KAP ***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2021 - 18:22
KAP ***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 0 330.200 76.811 -156.133 3.899.004 -86.418 -54.766 -58.560 408.396 1.683.623 2.368.497 8.773.935 -64.566 8.709.369
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.368.497 -2.368.497 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.344 691.790 -99.733 -9.824 -29.356 -376.696 177.525 3.026 180.551
Dönem Karı (Zararı)
-376.696 -376.696 10.289 -366.407
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.344 691.790 -99.733 -9.824 -29.356 554.221 -7.263 546.958
Kar Payları
8 -392.491 -392.491 -12.997 -405.488
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-18.886 18.886 -18.886 -18.886 -18.886
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-39.718 -138.048 -177.766 177.766 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 -18.886 330.200 76.811 -154.789 4.590.794 -186.151 -104.308 -87.916 427.282 3.502.695 -376.696 8.362.317 103.229 8.465.546
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 -31.806 330.200 76.811 -153.633 6.558.916 -323.544 -54.127 -70.723 440.202 3.460.130 -2.283.284 8.312.423 107.275 8.419.698
Transferler
-2.283.284 2.283.284 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.698 787.205 -21.767 269.669 5.372 552.858 1.595.035 4.737 1.599.772
Dönem Karı (Zararı)
552.858 552.858 -4.935 547.923
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.698 787.205 -21.767 269.669 5.372 1.042.177 9.672 1.051.849
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 -31.806 330.200 76.811 -151.935 7.346.121 -345.311 215.542 -65.351 440.202 1.176.846 552.858 9.907.458 112.012 10.019.470


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
972.158 422.121
Dönem Karı (Zararı)
547.923 -366.407
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
554.174 -310.614
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.251 -55.793
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-551.290 312.873
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
91.159 109.637
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.766 6.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.746 3.999
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6.020 2.057
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-953.388 99.810
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.337.069 -37.111
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
383.681 136.921
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-18.040 -76.285
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 171.852 131.666
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 138.605 49.227
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
756 -7.238
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.001.489 544.311
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
45.988 103.393
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
16.272 21.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
29.716 82.278
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.824.580 763.861
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.369 -907
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.724 -54.645
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22.289 -6.628
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-53.013 -48.017
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-839.724 -267.391
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
998.122 490.777
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.054 -6.882
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -23.910 -61.774
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.125 2.376
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.674 3.763
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.603 -43.737
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.056 -41.398
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.547 -2.339
Alınan Temettüler
0 5.545
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-196 36.805
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-486.595 924.786
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -18.886
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.739.627 1.290.875
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.668.440 -125.813
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-20.371 390
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.095 -7.258
Ödenen Temettüler
0 -405.488
Ödenen Faiz
-26.871 -444
Alınan Faiz
14.974 5.753
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-507.419 185.657
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
468.438 1.349.283
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
509.197 429.437
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
977.635 1.778.720
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.439.970 3.873.503
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.417.605 5.652.223


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.424.222 5.443.456
Finansal Yatırımlar
1.287.465 672.494
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 798.760 222.099
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
6 488.705 450.395
Ticari Alacaklar
889.589 758.159
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 86.491 96.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 803.098 661.756
Diğer Alacaklar
267.263 2.000.718
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 200.027 173.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 67.236 1.827.000
Stoklar
66.807 64.195
Peşin Ödenmiş Giderler
524.772 405.798
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
75.534 93.367
Diğer Dönen Varlıklar
13 204.992 332.761
ARA TOPLAM
9.740.644 9.770.948
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.740.644 9.770.948
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
256.433 281.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 256.433 281.263
Diğer Alacaklar
795.612 695.185
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 23.204 21.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 772.408 674.007
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 3.175.311 3.036.825
Maddi Duran Varlıklar
1.752.095 1.642.771
Kullanım Hakkı Varlıkları
595.205 593.999
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.316.655 15.474.535
Şerefiye
1.339.560 1.234.577
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
11 15.868.798 14.134.638
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
108.297 105.320
Peşin Ödenmiş Giderler
118.970 108.130
Ertelenmiş Vergi Varlığı
202.334 290.198
Diğer Duran Varlıklar
174.985 130.354
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.387.600 22.253.260
TOPLAM VARLIKLAR
34.128.244 32.024.208
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 866.533 5.294.844
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.131.752 1.125.545
Ticari Borçlar
456.862 483.390
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 7.995 11.999
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
448.867 471.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
113.556 88.791
Diğer Borçlar
3.517.367 4.381.939
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 3.011.762 2.755.814
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 505.605 1.626.125
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
91.984 90.448
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 23.389 27.240
Kısa Vadeli Karşılıklar
47.873 39.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
47.873 39.140
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 19.548 18.016
ARA TOPLAM
6.268.864 11.549.353
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.268.864 11.549.353
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 10.139.807 5.584.889
Diğer Borçlar
6.928.760 5.753.644
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 6.928.760 5.753.644
Türev Araçlar
19 313.426 318.709
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
144.129 137.497
Uzun Vadeli Karşılıklar
156.454 140.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
156.454 140.586
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
157.334 119.832
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.839.910 12.055.157
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.108.774 23.604.510
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.907.458 8.312.423
Ödenmiş Sermaye
14 363.281 363.281
Geri Alınmış Paylar (-)
-31.806 -31.806
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
330.200 330.200
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
76.811 76.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.194.186 6.405.283
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-151.935 -153.633
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-151.935 -153.633
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.346.121 6.558.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-195.120 -448.394
Yabancı Para Çevrim Farkları
-345.311 -323.544
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
215.542 -54.127
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-65.351 -70.723
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
440.202 440.202
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.176.846 3.460.130
Net Dönem Karı veya Zararı
552.858 -2.283.284
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 112.012 107.275
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.019.470 8.419.698
TOPLAM KAYNAKLAR
34.128.244 32.024.208


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 538.541 796.208
Satışların Maliyeti
-388.349 -531.116
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
150.192 265.092
BRÜT KAR (ZARAR)
150.192 265.092
Genel Yönetim Giderleri
-273.127 -264.735
Pazarlama Giderleri
-1.405 -1.969
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 70.217 82.533
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -89.262 -65.514
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-143.385 15.407
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
38.608 17.151
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -171.852 -131.666
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-276.629 -99.108
Finansman Gelirleri
1.400.341 0
Finansman Giderleri
-436.321 -172.615
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
687.391 -271.723
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 -133.217 -38.891
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-14.494 -8.004
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-118.723 -30.887
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
554.174 -310.614
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.251 -55.793
DÖNEM KARI (ZARARI)
547.923 -366.407
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 -4.935 10.289
Ana Ortaklık Payları
552.858 -376.696
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kar / (zarar) 1,54000000 -0,86000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına zarar -0,02000000 -0,15000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
788.903 693.134
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 813
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
5.295 16.698
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.151 813
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
3.144 15.885
Yabancı Para Çevrim Farkları
784.061 675.905
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-453 -282
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 -141
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
-453 -141
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
262.946 -146.176
Yabancı Para Çevrim Farkları
31.279 -77.641
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
275.451 -13.219
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
275.451 -13.219
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-36.661 -65.921
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
6.713 -36.566
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
-43.374 -29.355
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.123 10.605
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-5.780 3.401
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
-1.343 7.204
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.051.849 546.958
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.599.772 180.551
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.737 3.026
Ana Ortaklık Payları
1.595.035 177.525http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931404


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.445 Değişim: -1,10% Hacim : 18.106 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.438 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,2925 Değişim: 0,25%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,3232
Açılış: 8,2722
10,1138 Değişim: 0,75%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,1597
Açılış: 10,0384
489,15 Değişim: 0,13%
Düşük 485,84 11.05.2021 Yüksek 491,28
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.