KAP ***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

18.08.2020 - 19:51
KAP ***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.350 1.222 0 0 -185 0 0 18.448 11.779 6.860 211.774 0 211.774
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.350 1.222 0 0 -185 0 0 18.448 11.779 6.860 211.774 0 211.774
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -41 0 0 0 97 0 0 0 0 2.114 2.170 0 2.170
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 5.749 -6.860 -686 0 -686
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.707 0 -1.707 0 -1.707
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 7.456 -6.860 1.021 0 1.021
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
V 175.000 0 0 0 0 -1.391 1.222 0 0 -88 0 0 18.873 17.528 2.114 213.258 0 213.258
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.679 3.801 0 0 -57 0 0 18.873 17.528 986 214.452 0 214.452
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.679 3.801 0 0 -57 0 0 18.873 17.528 986 214.452 0 214.452
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 656 0 0 189 0 0 0 0 1.999 2.844 0 2.844
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 599 -986 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 599 -986 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
V 175.000 0 0 0 0 -1.679 4.457 0 0 132 0 0 19.260 18.127 1.999 217.296 0 217.296


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
577.613 280.403 858.016 583.374 334.537 917.911
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 478.778 71.530 550.308 444.513 56.004 500.517
Teminat Mektupları
478.778 71.488 550.266 444.513 55.968 500.481
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
471.065 50.645 521.710 439.127 45.324 484.451
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.048 0 1.048 1.248 0 1.248
Diğer Teminat Mektupları
6.665 20.843 27.508 4.138 10.644 14.782
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 42 42 0 36 36
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 42 42 0 36 36
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 69.633 22.258 91.891 64.592 23.881 88.473
Cayılamaz Taahhütler
69.633 22.258 91.891 64.592 23.881 88.473
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
6.945 10.241 17.186 8.238 11.257 19.495
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
34.185 346 34.531 28.247 1.781 30.028
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.894 0 2.894 3.041 0 3.041
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
12.241 0 12.241 11.829 0 11.829
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
44 0 44 43 0 43
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
7.310 11.671 18.981 7.386 10.843 18.229
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
139 0 139 135 0 135
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.875 0 5.875 5.673 0 5.673
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
29.202 186.615 215.817 74.269 254.652 328.921
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
29.202 186.615 215.817 74.269 254.652 328.921
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 8.962 8.975 17.937
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 4.466 4.504 8.970
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 4.496 4.471 8.967
Para ve Faiz Swap İşlemleri
27.819 182.505 210.324 65.307 245.677 310.984
Swap Para Alım İşlemleri
1.916 102.908 104.824 20.028 135.059 155.087
Swap Para Satım İşlemleri
25.903 79.597 105.500 45.279 110.618 155.897
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.383 4.110 5.493 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 4.772 4.772 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
1.383 -662 721 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
(3) 14.930.670 2.188.767 17.119.437 14.674.234 1.794.441 16.468.675
EMANET KIYMETLER
2.814.911 609.035 3.423.946 2.529.177 323.994 2.853.171
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
189.417 0 189.417 189.417 0 189.417
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.568.334 600.513 3.168.847 2.278.616 299.964 2.578.580
Tahsile Alınan Çekler
7.357 7.012 14.369 10.669 6.266 16.935
Tahsile Alınan Ticari Senetler
296 1.318 1.614 590 17.764 18.354
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
49.507 192 49.699 49.885 0 49.885
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.186.413 1.579.732 2.766.145 1.389.861 1.470.447 2.860.308
Menkul Kıymetler
3.738 0 3.738 462 0 462
Teminat Senetleri
174.271 26.143 200.414 159.220 101.173 260.393
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
764.284 1.384.302 2.148.586 752.633 1.214.846 1.967.479
Diğer Rehinli Kıymetler
244.120 169.287 413.407 477.546 154.428 631.974
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
10.929.346 0 10.929.346 10.755.196 0 10.755.196
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
15.508.283 2.469.170 17.977.453 15.257.608 2.128.978 17.386.586


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
29.969 58.818
Alınan Faizler
40.243 108.811
Ödenen Faizler
-14.282 -48.217
Alınan Temettüler
89 69
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.753 11.132
Elde Edilen Diğer Kazançlar
16.239 -668
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.762 4.459
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-24.074 -18.160
Ödenen Vergiler
-422 0
Diğer
-4.339 1.392
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-4.120 -200.328
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.771 5.472
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
282.864 -113.202
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-20.509 80.902
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
37.482 -163
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-233.405 259.441
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-19.892 -70.584
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-52.431 -362.194
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
25.849 -141.510
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-9.050 29.720
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-11.097 -49
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
767 27.052
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-10.765 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
13.577 2.766
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-1.532 -49
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
910 -33.394
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
39.991 4.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-32.500 -36.762
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-8.958 -107
Diğer
2.377 -525
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
18.660 18.382
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
36.369 -126.802
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
222.104 419.330
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
258.473 292.528


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.999 2.114
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
845 56
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
656 -41
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -53
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
841 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-185 12
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
189 97
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
242 124
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-53 -27
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.844 2.170


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
166.548 287.989 454.537 130.546 274.846 405.392
Nakit ve Nakit Benzerleri
107.863 281.194 389.057 95.779 248.716 344.495
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 8.484 216.873 225.357 13.715 169.445 183.160
Bankalar
(3) 2.572 64.321 66.893 9.017 79.271 88.288
Para Piyasalarından Alacaklar
96.968 0 96.968 73.237 0 73.237
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(4) -161 0 -161 -190 0 -190
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(6) 12.802 0 12.802 2.261 0 2.261
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
249 0 249 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
12.553 0 12.553 2.261 0 2.261
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 45.653 6.655 52.308 32.010 17.486 49.496
Devlet Borçlanma Senetleri
35.136 0 35.136 28.966 0 28.966
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.517 0 1.517 1.517 5.440 6.957
Diğer Finansal Varlıklar
9.000 6.655 15.655 1.527 12.046 13.573
Türev Finansal Varlıklar
(2) 230 140 370 496 8.644 9.140
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
230 140 370 496 8.644 9.140
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(10) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
366.688 401.767 768.455 641.889 411.773 1.053.662
Krediler
(5) 412.873 401.767 814.640 686.953 411.773 1.098.726
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(9) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-46.185 0 -46.185 -45.064 0 -45.064
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
İştirakler (Net)
(7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(7) 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(8) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(11) 33.073 0 33.073 40.153 0 40.153
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.726 0 5.726 5.017 0 5.017
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
5.726 0 5.726 5.017 0 5.017
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(12) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(12) 1.972 0 1.972 1.457 0 1.457
DİĞER AKTİFLER (Net)
(14) 34.158 2.422 36.580 28.019 2.248 30.267
VARLIKLAR TOPLAMI
613.165 692.178 1.305.343 852.081 688.867 1.540.948
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 200.888 621.920 822.808 420.126 596.349 1.016.475
ALINAN KREDİLER
(3) 11.394 90.597 101.991 16.120 106.056 122.176
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 73.024 0 73.024 90.593 0 90.593
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 32.316 0 32.316 24.337 0 24.337
Bonolar
32.316 0 32.316 24.337 0 24.337
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 262 800 1.062 441 9.620 10.061
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
262 800 1.062 441 9.620 10.061
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(8) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 17.592 0 17.592 23.211 0 23.211
KARŞILIKLAR
(9) 7.207 0 7.207 6.535 0 6.535
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
3.932 0 3.932 3.502 0 3.502
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.275 0 3.275 3.033 0 3.033
CARİ VERGİ BORCU
(10) 3.460 0 3.460 3.676 0 3.676
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 24.024 4.563 28.587 25.261 4.171 29.432
ÖZKAYNAKLAR
(13) 214.034 3.262 217.296 211.873 2.579 214.452
Ödenmiş Sermaye
175.000 0 175.000 175.000 0 175.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-484 3.262 2.778 -457 2.579 2.122
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
132 0 132 -57 0 -57
Kar Yedekleri
19.260 0 19.260 18.873 0 18.873
Yasal Yedekler
(14) 6.111 0 6.111 6.111 0 6.111
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
(15) 13.149 0 13.149 12.762 0 12.762
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
20.126 0 20.126 18.514 0 18.514
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
18.127 0 18.127 17.528 0 17.528
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.999 0 1.999 986 0 986
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
584.201 721.142 1.305.343 822.173 718.775 1.540.948


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 41.531 83.000 19.339 41.794
Kredilerden Alınan Faizler
35.135 63.327 16.082 33.073
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
27 1.861 13 800
Bankalardan Alınan Faizler
1.034 4.533 331 1.711
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
2.557 11.418 1.608 5.133
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.444 1.407 1.070 702
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 51 -108 -84
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.444 1.356 1.178 786
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
334 454 235 375
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -18.128 -49.192 -7.953 -23.113
Mevduata Verilen Faizler
-12.034 -40.810 -5.260 -19.316
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.071 -1.365 -538 -665
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-460 -22 -150 -14
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.287 -3.074 -649 -1.469
Kiralama Faiz Giderleri
-2.093 -3.814 -840 -1.828
Diğer Faiz Giderleri
-1.183 -107 -516 179
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
23.403 33.808 11.386 18.681
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
11.638 8.963 5.084 4.496
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.821 11.054 6.145 5.671
Gayri Nakdi Kredilerden
3.519 3.742 1.750 1.829
Diğer
(12) 10.302 7.312 4.395 3.842
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.183 -2.091 -1.061 -1.175
Gayri Nakdi Kredilere
-101 -115 -52 -66
Diğer
(12) -2.082 -1.976 -1.009 -1.109
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 89 69 89 69
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 5.549 2.601 2.819 833
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.001 809 2.294 530
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.116 -436 -646 -3.381
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
3.664 2.228 1.171 3.684
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 3.196 3.491 1.885 1.561
FAALİYET BRÜT KÂRI
43.875 48.932 21.263 25.640
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -1.620 -6.156 -1.336 -4.155
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-17.261 -18.560 -8.534 -10.426
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -23.002 -21.398 -11.540 -11.570
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.992 2.818 -147 -511
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.992 2.818 -147 -511
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 7 -704 56 11
Cari Vergi Karşılığı
-746 -683 -312 -523
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-283 -802 -245 65
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.036 781 613 469
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 1.999 2.114 -91 -500
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 1.999 2.114 -91 -500
Grubun Karı (Zararı)
1.999 2.114 -91 -500
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01142000 0,01208000 -0,00052000 -0,00286000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869807


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: -5,02% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,4704 Değişim: -0,27%
Düşük 13,4349 25.01.2022 Yüksek 13,5102
Açılış: 13,5068
15,2488 Değişim: -0,34%
Düşük 15,2296 25.01.2022 Yüksek 15,2985
Açılış: 15,2985
797,14 Değişim: -0,42%
Düşük 796,07 25.01.2022 Yüksek 800,88
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.