64.592 23.881 88.473
Cayılamaz Taahhütler
37.391 21.530 58.921 64.592 23.881 88.473
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
10.210 10.904 21.114 8.238 11.257 19.495
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
260 0 260 28.247 1.781 30.028
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.880 0 2.880 3.041 0 3.041
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
12.114 0 12.114 11.829 0 11.829
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
36 0 36 43 0 43
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
5.874 10.626 16.500 7.386 10.843 18.229
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
142 0 142 135 0 135
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.875 0 5.875 5.673 0 5.673
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
83.424 243.582 327.006 74.269 254.652 328.921
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
83.424 243.582 327.006 74.269 254.652 328.921
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 8.962 8.975 17.937
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 4.466 4.504 8.970
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 4.496 4.471 8.967
Para ve Faiz Swap İşlemleri
58.213 234.563 292.776 65.307 245.677 310.984
Swap Para Alım İşlemleri
1.916 143.174 145.090 20.028 135.059 155.087
Swap Para Satım İşlemleri
56.297 91.389 147.686 45.279 110.618 155.897
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
25.211 9.019 34.230 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
23.120 9.019 32.139 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
2.091 0 2.091 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
(3) 13.448.936 2.279.554 15.728.490 14.674.234 1.794.441 16.468.675
EMANET KIYMETLER
1.479.677 727.887 2.207.564 2.529.177 323.994 2.853.171
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
268.306 0 268.306 189.417 0 189.417
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.146.883 706.039 1.852.922 2.278.616 299.964 2.578.580
Tahsile Alınan Çekler
13.705 10.352 24.057 10.669 6.266 16.935
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.150 463 1.613 590 17.764 18.354
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
49.633 11.033 60.666 49.885 0 49.885
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.079.323 1.551.667 2.630.990 1.389.861 1.470.447 2.860.308
Menkul Kıymetler
5.108 0 5.108 462 0 462
Teminat Senetleri
124.820 12.995 137.815 159.220 101.173 260.393
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
567.424 1.349.775 1.917.199 752.633 1.214.846 1.967.479
Diğer Rehinli Kıymetler
381.971 188.897 570.868 477.546 154.428 631.974
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
10.889.936 0 10.889.936 10.755.196 0 10.755.196
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
14.029.093 2.594.813 16.623.906 15.257.608 2.128.978 17.386.586


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
32.529 -98.880
Alınan Faizler
77.834 155.440
Ödenen Faizler
-29.524 -87.607
Alınan Temettüler
89 69
Alınan Ücret ve Komisyonlar
28.182 21.517
Elde Edilen Diğer Kazançlar
31.757 243
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
8.051 6.977
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-32.302 -52.449
Ödenen Vergiler
-4.803 -264
Diğer
-46.755 -142.806
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
357.957 -94.527
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.408 15.986
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
70.354 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
29.656 62.794
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
26.142 67.526
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
139.054 -162.221
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 367.398
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
24.774 29.776
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
66.569 -475.786
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
390.486 -193.407
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
15.708 13.940
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-7.787 -40.065
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.979 21.397
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-18.633 -4.678
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
40.149 38.910
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 -1.624
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-20.711 -37.595
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
22.050 -6.500
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-28.062 -30.232
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-15.660 -107
Diğer
961 -756
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
56.178 19.836
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
441.661 -197.226
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
222.104 419.330
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
663.765 222.104


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.290 986
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
18 2.378
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29 2.250
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36 -422
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 3.307
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7 -635
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-11 128
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-14 164
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3 -36
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.308 3.364


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
345.792 442.582 788.374 130.546 274.846 405.392
Nakit ve Nakit Benzerleri
323.246 434.122 757.368 95.779 248.716 344.495
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 10.079 187.815 197.894 13.715 169.445 183.160
Bankalar
(3) 28.874 246.307 275.181 9.017 79.271 88.288
Para Piyasalarından Alacaklar
284.643 0 284.643 73.237 0 73.237
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(4) -350 0 -350 -190 0 -190
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 1.872 7.830 9.702 2.261 0 2.261
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 3.977 3.977 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
1.872 3.853 5.725 2.261 0 2.261
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 20.150 0 20.150 32.010 17.486 49.496
Devlet Borçlanma Senetleri
18.582 0 18.582 28.966 0 28.966
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.517 0 1.517 1.517 5.440 6.957
Diğer Finansal Varlıklar
51 0 51 1.527 12.046 13.573
Türev Finansal Varlıklar
(2) 524 630 1.154 496 8.644 9.140
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
524 630 1.154 496 8.644 9.140
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(10) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
611.019 371.158 982.177 641.889 411.773 1.053.662
Krediler
(5) 661.604 371.158 1.032.762 686.953 411.773 1.098.726
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(9) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-50.585 0 -50.585 -45.064 0 -45.064
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
İştirakler (Net)
(7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(7) 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(8) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(11) 30.552 0 30.552 40.153 0 40.153
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 6.368 0 6.368 5.017 0 5.017
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.368 0 6.368 5.017 5.017
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(14) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 2.253 0 2.253 1.457 1.457
DİĞER AKTİFLER (Net)
(16) 25.188 2.613 27.801 28.019 2.248 30.267
VARLIKLAR TOPLAMI
1.026.172 816.353 1.842.525 852.081 688.867 1.540.948
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
453.195 728.518 1.181.713 420.126 596.349 1.016.475
ALINAN KREDİLER
(1) 5.826 141.291 147.117 16.120 106.056 122.176
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(3) 222.093 0 222.093 90.593 0 90.593
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 19.275 0 19.275 24.337 0 24.337
Bonolar
(5) 19.275 0 19.275 24.337 0 24.337
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 2.878 216 3.094 441 9.620 10.061
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.878 216 3.094 441 9.620 10.061
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(8) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 12.524 0 12.524 23.211 0 23.211
KARŞILIKLAR
(9) 7.475 0 7.475 6.535 0 6.535
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
3.731 0 3.731 3.502 0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.392 Değişim: 2,23% Hacim : 86.458 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,2900 Değişim: -0,05%
Düşük 32,2141 13.06.2024 Yüksek 32,4069
Açılış: 32,3077
34,9122 Değişim: -0,06%
Düşük 34,7752 13.06.2024 Yüksek 35,2262
Açılış: 34,9325
2.392,52 Değişim: -0,94%
Düşük 2.383,28 13.06.2024 Yüksek 2.417,46
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.