" />

KAP ***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

05.03.2020 - 23:11
KAP ***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.433 0 0 0 1.207 0 0 18.161 2.350 5.813 201.098 0 201.098
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 1.222 0 0 -1.222 0 0 0 3.903 0 3.903 0 3.903
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
II-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.903 3.903 0 3.903
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.433 1.222 0 0 -15 0 0 18.161 6.253 5.813 205.001 0 205.001
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 83 0 0 0 -170 0 0 0 0 6.860 6.773 0 6.773
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 5.526 -5.813 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
II-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 5.526 -5.813 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.350 1.222 0 0 -185 0 0 18.448 11.779 6.860 211.774 0 211.774
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.350 1.222 0 0 -185 0 0 18.448 11.779 6.860 211.774 0 211.774
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 2.579 0 0 0 0 0 0 0 0 2.579 0 2.579
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 2.579 0 0 0 0 0 0 0 0 2.579 0 2.579
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
II-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.350 3.801 0 0 -185 0 0 18.448 11.779 6.860 214.353 0 214.353
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -329 0 0 0 128 0 0 0 0 986 785 0 785
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 5.749 -6.860 -686 0 -686
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
II-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 5.749 -6.860 -686 0 -686
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.679 3.801 0 0 -57 0 0 18.873 17.528 986 214.452 0 214.452


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
583.374 334.537 917.911 488.032 572.316 1.060.348
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 444.513 56.004 500.517 407.942 107.485 515.427
Teminat Mektupları
444.513 55.968 500.481 407.942 105.087 513.029
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
439.127 45.324 484.451 397.815 100.399 498.214
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.248 0 1.248 1.279 0 1.279
Diğer Teminat Mektupları
4.138 10.644 14.782 8.848 4.688 13.536
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 36 36 0 2.398 2.398
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 36 36 0 2.398 2.398
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
64.592 23.881 88.473 53.305 39.108 92.413
Cayılamaz Taahhütler
64.592 23.881 88.473 53.305 39.108 92.413
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
(1) 8.238 11.257 19.495 11.096 12.135 23.231
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
28.247 1.781 30.028 14.359 16.433 30.792
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
3.041 0 3.041 3.118 0 3.118
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
(1) 11.829 0 11.829 9.147 0 9.147
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
43 0 43 139 0 139
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
(1) 7.386 10.843 18.229 7.244 10.540 17.784
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
135 0 135 115 0 115
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.673 0 5.673 8.087 0 8.087
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
74.269 254.652 328.921 26.785 425.723 452.508
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
74.269 254.652 328.921 26.785 425.723 452.508
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
8.962 8.975 17.937 305 434 739
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.466 4.504 8.970 281 97 378
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
4.496 4.471 8.967 24 337 361
Para ve Faiz Swap İşlemleri
65.307 245.677 310.984 25.374 388.703 414.077
Swap Para Alım İşlemleri
20.028 135.059 155.087 15.321 191.467 206.788
Swap Para Satım İşlemleri
45.279 110.618 155.897 10.053 197.236 207.289
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 1.106 1.052 2.158
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 1.052 1.052
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 1.106 0 1.106
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 35.534 35.534
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
14.674.234 1.794.441 16.468.675 11.631.376 1.312.128 12.943.504
EMANET KIYMETLER
2.529.177 323.994 2.853.171 248.865 148.377 397.242
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
189.417 0 189.417 185.328 0 185.328
Emanete Alınan Menkul Değerler
(3) 2.278.616 299.964 2.578.580 4.797 138.457 143.254
Tahsile Alınan Çekler
10.669 6.266 16.935 8.952 9.830 18.782
Tahsile Alınan Ticari Senetler
590 17.764 18.354 170 90 260
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
49.885 0 49.885 49.618 0 49.618
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.389.861 1.470.447 2.860.308 1.176.756 1.163.751 2.340.507
Menkul Kıymetler
462 0 462 694 0 694
Teminat Senetleri
159.220 101.173 260.393 222.931 135.705 358.636
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
752.633 1.214.846 1.967.479 698.048 890.637 1.588.685
Diğer Rehinli Kıymetler
477.546 154.428 631.974 255.083 137.409 392.492
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
10.755.196 0 10.755.196 10.205.755 0 10.205.755
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
15.257.608 2.128.978 17.386.586 12.119.408 1.884.444 14.003.852


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-98.880 74.267
Alınan Faizler
155.440 198.805
Ödenen Faizler
-87.607 -97.267
Alınan Temettüler
IV-3 69 151
Alınan Ücret ve Komisyonlar
21.517 18.118
Elde Edilen Diğer Kazançlar
243 36.509
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
I-5.i.g 6.977 2.626
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-52.449 -63.733
Ödenen Vergiler
-264 -78
Diğer
-142.806 -20.864
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-94.527 108.758
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
15.986 -886
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
62.794 203.231
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
67.526 -103.828
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-162.221 -114.980
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
367.398 150.131
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
29.776 -65.535
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-475.786 40.625
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-193.407 183.025
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
13.940 -44.454
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -27.768
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-40.065 -7.167
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
21.397 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.678 -576
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
38.910 -5.825
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-1.624 -3.118
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-37.595 -30.553
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-6.500 -23.816
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-30.232 -7.109
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-107 0
Diğer
-756 372
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
Artış (Azalış)
-197.226 207.268
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 419.330 212.062
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 222.104 419.330


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
986 6.860
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
2.378 -87
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.250 83
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-422 107
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3.307 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-635 -24
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
128 -170
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
164 -133
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-36 -37
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.364 6.773


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
130.546 274.846 405.392 215.487 410.373 625.860
Nakit ve Nakit Benzerleri
95.779 248.716 344.495 201.458 407.540 608.998
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 13.715 169.445 183.160 9.859 281.033 290.892
Bankalar
(3) 9.017 79.271 88.288 12.868 126.507 139.375
Para Piyasalarından Alacaklar
73.237 0 73.237 178.857 0 178.857
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-190 0 -190 -126 0 -126
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.261 0 2.261 451 0 451
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
2.261 0 2.261 451 0 451
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 32.010 17.486 49.496 13.330 1.934 15.264
Devlet Borçlanma Senetleri
28.966 0 28.966 11.813 0 11.813
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.517 5.440 6.957 1.517 0 1.517
Diğer Finansal Varlıklar
1.527 12.046 13.573 0 1.934 1.934
Türev Finansal Varlıklar
(2) 496 8.644 9.140 248 899 1.147
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
496 74 570 248 165 413
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 8.570 8.570 0 734 734
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
641.889 411.773 1.053.662 570.959 410.264 981.223
Krediler
(5) 686.953 411.773 1.098.726 606.799 410.264 1.017.063
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-45.064 0 -45.064 -35.840 0 -35.840
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
İştirakler (Net)
(7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 40.153 0 40.153 17.989 0 17.989
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.017 0 5.017 5.244 0 5.244
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
5.017 0 5.017 5.244 0 5.244
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(14) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 1.457 0 1.457 1.560 0 1.560
DİĞER AKTİFLER (Net)
(16) 28.019 2.248 30.267 30.817 1.675 32.492
VARLIKLAR TOPLAMI
852.081 688.867 1.540.948 847.056 822.312 1.669.368
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 420.126 596.349 1.016.475 388.853 828.685 1.217.538
ALINAN KREDİLER
(3) 16.120 106.056 122.176 12.448 13.979 26.427
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
90.593 0 90.593 133.924 0 133.924
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 24.337 0 24.337 30.034 0 30.034
Bonolar
24.337 0 24.337 30.034 0 30.034
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 441 9.620 10.061 214 2.083 2.297
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
441 9.620 10.061 214 2.083 2.297
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
23.211 0 23.211 0 0 0
KARŞILIKLAR
(9) 6.535 0 6.535 6.210 0 6.210
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
3.502 0 3.502 3.194 0 3.194
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.033 0 3.033 3.016 0 3.016
CARİ VERGİ BORCU
(10) 3.676 0 3.676 7.812 0 7.812
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
25.261 4.171 29.432 28.671 4.681 33.352
ÖZKAYNAKLAR
(13) 211.873 2.579 214.452 211.774 0 211.774
Ödenmiş Sermaye
175.000 0 175.000 175.000 0 175.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-457 2.579 2.122 -128 0 -128
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
(13) -57 0 -57 -185 0 -185
Kar Yedekleri
18.873 0 18.873 18.448 0 18.448
Yasal Yedekler
6.111 0 6.111 5.686 0 5.686
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
12.762 0 12.762 12.762 0 12.762
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
18.514 0 18.514 18.639 0 18.639
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
17.528 0 17.528 11.779 0 11.779
Dönem Net Kâr veya Zararı
986 0 986 6.860 0 6.860
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
822.173 718.775 1.540.948 819.940 849.428 1.669.368


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 144.705 182.268
Kredilerden Alınan Faizler
111.432 158.181
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
2.889 2.025
Bankalardan Alınan Faizler
8.101 3.918
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
18.395 14.943
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3.279 3.089
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
392 948
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.887 2.141
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
609 112
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -84.699 -100.583
Mevduata Verilen Faizler
-70.424 -88.209
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.401 -4.088
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-166 -452
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-5.297 -7.820
Kiralama Faiz Giderleri
-6.304 0
Diğer Faiz Giderleri
-107 -14
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
60.006 81.685
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
17.266 13.392
Alınan Ücret ve Komisyonlar
21.831 17.738
Gayri Nakdi Kredilerden
7.218 6.029
Diğer
(12) 14.613 11.709
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-4.565 -4.346
Gayri Nakdi Kredilere
-218 -154
Diğer
(12) -4.347 -4.192
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 69 151
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 7.908 -6.457
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.779 1.180
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.843 26.473
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.286 -34.110
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 7.305 11.039
FAALİYET BRÜT KÂRI
92.554 99.810
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -11.325 -15.039
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(7) -36.449 -34.582
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -43.530 -40.884
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.250 9.305
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 1.250 9.305
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9)
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: -0,74% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8235 Değişim: -0,22%
Düşük 32,7650 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,6580 Değişim: -0,60%
Düşük 35,5787 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.538,34 Değişim: 0,13%
Düşük 2.525,24 23.07.2024 Yüksek 2.554,68
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.