KAP ***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.02.2023 - 23:47
KAP ***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -749.631 -743.102 2.705.092 29.533.338 339.018.230 167.274.341 704.747.165 704.747.165
Transferler
42.928.446 124.345.895 -167.274.341 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.062.433 743.102 704.307 223.190.334 222.575.310 222.575.310
Dönem Karı (Zararı)
223.190.334 223.190.334 223.190.334
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.062.433 743.102 704.307 -615.024 -615.024
Kar Payları
-42.111.998 -42.111.998 -42.111.998
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -2.812.064 0 3.409.399 72.461.784 421.252.127 223.190.334 885.210.477 885.210.477
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -2.812.064 0 3.409.399 72.461.784 421.252.127 223.190.334 885.210.477 885.210.477
Transferler
46.296.299 176.894.035 -223.190.334 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.377.113 -3.910.800 3.431.328 295.262.469 275.405.884 275.405.884
Dönem Karı (Zararı)
295.262.469 295.262.469 295.262.469
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.377.113 -3.910.800 3.431.328 -19.856.585 -19.856.585
Kar Payları
-56.460.212 -56.460.212 -56.460.212
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -22.189.177 -3.910.800 6.840.727 118.758.083 541.685.950 295.262.469 1.104.156.149 1.104.156.149


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.413.144.813 -56.930.548
Dönem Karı (Zararı)
295.262.469 223.190.334
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
295.262.469 157.626.550
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 65.563.784
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
292.333.211 -15.803.362
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 34.013.620 19.890.887
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.091.066 1.974.019
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.091.066 1.974.019
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.090.883 5.432.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 17.265.119 4.897.749
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.825.764 534.494
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
238.579.081 25.764.277
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -22.527.649 -15.867.768
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 210.159.395 38.794.911
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.189.273 -5.185.690
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
49.758.062 8.022.824
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9.063.664 -9.576.035
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 9.063.664 -9.576.035
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -5.214.417 -3.328.549
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-303.157 96.036
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -303.157 96.036
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 -69.041.724
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-805.397 12.985.484
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.970.215.523 -233.371.151
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-369.948.203 -24.926.177
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-281.776.204 -4.467.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-88.171.999 -20.458.289
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-203.372.899 -10.118.697
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-203.372.899 -10.118.697
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.762.346.693 -221.985.895
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-47.591.617 -16.486.699
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
345.406.375 36.364.626
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
64.278.357 7.289.776
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
281.128.018 29.074.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -66.293
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.144.504 1.978.364
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
20.144.504 1.978.364
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
47.493.010 1.869.620
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.382.619.843 -25.984.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -5.485.287 -2.553.410
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -25.039.683 -28.392.959
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-218.486.830 26.899.447
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
434.734 168.381
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
434.734 168.381
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-218.921.564 -155.397.255
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -218.921.564 -155.397.255
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 182.128.321
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.813.243.282 15.464.896
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.424.908.289 255.412.950
Kredilerden Nakit Girişleri
6 2.424.908.289 255.412.950
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-523.551.734 -177.064.128
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -523.551.734 -177.064.128
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -14.402.080 -10.277.424
Ödenen Temettüler
20 -56.460.212 -42.111.998
Ödenen Faiz
-39.778.630 -26.362.272
Alınan Faiz
25 22.527.649 15.867.768
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
181.611.639 -14.566.205
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
181.611.639 -14.566.205
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 106.046.019 120.612.224
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 287.657.658 106.046.019


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 287.657.658 106.046.019
Ticari Alacaklar
843.981.378 473.882.599
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-28 715.269.310 433.602.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 128.712.068 40.280.329
Diğer Alacaklar
1.426.048 2.875.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.426.048 2.875.061
Türev Araçlar
0 9.063.664
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
16 0 9.063.664
Stoklar
9 2.392.033.134 627.595.375
Peşin Ödenmiş Giderler
76.798.187 29.206.570
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 76.798.187 29.206.570
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 1.982.603 0
Diğer Dönen Varlıklar
311.099.028 101.146.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 311.099.028 101.146.584
ARA TOPLAM
3.914.978.036 1.349.815.872
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.914.978.036 1.349.815.872
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9.017.263 5.122.949
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.017.263 5.122.949
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
5 9.017.263 5.122.949
Ticari Alacaklar
68.085 68.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 68.085 68.085
Maddi Duran Varlıklar
11 415.119.255 229.427.009
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 34.142.076 25.481.697
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 16.873.924 8.737.285
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 47.231.597 18.891.876
Diğer Duran Varlıklar
0 294.817
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
19 0 294.817
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
522.452.200 288.023.718
TOPLAM VARLIKLAR
4.437.430.236 1.637.839.590
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.921.776.659 98.019.973
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.335.136 3.866.636
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28 6.335.136 3.866.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.915.441.523 94.153.337
Banka Kredileri
6 1.913.025.463 92.401.001
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.416.060 1.752.336
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
408.907.507 147.144.849
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
408.907.507 147.144.849
Banka Kredileri
6 408.907.507 147.144.849
Ticari Borçlar
636.790.381 257.816.497
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-28 97.141.555 49.053.751
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 539.648.826 208.762.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 24.159.639 4.475.763
Diğer Borçlar
44.216.868 19.047.239
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 27.915.166 11.724.613
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 16.301.702 7.322.626
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
53.998.834 6.505.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 53.998.834 6.505.824
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 0 6.066.187
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.301.557 14.159.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 3.172.433 1.747.433
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 14.129.124 12.412.524
ARA TOPLAM
3.107.151.445 553.236.289
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.107.151.445 553.236.289
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
179.094.818 182.096.945
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.467.780 4.488.922
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28 5.467.780 4.488.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
173.627.038 177.608.023
Banka Kredileri
6 149.781.000 160.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23.846.038 17.608.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 47.027.824 17.295.879
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
226.122.642 199.392.824
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.333.274.087 752.629.113
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.104.156.149 885.210.477
Ödenmiş Sermaye
20 136.000.000 136.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 21.601.088 21.601.088
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 10.107.809 10.107.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-22.189.177 -2.812.064
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.189.177 -2.812.064
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -22.189.177 -2.812.064
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.929.927 3.409.399
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.910.800 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.910.800 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6.840.727 3.409.399
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
20 6.840.727 3.409.399
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
118.758.083 72.461.784
Yasal Yedekler
20 118.758.083 72.461.784
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 541.685.950 421.252.127
Net Dönem Karı veya Zararı
295.262.469 223.190.334
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.104.156.149 885.210.477
TOPLAM KAYNAKLAR
4.437.430.236 1.637.839.590


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 2.786.598.384 1.091.763.568
Satışların Maliyeti
21 -1.969.231.744 -772.830.339
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
817.366.640 318.933.229
BRÜT KAR (ZARAR)
817.366.640 318.933.229
Genel Yönetim Giderleri
22 -195.071.609 -83.037.369
Pazarlama Giderleri
22 -233.792.825 -103.101.813
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -4.090.187 -1.780.780
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 260.387.088 71.024.074
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -179.671.978 -63.887.442
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
465.127.129 138.149.899
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 2.926.140 2.249.385
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 -205.051
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
468.053.269 140.194.233
Finansman Gelirleri
25 76.191.877 161.685.339
Finansman Giderleri
25 -254.197.094 -147.581.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
290.048.052 154.298.001
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.214.417 3.328.549
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -17.487.506 -9.394.735
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 22.701.923 12.723.284
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
295.262.469 157.626.550
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15 0 65.563.784
DÖNEM KARI (ZARARI)
295.262.469 223.190.334
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
295.262.469 223.190.334
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (kuruş) 27 2,17000000 1,64000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan faaliyetlerden pay başına kazanç (kuruş) 27 0,48000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.377.113 -2.062.433
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.377.113 -2.062.433
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-479.472 1.447.409
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.431.328 704.307
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
3.431.328 704.307
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.910.800 743.102
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-3.910.800 743.102
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.856.585 -615.024
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
275.405.884 222.575.310
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
275.405.884 222.575.310http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111805


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5880 Değişim: -0,63%
Düşük 32,5656 18.06.2024 Yüksek 32,8644
Açılış: 32,793
35,0077 Değişim: -0,67%
Düşük 34,9188 18.06.2024 Yüksek 35,4163
Açılış: 35,2435
2.440,15 Değişim: -0,21%
Düşük 2.421,05 18.06.2024 Yüksek 2.454,39
Açılış: 2.445,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.