KAP ***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

07.02.2020 - 18:16
KAP ***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 90.466 76.811 -62.604 1.779.418 -170.657 -71.337 -164 338.220 972.830 718.234 4.034.498 -18.938 4.015.560
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-11.944 -11.944 -11.944
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
363.281 90.466 76.811 -62.604 1.779.418 -170.657 -71.337 -164 338.220 960.886 718.234 4.022.554 -18.938 4.003.616
Transferler
55.087 663.147 -718.234 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.289 -39.551 1.409.224 -83.835 19.590 -16.851 1.454.747 2.665.035 71.609 2.736.644
Dönem Karı (Zararı)
1.454.747 1.454.747 62.577 1.517.324
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.289 -39.551 1.409.224 -83.835 19.590 -16.851 1.210.288 9.032 1.219.320
Kar Payları
3-26 -406.372 -406.372 -101.690 -508.062
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
2-3 -8.486 -8.486 -1.142 -9.628
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-16.315 -16.315 13.295 -3.020
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 -12.624 76.811 -102.155 3.188.642 -254.492 -51.747 -17.015 393.307 1.217.661 1.454.747 6.256.416 -36.866 6.219.550
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 -12.624 76.811 -102.155 3.188.642 -254.492 -51.747 -17.015 393.307 1.217.661 1.454.747 6.256.416 -36.866 6.219.550
Transferler
15.089 1.439.658 -1.454.747 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.978 710.362 168.074 -3.019 -41.545 2.368.497 3.148.391 46.516 3.194.907
Dönem Karı (Zararı)
2.368.497 2.368.497 46.919 2.415.416
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.978 710.362 168.074 -3.019 -41.545 779.894 -403 779.491
Kar Payları
3-26 -757.587 -757.587 -74.216 -831.803
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
342.824 -216.109 126.715 126.715
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 330.200 76.811 -156.133 3.899.004 -86.418 -54.766 -58.560 408.396 1.683.623 2.368.497 8.773.935 -64.566 8.709.369


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
881.596 2.346.753
Dönem Karı (Zararı)
2.415.416 1.517.324
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
513.081 462.933
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.902.335 1.054.391
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
215.067 1.928.737
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-16 990.643 613.432
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
379.927 939.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21-23 23.596 34.678
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
356.331 904.825
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
520.632 434.189
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-155.326 -158.734
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
675.958 592.923
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
204.623 -281.446
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -212.319 -263.136
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 800.972 486.195
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.469.411 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.500.231 122.598
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
363.526 -29.159
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
62.199 -32.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
301.327 2.972
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-661.430 153.559
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.268 4.280
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
63.921 280.022
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.482 281.755
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
59.439 -1.733
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.267.516 -286.104
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.130.252 3.568.659
Kira Ödemeleri
13 0 -661.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
23 -92.213 -39.701
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -156.443 -520.663
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
296.851 -2.702.213
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-7.910 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -1.960.683
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.150 24.338
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-446.397 -526.210
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -416.434 -514.176
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -29.963 -12.034
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-159.375 -140.905
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-159.375 -140.905
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
812.636 106.680
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
68.747 -205.433
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-986.224 1.540.934
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 733.751 1.423.973
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -444.811 -1.426.710
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-55.007 1.710.270
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-62.173 -8.113
Ödenen Temettüler
-831.803 -508.062
Ödenen Faiz
7 -322.137 -256.278
Alınan Faiz
57.311 107.690
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-61.355 498.164
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
192.223 1.185.474
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
352.877 588.621
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
545.100 1.774.095
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.328.403 1.554.308
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.873.503 3.328.403


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.882.681 3.330.686
Finansal Yatırımlar
459.111 425.119
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 459.111 425.119
Ticari Alacaklar
852.486 1.037.645
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 79.980 131.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 772.506 905.796
Diğer Alacaklar
1.453.720 81.025
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 99.220 47.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.354.500 33.778
Stoklar
12 59.414 55.081
Peşin Ödenmiş Giderler
13 101.587 332.221
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 187.002 33.461
Diğer Dönen Varlıklar
25 173.673 167.224
ARA TOPLAM
7.169.674 5.462.462
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.169.674 5.462.462
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
330.794 395.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 330.794 395.156
Diğer Alacaklar
1.804.953 11.148
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 12.616 11.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.792.337 0
Türev Araçlar
38 0 194
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 2.616.499 2.969.591
Maddi Duran Varlıklar
14 1.368.222 1.394.493
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 389.938 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.526.381 10.329.094
Şerefiye
15 915.708 819.687
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
15 10.520.298 9.443.167
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 90.375 66.240
Peşin Ödenmiş Giderler
13 99.054 36.560
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 176.971 175.820
Diğer Duran Varlıklar
25 74.357 29.763
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.387.169 15.341.819
TOPLAM VARLIKLAR
25.556.843 20.804.281
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.564.644 2.288.080
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 948.177 625.881
Ticari Borçlar
433.659 370.687
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 6.450 1.593
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 427.209 369.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 49.713 173.823
Diğer Borçlar
1.196.083 1.380.478
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 186 151.505
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.195.897 1.228.973
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 95.815 50.490
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 656.009 68.747
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 36.858 35.359
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25 13.361 12.056
ARA TOPLAM
5.994.319 5.005.601
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.994.319 5.005.601
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 4.212.464 3.873.627
Diğer Borçlar
6.022.622 5.213.451
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 2.034.372 1.843.924
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.988.250 3.369.527
Türev Araçlar
38 243.174 177.168
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 112.741 107.483
Uzun Vadeli Karşılıklar
23 124.433 131.784
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 137.721 75.617
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.853.155 9.579.130
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.847.474 14.584.731
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.773.935 6.256.416
Ödenmiş Sermaye
26 363.281 363.281
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
330.200 -12.624
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
76.811 76.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.742.871 3.086.487
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-156.133 -102.155
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-156.133 -102.155
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.899.004 3.188.642
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-199.744 -323.254
Yabancı Para Çevrim Farkları
-86.418 -254.492
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-54.766 -51.747
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-58.560 -17.015
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26 408.396 393.307
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.683.623 1.217.661
Net Dönem Karı veya Zararı
2.368.497 1.454.747
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3-26 -64.566 -36.866
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.709.369 6.219.550
TOPLAM KAYNAKLAR
25.556.843 20.804.281


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4-27 4.756.204 3.975.497
Satışların Maliyeti
24-28 -2.510.013 -2.017.650
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.246.191 1.957.847
BRÜT KAR (ZARAR)
2.246.191 1.957.847
Genel Yönetim Giderleri
24-29 -1.132.663 -924.857
Pazarlama Giderleri
24 -15.274 -12.737
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 401.456 677.065
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -192.048 -784.948
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.307.662 912.370
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 85.941 70.627
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 212.319 263.136
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.605.922 1.246.133
Finansman Gelirleri
0 0
Finansman Giderleri
33 -847.328 -631.967
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
758.594 614.166
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-245.513 -151.233
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -142.832 -115.433
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -102.681 -35.800
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
513.081 462.933
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.902.335 1.054.391
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.415.416 1.517.324
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 46.919 62.577
Ana Ortaklık Payları
2.368.497 1.454.747
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
656.384 1.291.384
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-60.726 -42.096
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
11.956 31.266
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.929 -7.343
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
15.885 38.609
Yabancı Para Çevrim Farkları
694.477 1.292.326
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.677 9.888
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
10.049 8.419
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
628 1.469
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
123.107 -72.064
Yabancı Para Çevrim Farkları
201.893 -44.440
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.558 38.562
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
33 -2.558 38.562
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-96.307 -58.064
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-52.975 -16.949
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
-43.332 -41.115
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.079 -8.122
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
33 8.652 -8.215
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
11.427 93
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
779.491 1.219.320
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.194.907 2.736.644
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
46.516 71.609
Ana Ortaklık Payları
3.148.391 2.665.035http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817710


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.951 Değişim: 0,31% Hacim : 23.530 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.946 26.01.2022 Yüksek 1.975
Açılış: 1.951
13,5743 Değişim: -0,11%
Düşük 13,5495 27.01.2022 Yüksek 13,6206
Açılış: 13,5897
15,2794 Değişim: -0,05%
Düşük 15,2420 27.01.2022 Yüksek 15,3162
Açılış: 15,2876
794,91 Değişim: 0,04%
Düşük 791,84 27.01.2022 Yüksek 796,13
Açılış: 794,62
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.