" />

KAP ***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2023 - 18:20
KAP ***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 -31.806 330.200 76.811 -239.240 -166.004 12.505.956 -302.745 327.079 -5.229 440.202 1.255.766 467.689 15.021.960 225.552 15.247.512
Transferler
467.689 -467.689 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.917 1.194.993 44.671 339.062 0 0 -335.732 1.227.077 43.883 1.270.960
Dönem Karı (Zararı)
0 -335.732 -335.732 21.046 -314.686
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.917 1.194.993 44.671 339.062 0 0 0 1.562.809 22.837 1.585.646
Kar Payları
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 -31.806 330.200 76.811 -239.240 -181.921 13.700.949 -258.074 666.141 -5.229 440.202 1.723.455 -335.732 16.249.037 269.435 16.518.472
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 0 330.200 76.811 -653.444 -461.072 21.775.656 -3.841.888 1.395.837 17.655 408.396 1.855.819 1.899.087 23.166.338 398.649 23.564.987
Transferler
1.899.087 -1.899.087 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-90.285 1.796.906 -915.583 -52.664 7.178 0 -919.035 -173.483 66.206 -107.277
Dönem Karı (Zararı)
0 -919.035 -919.035 30.702 -888.333
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-90.285 1.796.906 -915.583 -52.664 7.178 0 0 745.552 35.504 781.056
Kar Payları
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
87.453 87.453 87.453
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 0 330.200 76.811 -565.991 -551.357 23.572.562 -4.757.471 1.343.173 24.833 408.396 3.754.906 -919.035 23.080.308 464.855 23.545.163


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.170.530 477.065
Dönem Karı (Zararı)
-888.333 -314.686
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-887.888 -306.196
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-445 -8.490
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.638.473 807.025
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
425.153 269.359
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
65.590 42.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
54.790 4.207
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10.800 38.229
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
666.013 345.848
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-105.251 -41.482
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
771.264 387.330
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-42.598 -17.952
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 258.740 88.045
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 265.090 75.912
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
485 3.377
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.788.802 50.943
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-568.488 -75.084
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
41.623 -4.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-610.111 -70.127
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-406.545 89.890
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-373.032 28.238
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-219.746 -46.013
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.744 -33.864
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-214.002 -12.149
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.220.991 53.912
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.038.662 543.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.753 -3.252
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -127.115 -62.965
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
192.597 -6.444.455
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-8.616 -5.873.553
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-497.073 -329.259
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.205 34.070
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-576.415 -349.412
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-572.471 -347.630
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.944 -1.782
Alınan Temettüler
907.190 25.552
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
356.306 48.147
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.845.562 7.080.833
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.885.326 4.020.590
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-682.760 -1.262.216
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-375.176 4.707.358
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-78.838 -75.646
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-140.019 -69.829
Alınan Faiz
48.459 9.882
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.188.570 -249.306
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-132.371 1.113.443
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
230.455 157.122
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
98.084 1.270.565
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.135.969 1.395.745
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.234.053 2.666.310


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.248.853 5.143.504
Finansal Yatırımlar
2.435.529 3.010.867
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 975.483 2.104.507
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 1.460.046 906.360
Ticari Alacaklar
3.150.784 2.476.632
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 175.244 208.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 2.975.540 2.268.013
Diğer Alacaklar
381.923 286.006
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 210.993 191.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 170.930 94.372
Stoklar
1.408.745 996.651
Peşin Ödenmiş Giderler
2.583.674 1.945.606
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
229.524 212.546
Diğer Dönen Varlıklar
13 756.612 913.994
ARA TOPLAM
16.195.644 14.985.806
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.195.644 14.985.806
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
4.215.984 4.341.781
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.679.687 2.870.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.536.297 1.470.837
Türev Araçlar
20 1.035.475 1.068.770
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 13.918.790 14.582.240
Maddi Duran Varlıklar
10.121.600 9.424.961
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.461.089 1.048.596
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
39.208.485 37.691.992
Şerefiye
4.539.041 4.369.850
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
11 34.277.164 32.936.840
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
392.280 385.302
Peşin Ödenmiş Giderler
202.196 204.033
Ertelenmiş Vergi Varlığı
597.063 569.999
Diğer Duran Varlıklar
460.445 417.257
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
71.221.127 69.349.629
TOPLAM VARLIKLAR
87.416.771 84.335.435
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 3.403.238 5.524.917
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 2.616.319 2.210.921
Ticari Borçlar
1.514.704 1.684.819
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 9.402 14.653
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.505.302 1.670.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
228.481 252.156
Diğer Borçlar
4.429.939 3.592.488
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 4.429.939 3.592.488
Türev Araçlar
20 0 3.449
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
320.951 912.799
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 20.678 679.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
300.273 233.716
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 404.956 215.696
Kısa Vadeli Karşılıklar
155.274 138.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
153.648 138.269
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.626 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 41.690 39.870
ARA TOPLAM
13.115.552 14.575.384
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.115.552 14.575.384
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 24.821.643 20.088.239
Diğer Borçlar
23.110.811 23.428.790
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 9.498.128 9.275.290
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 13.612.683 14.153.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
200.217 190.219
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
294.144 233.717
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 242.594 233.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
51.550 80
Uzun Vadeli Karşılıklar
531.943 479.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
531.943 479.016
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.797.298 1.775.083
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.756.056 46.195.064
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
63.871.608 60.770.448
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.080.308 23.166.338
Ödenmiş Sermaye
14 363.281 363.281
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
330.200 330.200
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
76.811 76.811
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-565.991 -653.444
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.021.205 21.314.584
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-551.357 -461.072
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-551.357 -461.072
Yabancı Para Çevrim Farkları
23.572.562 21.775.656
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.389.465 -2.428.396
Yabancı Para Çevrim Farkları
-4.757.471 -3.841.888
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.343.173 1.395.837
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
24.833 17.655
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
408.396 408.396
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.754.906 1.855.819
Net Dönem Karı veya Zararı
-919.035 1.899.087
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 464.855 398.649
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.545.163 23.564.987
TOPLAM KAYNAKLAR
87.416.771 84.335.435


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 5.059.550 2.332.361
Satışların Maliyeti
-3.527.602 -1.485.306
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.531.948 847.055
BRÜT KAR (ZARAR)
1.531.948 847.055
Genel Yönetim Giderleri
-1.068.799 -607.515
Pazarlama Giderleri
-27.689 -4.816
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 172.156 226.820
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -99.528 -230.619
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
508.088 230.925
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
99.305 23.594
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -258.740 -88.045
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
348.653 166.474
Finansman Gelirleri
18 34.282 35.915
Finansman Giderleri
18 -1.005.854 -433.971
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-622.919 -231.582
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-264.969 -74.614
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -301.213 -98.412
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 36.244 23.798
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-887.888 -306.196
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-445 -8.490
DÖNEM KARI (ZARARI)
-888.333 -314.686
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 30.702 21.046
Ana Ortaklık Payları
-919.035 -335.732
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına zarar -2,54000000 -0,90000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına zarar 0,00000000 -0,02000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.742.125 1.179.076
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
222 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-143.262 -56.848
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-90.669 -16.042
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-52.593 -40.806
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
1.885.003 1.235.799
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
162 125
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-40 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
202 125
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-961.069 406.570
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-870.897 96.137
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.217 422.401
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-66.217 422.401
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-44.686 -26.972
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 1.657
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
-44.686 -28.629
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.731 -84.996
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
20.731 -83.354
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
0 -1.642
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
781.056 1.585.646
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-107.277 1.270.960
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
66.206 43.883
Ana Ortaklık Payları
-173.483 1.227.077http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140924


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: -0,74% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8333 Değişim: -0,05%
Düşük 32,7864 24.07.2024 Yüksek 32,8733
Açılış: 32,8492
35,6307 Değişim: -0,15%
Düşük 35,6096 24.07.2024 Yüksek 35,7145
Açılış: 35,6848
2.544,85 Değişim: -0,01%
Düşük 2.539,85 24.07.2024 Yüksek 2.547,13
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.