KAP ***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2019 - 18:11
KAP ***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 90.466 76.811 -62.604 1.779.418 -170.657 -71.337 -164 338.220 972.830 718.234 4.034.498 -18.938 4.015.560
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-11.944 -11.944 -11.944
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
363.281 90.466 76.811 -62.604 1.779.418 -170.657 -71.337 -164 338.220 960.886 718.234 4.022.554 -18.938 4.003.616
Transferler
11.215 707.019 -718.234
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.483 -4.936 396.422 -6.858 6.689 -1.421 33.609 403.022 -7.146 395.876
Dönem Karı (Zararı)
33.609 33.609 -7.142 26.467
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.483 -4.936 396.422 -6.858 6.689 -1.421 369.413 -4 369.409
Kar Payları
8 -406.372 -406.372 -7.927 -414.299
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-6.895 -6.895 7.039 144
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 63.088 76.811 -67.540 2.175.840 -177.515 -64.648 -1.585 349.435 1.261.533 33.609 4.012.309 -26.972 3.985.337
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 -12.624 76.811 -102.155 3.188.642 -254.492 -51.747 -17.015 393.307 1.217.661 1.454.747 6.256.416 -36.866 6.219.550
Transferler
14.483 1.440.264 -1.454.747
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.972 -5.002 311.357 50.253 -26.148 -18.055 145.644 442.077 -33.382 408.695
Dönem Karı (Zararı)
145.644 145.644 -6.400 139.244
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.972 -5.002 311.357 50.253 -26.148 -18.055 296.433 -26.982 269.451
Kar Payları
8 -757.587 -757.587 -13.861 -771.448
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-7.214 -7.214 8.152 938
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 -35.810 76.811 -107.157 3.499.999 -204.239 -77.895 -35.070 407.790 1.900.338 145.644 5.933.692 -75.957 5.857.735


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
573.912 -211.113
Dönem Karı (Zararı)
139.244 26.467
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
564.236 460.374
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
163.218 137.073
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
226.627 201.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.931 11.303
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
217.696 190.029
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
97.984 69.836
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-42.089 -22.221
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
140.073 92.057
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-127.299 -27.029
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
64.744 -11.639
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 138.962 90.801
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-40.723 -66.432
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.934 58.278
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
19.722 23.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.788 34.351
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.389 52.826
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 4.496
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.167 -24.846
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.053 -192
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.114 -24.654
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.542 -157.186
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
662.757 420.409
Kira Ödemeleri
11 0 -543.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.286 -4.794
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -80.559 -83.001
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
81.784 -93.097
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-13.490 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.487 2.801
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-124.964 -95.959
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-120.888 -91.842
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.076 -4.117
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-53.854 -74.183
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-53.854 -74.183
Alınan Temettüler
434.715 76.793
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-171.110 -2.549
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-668.124 -359.695
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.393 24.565
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-96.754 -118.291
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-1.305 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.898 -2.866
Ödenen Temettüler
-771.448 -414.299
Ödenen Faiz
-7.348 -5.315
Alınan Faiz
25.815 22.184
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
144.421 134.327
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.428 -663.905
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
160.105 110.560
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
147.677 -553.345
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.328.403 1.554.308
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.476.080 1.000.963


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.476.699 3.330.686
Finansal Yatırımlar
287.227 425.119
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 287.227 425.119
Ticari Alacaklar
1.115.384 1.037.645
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 117.486 131.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 997.898 905.796
Diğer Alacaklar
158.674 81.025
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 105.377 47.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 53.297 33.778
Stoklar
57.731 55.081
Peşin Ödenmiş Giderler
11 117.339 289.567
Diğer Dönen Varlıklar
14 296.396 243.339
ARA TOPLAM
5.509.450 5.462.462
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.509.450 5.462.462
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
391.311 395.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 391.311 395.156
Diğer Alacaklar
11.956 11.148
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 11.956 11.148
Türev Araçlar
20 196 194
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 2.726.806 2.969.591
Maddi Duran Varlıklar
1.488.937 1.394.493
Kullanım Hakkı Varlıkları
39.915 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.772.882 10.329.094
Şerefiye
873.209 819.687
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
12 9.831.236 9.443.167
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
68.437 66.240
Peşin Ödenmiş Giderler
48.800 36.560
Ertelenmiş Vergi Varlığı
176.713 175.820
Diğer Duran Varlıklar
35.457 29.763
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.692.973 15.341.819
TOPLAM VARLIKLAR
21.202.423 20.804.281
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.459.774 2.288.080
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 596.293 625.881
Ticari Borçlar
282.745 264.023
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 3.795 1.593
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
278.950 262.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
156.317 173.823
Diğer Borçlar
1.367.569 1.380.478
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 174 151.505
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.367.395 1.228.973
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
77.279 50.490
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 108.199 68.747
Kısa Vadeli Karşılıklar
39.528 35.359
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
39.528 35.359
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 127.689 118.720
ARA TOPLAM
5.215.393 5.005.601
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.215.393 5.005.601
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 4.105.746 3.873.627
Diğer Borçlar
5.484.634 5.213.451
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 1.946.898 1.843.924
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 3.537.736 3.369.527
Türev Araçlar
20 226.491 177.168
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
100.634 107.483
Uzun Vadeli Karşılıklar
134.665 131.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
134.665 131.784
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
77.125 75.617
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.129.295 9.579.130
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.344.688 14.584.731
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.933.692 6.256.416
Ödenmiş Sermaye
15 363.281 363.281
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-35.810 -12.624
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
76.811 76.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.392.842 3.086.487
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-107.157 -102.155
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-107.157 -102.155
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.499.999 3.188.642
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-317.204 -323.254
Yabancı Para Çevrim Farkları
-204.239 -254.492
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-77.895 -51.747
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-35.070 -17.015
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
407.790 393.307
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.900.338 1.217.661
Net Dönem Karı veya Zararı
145.644 1.454.747
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 -75.957 -36.866
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.857.735 6.219.550
TOPLAM KAYNAKLAR
21.202.423 20.804.281


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.619.761 1.139.502
Satışların Maliyeti
-839.607 -660.323
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
780.154 479.179
BRÜT KAR (ZARAR)
780.154 479.179
Genel Yönetim Giderleri
-299.940 -196.576
Pazarlama Giderleri
-3.074 -2.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 151.874 61.987
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -114.802 -16.065
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
514.212 325.923
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26.632 15.850
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -64.744 11.639
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
476.100 353.412
Finansman Giderleri
-197.894 -236.144
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
278.206 117.268
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18 -138.962 -90.801
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-115.403 -77.114
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-23.559 -13.687
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
139.244 26.467
DÖNEM KARI (ZARARI)
139.244 26.467
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 -6.400 -7.142
Ana Ortaklık Payları
145.644 33.609
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
290.383 371.003
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-585 -6.893
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
15.705 15.790
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.667 722
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
21.372 15.068
Yabancı Para Çevrim Farkları
274.013 360.871
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.250 1.235
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
117 1.379
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
1.133 -144
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-20.932 -1.594
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.878 -531
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.719 9.657
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-31.719 9.657
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-24.584 -9.760
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-19.332 -1.523
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
-5.252 -8.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.493 -960
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
7.232 -1.064
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
1.261 104
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
269.451 369.409
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
408.695 395.876
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-33.382 -7.146
Ana Ortaklık Payları
442.077 403.022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758019


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.