KAP ***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 - 18:18
KAP ***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 176.965 76.811 -45.558 1.066.518 -102.158 -102.504 4.458 335.279 800.545 424.341 2.997.978 -3.754 2.994.224
Transferler
14 8.243 416.084 -424.341
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.304 64 168.509 10.652 9.920 1.700 46.011 227.552 -884 226.668
Dönem Karı (Zararı)
46.011 46.011 -7.346 38.665
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.304 64 168.509 10.652 9.920 1.700 181.541 6.462 188.003
Kar Payları
-247.952 -247.952 -6.197 -254.149
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-6.139 -6.139 5.902 -237
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 161.522 76.811 -45.494 1.235.041 -91.506 -92.584 6.158 343.522 968.677 46.011 2.971.439 -4.933 2.966.506
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 90.466 76.811 -62.604 1.779.418 -170.657 -71.337 -164 338.220 972.830 718.234 4.034.498 -18.938 4.015.560
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-11.944 -11.944 -11.944
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
363.281 90.466 76.811 -62.604 1.779.418 -170.657 -71.337 -164 338.220 960.886 718.234 4.022.554 -18.938 4.003.616
Transferler
11.215 707.019 -718.234
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.483 -4.936 396.422 -6.858 6.689 -1.421 33.609 403.022 -7.146 395.876
Dönem Karı (Zararı)
33.609 33.609 -7.142 26.467
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.483 -4.936 396.422 -6.858 6.689 -1.421 369.413 -4 369.409
Kar Payları
-406.372 -406.372 -7.927 -414.299
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-6.895 -6.895 7.039 144
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 63.088 76.811 -67.540 2.175.840 -177.515 -64.648 -1.585 349.435 1.261.533 33.609 4.012.309 -26.972 3.985.337


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-98.436 -77.542
Dönem Karı (Zararı)
26.467 38.665
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
457.366 523.216
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
137.073 116.530
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
74 -7
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
198.322 159.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.293 4.751
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
190.029 155.221
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
69.762 63.093
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-22.221 -20.418
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
91.983 83.511
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-27.027 123.265
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-11.639 6.552
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 90.801 53.811
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.598 -83.563
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.905 -54.189
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-50.256 -45.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
34.351 -8.831
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
173.774 122.926
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.496 -159
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.777 -50.073
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-123 -933
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-24.654 -49.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-157.186 -102.068
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
464.235 478.318
Alınan Temettüler
76.793 55.753
Ödenen Faiz
-5.315 -9.127
Kira Ödemeleri
11 -543.727 -527.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.794 -3.671
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -83.001 -71.327
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.627 89
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-70.967 -30.089
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.801 2.284
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-95.961 -40.118
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-91.844 -13.907
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.117 -26.211
Alınan Faiz
22.184 7.745
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-494.502 -374.160
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.565 43.657
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-118.291 -161.246
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.866 -2.664
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-903 0
Ödenen Temettüler
-414.299 -254.149
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17.292 242
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-663.905 -481.791
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
110.560 -62.565
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-553.345 -544.356
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.554.308 1.169.935
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.000.963 625.579


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.000.963 1.554.308
Finansal Yatırımlar
779.897 850.469
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 779.897 850.469
Ticari Alacaklar
683.370 658.670
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 55.357 73.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 628.013 585.035
Diğer Alacaklar
126.396 67.008
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 108.461 27.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 17.935 39.774
Stoklar
44.145 44.653
Peşin Ödenmiş Giderler
11 749.223 352.165
Diğer Dönen Varlıklar
14 222.387 206.218
ARA TOPLAM
3.606.381 3.733.491
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.606.381 3.733.491
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
375.171 356.559
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 375.171 356.559
Diğer Alacaklar
8.389 8.033
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.389 8.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
19 457 119
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 341.773 398.414
Maddi Duran Varlıklar
972.288 868.621
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.663.157 7.972.059
Şerefiye
672.065 614.336
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
12 7.932.671 7.304.426
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
58.421 53.297
Peşin Ödenmiş Giderler
71.007 61.112
Ertelenmiş Vergi Varlığı
160.025 156.060
Diğer Duran Varlıklar
14 2.457 2.271
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.594.724 9.823.248
TOPLAM VARLIKLAR
14.201.105 13.556.739
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.838.151 1.623.549
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.033.851 939.671
Ticari Borçlar
192.351 199.693
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 1.296 1.236
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
191.055 198.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
45.425 45.309
Diğer Borçlar
1.148.516 1.028.082
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 1.990 1.884
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.146.526 1.026.198
Türev Araçlar
19 0 10.397
Ertelenmiş Gelirler
72.607 80.084
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 91.488 89.258
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.904 27.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31.904 27.555
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 61.311 76.447
ARA TOPLAM
4.515.604 4.120.045
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.515.604 4.120.045
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 2.594.542 2.488.349
Ticari Borçlar
2.636.963 2.499.788
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.636.963 2.499.788
Türev Araçlar
19 173.696 163.426
Ertelenmiş Gelirler
99.778 94.680
Uzun Vadeli Karşılıklar
115.020 104.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
115.020 104.941
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
80.165 69.950
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.700.164 5.421.134
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.215.768 9.541.179
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.012.309 4.034.498
Ödenmiş Sermaye
15 363.281 363.281
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
63.088 90.466
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
76.811 76.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.108.300 1.716.814
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-67.540 -62.604
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-67.540 -62.604
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.175.840 1.779.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-243.748 -242.158
Yabancı Para Çevrim Farkları
-177.515 -170.657
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-64.648 -71.337
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-1.585 -164
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
349.435 338.220
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.261.533 972.830
Net Dönem Karı veya Zararı
33.609 718.234
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-26.972 -18.938
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.985.337 4.015.560
TOPLAM KAYNAKLAR
14.201.105 13.556.739


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.139.502 899.940
Satışların Maliyeti
-660.323 -567.967
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
479.179 331.973
BRÜT KAR (ZARAR)
479.179 331.973
Genel Yönetim Giderleri
-196.576 -148.619
Pazarlama Giderleri
-2.602 -2.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 61.987 89.689
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -16.065 -39.940
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
325.923 230.734
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15.850 8.315
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 11.639 -6.552
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
353.412 232.497
Finansman Giderleri
-236.144 -140.021
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
117.268 92.476
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 -90.801 -53.811
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-77.114 -42.822
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-13.687 -10.989
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.467 38.665
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.467 38.665
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.142 -7.346
Ana Ortaklık Payları
33.609 46.011
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
371.003 159.428
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.893 4.447
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
15.790 13.567
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
722 -4.169
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
15.068 17.736
Yabancı Para Çevrim Farkları
360.871 141.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.235 -55
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.379 -889
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
-144 834
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.594 28.575
Yabancı Para Çevrim Farkları
-531 40.446
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.657 17.917
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
9.657 17.917
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-9.760 -27.637
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.523 -1.993
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
-8.237 -25.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-960 -2.151
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-1.064 -2.281
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
104 130
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
369.409 188.003
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
395.876 226.668
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.146 -884
Ana Ortaklık Payları
403.022 227.552http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679503


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.