KAP ***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2019 - 18:31
KAP ***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 90.466 76.811 -62.604 1.779.418 -170.657 -71.337 -164 338.220 972.830 718.234 4.034.498 -18.938 4.015.560
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-11.944 -11.944 -11.944
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
363.281 90.466 76.811 -62.604 1.779.418 -170.657 -71.337 -164 338.220 960.886 718.234 4.022.554 -18.938 4.003.616
Transferler
50.309 667.925 -718.234 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-125.049 -2.928 2.429.302 -88.710 56.953 5.085 1.131.334 3.405.987 51.550 3.457.537
Dönem Karı (Zararı)
1.131.334 1.131.334 56.454 1.187.788
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-125.049 -2.928 2.429.302 -88.710 56.953 5.085 2.274.653 -4.904 2.269.749
Kar Payları
8 -406.372 -406.372 -81.189 -487.561
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-9.678 -9.678 7.647 -2.031
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 -44.261 76.811 -65.532 4.208.720 -259.367 -14.384 4.921 388.529 1.222.439 1.131.334 7.012.491 -40.930 6.971.561
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 -12.624 76.811 -102.155 3.188.642 -254.492 -51.747 -17.015 393.307 1.217.661 1.454.747 6.256.416 -36.866 6.219.550
Transferler
15.046 1.439.701 -1.454.747 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.208 -39.669 158.083 194.957 -57.840 -52.351 949.894 1.144.866 22.979 1.167.845
Dönem Karı (Zararı)
949.894 949.894 29.529 979.423
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.208 -39.669 158.083 194.957 -57.840 -52.351 194.972 -6.550 188.422
Kar Payları
8 -757.587 -757.587 -61.210 -818.797
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-8.457 -8.457 5.918 -2.539
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 -29.289 76.811 -141.824 3.346.725 -59.535 -109.587 -69.366 408.353 1.899.775 949.894 6.635.238 -69.179 6.566.059


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.193.555 1.253.218
Dönem Karı (Zararı)
979.423 1.187.788
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
651.730 478.709
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
327.693 709.079
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.080.424 1.534.883
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
827.120 484.157
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
348.593 680.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.375 24.163
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
330.218 655.860
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
351.664 315.164
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-124.756 -108.065
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
476.420 423.229
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-155.898 -69.349
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -252.936 -290.177
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
310.095 415.065
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-348.214 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-623.477 -497.899
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
134.569 -237.422
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
43.157 -69.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
91.412 -168.358
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-747.607 184.625
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.704 7.636
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
127.461 -13.854
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.709 -638
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
124.752 -13.216
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-133.196 -438.884
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.436.370 2.224.772
Kira Ödemeleri
11 0 -638.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-105.526 -26.344
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -137.289 -306.633
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
257.854 -2.326.167
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-12.837 -1.989.474
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.895 7.371
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-300.835 -356.791
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-295.030 -350.581
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.805 -6.210
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-158.906 431
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-158.906 431
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
712.066 104.057
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.529 -91.761
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.403.186 1.184.352
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.094 976.335
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-298.660 -1.219.204
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-55.198 1.670.846
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.867 -6.483
Ödenen Temettüler
-818.797 -487.561
Ödenen Faiz
-133.252 -171.420
Alınan Faiz
47.835 85.954
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-240.341 335.885
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.223 111.403
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
84.792 867.475
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
133.015 978.878
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.328.403 1.554.308
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.461.418 2.533.186


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.482.968 3.330.686
Finansal Yatırımlar
613.110 425.119
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 613.110 425.119
Ticari Alacaklar
1.044.594 1.037.645
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 92.500 131.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 952.094 905.796
Diğer Alacaklar
201.029 81.025
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 112.189 47.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 88.840 33.778
Stoklar
61.090 55.081
Peşin Ödenmiş Giderler
11 152.722 332.221
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
158.770 33.461
Diğer Dönen Varlıklar
14 557.604 167.224
ARA TOPLAM
6.271.887 5.462.462
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.271.887 5.462.462
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
334.094 395.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 334.094 395.156
Diğer Alacaklar
500.000 11.148
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 12.021 11.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 487.979 0
Türev Araçlar
20 0 194
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 2.766.462 2.969.591
Maddi Duran Varlıklar
1.261.684 1.394.493
Kullanım Hakkı Varlıkları
325.882 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.278.935 10.329.094
Şerefiye
856.540 819.687
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
12 9.361.166 9.443.167
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
61.229 66.240
Peşin Ödenmiş Giderler
69.411 36.560
Ertelenmiş Vergi Varlığı
186.027 175.820
Diğer Duran Varlıklar
3.890 29.763
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.726.385 15.341.819
TOPLAM VARLIKLAR
21.998.272 20.804.281
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.455.384 2.288.080
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 736.083 625.881
Ticari Borçlar
471.528 370.687
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 4.279 1.593
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
467.249 369.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
64.006 173.823
Diğer Borçlar
1.358.326 1.380.478
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 185 151.505
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.358.141 1.228.973
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
80.727 50.490
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 109.029 68.747
Kısa Vadeli Karşılıklar
36.669 35.359
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 12.203 12.056
ARA TOPLAM
5.323.955 5.005.601
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.323.955 5.005.601
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 4.036.481 3.873.627
Diğer Borçlar
5.401.734 5.213.451
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 1.877.496 1.843.924
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 3.524.238 3.369.527
Türev Araçlar
20 282.300 177.168
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
120.376 107.483
Uzun Vadeli Karşılıklar
88.228 131.784
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
179.139 75.617
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.108.258 9.579.130
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.432.213 14.584.731
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.635.238 6.256.416
Ödenmiş Sermaye
15 363.281 363.281
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-29.289 -12.624
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
76.811 76.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.204.901 3.086.487
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-141.824 -102.155
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-141.824 -102.155
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.346.725 3.188.642
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-238.488 -323.254
Yabancı Para Çevrim Farkları
-59.535 -254.492
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-109.587 -51.747
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-69.366 -17.015
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
408.353 393.307
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.899.775 1.217.661
Net Dönem Karı veya Zararı
949.894 1.454.747
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 -69.179 -36.866
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.566.059 6.219.550
TOPLAM KAYNAKLAR
21.998.272 20.804.281


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 3.694.766 2.938.094 1.540.423 1.392.861
Satışların Maliyeti
-1.868.783 -1.445.881 -692.082 -608.357
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.825.983 1.492.213 848.341 784.504
BRÜT KAR (ZARAR)
1.825.983 1.492.213 848.341 784.504
Genel Yönetim Giderleri
-804.789 -633.917 -290.373 -256.243
Pazarlama Giderleri
-10.748 -9.389 -3.152 -3.350
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 290.737 481.068 121.745 349.985
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -139.468 -573.562 -79.175 -475.337
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.161.715 756.413 597.386 399.559
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
68.445 43.181 23.537 22.063
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 252.936 290.177 222.997 183.575
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.483.096 1.089.771 843.920 605.197
Finansman Gelirleri
37.385 0 19.560 0
Finansman Giderleri

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.493 Değişim: -0,39% Hacim : 68.608 Mio.TL Son veri saati : 17:09
Düşük 9.476 18.04.2024 Yüksek 9.602
Açılış: 9.565
32,4946 Değişim: 0,15%
Düşük 32,3698 18.04.2024 Yüksek 32,5411
Açılış: 32,4475
34,7437 Değişim: 0,07%
Düşük 34,6200 18.04.2024 Yüksek 34,8972
Açılış: 34,721
2.489,41 Değişim: 1,10%
Düşük 2.456,07 18.04.2024 Yüksek 2.499,96
Açılış: 2.462,29
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.