KAP ***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

15.02.2022 - 20:08
KAP ***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 0 330.200 76.811 -156.133 3.899.004 -86.418 -54.766 -58.560 408.396 1.683.623 2.368.497 8.773.935 -64.566 8.709.369
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.368.497 -2.368.497 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.500 2.659.912 -237.126 48.002 -12.163 -2.283.284 177.841 -29.695 148.146
Dönem Karı (Zararı)
-2.283.284 -2.283.284 -32 -2.283.316
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.500 2.659.912 -237.126 48.002 -12.163 2.461.125 -29.663 2.431.462
Kar Payları
3-26 -392.491 -392.491 -13.520 -406.011
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
26 -31.806 31.806 -31.806 -31.806 0 -31.806
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
26 -47.363 -167.693 -215.056 215.056 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 -31.806 330.200 76.811 -153.633 6.558.916 -323.544 -54.127 -70.723 440.202 3.460.130 -2.283.284 8.312.423 107.275 8.419.698
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 -31.806 330.200 76.811 -153.633 6.558.916 -323.544 -54.127 -70.723 440.202 3.460.130 -2.283.284 8.312.423 107.275 8.419.698
Transferler
-2.283.284 2.283.284 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.371 5.947.040 20.799 381.206 65.494 467.689 6.869.857 161.643 7.031.500
Dönem Karı (Zararı)
467.689 467.689 54.723 522.412
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.371 5.947.040 20.799 381.206 65.494 6.402.168 106.920 6.509.088
Kar Payları
3-26 0 -42.561 -42.561
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
26 0 -805 -805
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-239.240 78.920 -160.320 0 -160.320
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 -31.806 90.960 76.811 -166.004 12.505.956 -302.745 327.079 -5.229 440.202 1.255.766 467.689 15.021.960 225.552 15.247.512


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.489.988 25.523
Dönem Karı (Zararı)
522.412 -2.283.316
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
536.226 -2.228.957
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-13.814 -54.359
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
427.028 2.160.121
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-16 801.514 775.338
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
83.438 127.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21-23 28.255 27.031
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
55.183 100.592
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-432.624 634.115
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.704.189 -152.066
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.271.565 786.181
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-610.239 -28.140
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 237.880 615.379
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 342.019 44.846
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.040 -9.040
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.673.689 1.053.411
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
122.559 408.633
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.299 6.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
129.858 401.653
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.794.372 1.282.761
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.874 7.373
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.259 -10.807
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-80.905 5.918
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
45.646 -16.725
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-215.857 -634.549
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.623.129 930.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
23 -6.839 -11.292
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -126.302 -893.401
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.658.341 -540.205
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-3.206.719 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
522.860 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -400.700
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.628 94.998
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-234.504 -297.760
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -222.980 -241.862
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -11.524 -55.898
Alınan Temettüler
3 254.817 5.545
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.022.423 57.712
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.179.428 686.836
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
26 0 -31.806
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 2.676.468 2.573.840
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -3.029.566 -1.203.967
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-1.566.376 -69.602
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -121.596 -173.800
Ödenen Temettüler
-42.561 -406.011
Ödenen Faiz
7 -531.508 -347.543
Alınan Faiz
36.747 46.040
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-601.036 299.685
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.347.781 172.154
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.303.556 1.394.313
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.044.225 1.566.467
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.439.970 3.873.503
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.395.745 5.439.970


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.402.142 5.443.456
Finansal Yatırımlar
1.240.293 672.494
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 1.240.293 222.099
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
6 0 450.395
Ticari Alacaklar
1.461.462 758.159
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 171.988 96.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.289.474 661.756
Diğer Alacaklar
479.561 2.000.718
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 347.613 173.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 131.948 1.827.000
Stoklar
13 312.875 64.195
Peşin Ödenmiş Giderler
25 1.187.850 405.798
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 133.744 93.367
Diğer Dönen Varlıklar
25 529.439 332.761
ARA TOPLAM
6.747.366 9.770.948
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.747.366 9.770.948
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
146.085 281.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 146.085 281.263
Diğer Alacaklar
4.382.807 695.185
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.081.685 21.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.301.122 674.007
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 4.815.629 3.036.825
Maddi Duran Varlıklar
14 5.596.532 1.642.771
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 879.449 593.999
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28.763.320 15.474.535
Şerefiye
15 3.220.120 1.234.577
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
15 25.359.249 14.134.638
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 183.951 105.320
Peşin Ödenmiş Giderler
149.056 108.130
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 278.621 290.198
Diğer Duran Varlıklar
25 210.701 130.354
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
45.222.200 22.253.260
TOPLAM VARLIKLAR
51.969.566 32.024.208
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.575.089 5.294.844
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 2.622.145 1.125.545
Ticari Borçlar
75 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 7.996 11.999
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 743.035 471.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 120.195 88.791
Diğer Borçlar
1.076.360 4.381.939
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 905 2.755.814
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 1.075.455 1.626.125
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
50.209 90.448
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 14.936 8.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
35.273 81.530
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 49.725 27.240
Kısa Vadeli Karşılıklar
77.652 39.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 77.652 39.140
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25 30.173 18.016
ARA TOPLAM
7.352.579 11.549.353
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.352.579 11.549.353
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 12.787.487 5.584.889
Diğer Borçlar
13.362.471 5.301.348
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 2.317.664 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 11.044.807 5.301.348
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
11 1.358.950 452.296
Türev Araçlar
38 369.941 318.709
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
199.205 137.497
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 194.226 124.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.979 12.611
Uzun Vadeli Karşılıklar
165.546 140.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 165.546 140.586
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 1.125.875 119.832
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.369.475 12.055.157
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.722.054 23.604.510
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.021.960 8.312.423
Ödenmiş Sermaye
26 363.281 363.281
Geri Alınmış Paylar (-)
26 -31.806 -31.806
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
90.960 330.200
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
76.811 76.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.339.952 6.405.283
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-166.004 -153.633
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-166.004 -153.633
Yabancı Para Çevrim Farkları
12.505.956 6.558.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.105 -448.394
Yabancı Para Çevrim Farkları
-302.745 -323.544
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
327.079 -54.127
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-5.229 -70.723
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26 440.202 440.202
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.255.766 3.460.130
Net Dönem Karı veya Zararı
467.689 -2.283.284
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3-26 225.552 107.275
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.247.512 8.419.698
TOPLAM KAYNAKLAR
51.969.566 32.024.208


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4-27 5.459.329 2.415.468
Satışların Maliyeti
24-28 -3.249.074 -2.041.262
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.210.255 374.206
BRÜT KAR (ZARAR)
2.210.255 374.206
Genel Yönetim Giderleri
24-29 -1.434.778 -1.039.453
Pazarlama Giderleri
24 -16.156 -6.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 462.191 980.261
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -619.003 -809.478
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
602.509 -501.308
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 131.437 86.647
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -237.880 -615.379
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
496.066 -1.030.040
Finansman Gelirleri
33 1.776.296 0
Finansman Giderleri
33 -1.407.100 -1.170.908
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
865.262 -2.200.948
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-329.036 -28.009
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -118.459 -117.149
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -210.577 89.140
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
536.226 -2.228.957
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41 -13.814 -54.359
DÖNEM KARI (ZARARI)
522.412 -2.283.316
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 54.723 -32
Ana Ortaklık Payları
467.689 -2.283.284
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kar / (zarar) 1,33000000 -6,14000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına zarar -0,04000000 -0,15000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.934.669 2.662.412
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.516 2.700
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-11.026 99.472
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.427 577
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
2.401 98.895
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.944.639 2.561.017
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-460 -777
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-303 -545
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
-157 -232
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
574.419 -230.950
Yabancı Para Çevrim Farkları
314.809 -188.564
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
402.978 47.395
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
33 402.978 47.395
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-114.318 -91.031
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
72.772 -12.806
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
-187.090 -78.225
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-29.050 1.250
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
33 -21.772 -1.787
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
-7.278 3.037
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.509.088 2.431.462
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.031.500 148.146
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
161.643 -29.695
Ana Ortaklık Payları
6.869.857 177.841http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001958


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.414 Değişim: -0,22% Hacim : 4.358 Mio.TL Son veri saati : 10:21
Düşük 2.413 16.05.2022 Yüksek 2.424
Açılış: 2.419
15,5337 Değişim: 0,36%
Düşük 15,4564 16.05.2022 Yüksek 15,5432
Açılış: 15,4775
16,2070 Değişim: 0,58%
Düşük 16,0891 16.05.2022 Yüksek 16,2753
Açılış: 16,1134
901,91 Değişim: 0,01%
Düşük 898,88 16.05.2022 Yüksek 936,74
Açılış: 901,82
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.