KAP ***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 23:52
KAP ***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -812.136 1.294.091 84.592.445 143.476.510 64.700.560 460.960.367 460.960.367
Transferler
5.357.078 59.343.482 -64.700.560 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.611.995 38.611.995 38.611.995
Dönem Karı (Zararı)
38.611.995 38.611.995 38.611.995
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Kar Payları
-30.000.563 -30.000.563 -30.000.563
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 0 0 0 0 0 10.107.809 0 0 0 0 0 0 -812.136 0 1.294.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.949.523 0 0 0 172.819.429 38.611.995 0 469.571.799 0 469.571.799
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -279.830 1.594.091 89.949.523 172.819.429 61.183.525 492.975.635 492.975.635
Transferler
4.888.960 56.294.565 -61.183.525 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.916.723 30.916.723 30.916.723
Dönem Karı (Zararı)
30.916.723 30.916.723 30.916.723
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Kar Payları
-30.000.125 -30.000.125 -30.000.125
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -279.830 1.594.091 94.838.483 199.113.869 30.916.723 493.892.233 493.892.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.909.819 23.897.792
Dönem Karı (Zararı)
30.916.723 38.611.995
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30.916.723 38.611.995
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.436.389 22.801.539
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 12.498.633 10.556.986
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.298.532 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.298.532 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.366.303 12.694.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.468.441 7.016.360
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.422 3.245
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.899.284 5.674.508
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-1.649.998 -937.378
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.569.801 2.106.023
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.033.727 -4.276.702
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12.096.289 6.653.712
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.918.590 1.773.818
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-6.411.351 -2.044.805
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-453.194 115.071
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-453.194 115.071
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-234.238 -101.786
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-234.238 -101.786
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.366.992 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.407.542 -1.631.490
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-45.383.177 -37.132.788
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-110.844.781 -71.935.382
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-88.140.926 -89.392.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.703.855 17.457.583
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.352.182 -17.543.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.352.182 -17.543.968
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-45.145.598 -54.320.495
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.103.520 -2.808.431
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
89.338.045 88.619.124
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.217.789 -16.887.197
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
72.120.256 105.506.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-89.354 3.402.585
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.701.711 1.534.774
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.701.711 1.534.774
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.604.520 15.919.005
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19.604.520 15.919.005
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.969.935 24.280.746
Alınan Faiz
2.033.727 4.276.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.834.374 -5.614.551
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.259.469 954.895
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.158.902 -33.406.836
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
1.366.992 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
184.230 116.211
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
184.230 116.211
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 -17.360.122 -34.460.425
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.360.122 -34.460.425
Alınan Temettüler
1.649.998 937.378
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.628.237 -13.586.918
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
199.968.395 62.803.213
Kredilerden Nakit Girişleri
199.968.395 62.803.213
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-131.564.030 -39.824.969
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-131.564.030 -39.824.969
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
-30.000.125 -30.000.563
Ödenen Faiz
-10.776.003 -6.564.599
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.379.154 -23.095.962
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.379.154 -23.095.962
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.025.751 43.117.818
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.404.905 20.021.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
40.404.905 13.025.751
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
5 398.139.973 281.425.149
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13 339.277.407 244.725.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
58.862.566 36.700.019
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
45.802 619.041
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
45.802 619.041
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
6 274.523.867 231.676.801
Peşin Ödenmiş Giderler
2.770.160 2.760.369
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.770.160 2.760.369
Diğer Dönen Varlıklar
11 40.802.222 33.945.129
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
40.802.222 33.945.129
ARA TOPLAM
756.686.929 563.452.240
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
756.686.929 563.452.240
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.177.374 3.177.374
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.177.374 3.177.374
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
3.177.374 3.177.374
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
68.085 88.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
68.085 88.233
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
7 185.494.038 185.506.697
Arazi ve Arsalar
16.850.999 16.850.999
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.381.770 4.037.600
Binalar
28.535.363 29.393.170
Tesis, Makine ve Cihazlar
119.095.765 115.612.415
Taşıtlar
290.892 113.532
Mobilya ve Demirbaşlar
14.470.344 13.432.910
Özel Maliyetler
721.284 370.462
Taşıyıcı Bitkiler
0 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.147.621 5.695.609
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.330.510 1.241.169
Diğer Haklar
7.330.510 1.241.169
Patentler
0 0
Markalar
0 0
Lisanslar
0 0
Bilgisayar Yazılımları
0 0
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
820.252 1.933.563
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
820.252 1.933.563
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.376.745 151.381
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
0 0
Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar
0 0
Diğer Duran Varlıklar
11 18.064.126 30.438.586
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
18.064.126 30.438.586
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
217.331.130 222.537.003
TOPLAM VARLIKLAR
974.018.059 785.989.243
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 22.162.212 45.140.855
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.162.212 45.140.855
Banka Kredileri
22.162.212 45.140.855
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 56.936.896 56.799.986
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
56.936.896 56.799.986
Banka Kredileri
56.936.896 56.799.986
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
234.021.721 141.140.183
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13 37.801.004 18.958.312
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 196.220.717 122.181.871
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.892.388 5.981.742
Diğer Borçlar
6.120.562 11.447.176
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13 3.940.680 5.565.583
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.179.882 5.881.593
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.096.733 130.838
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.619.213 4.719.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
900.000 900.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.719.213 3.819.929
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25.120.155 5.515.635
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25.120.155 5.515.635
ARA TOPLAM
359.969.880 270.876.344
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
359.969.880 270.876.344
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 103.076.923 7.692.308
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
103.076.923 7.692.308
Banka Kredileri
103.076.923 7.692.308
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.079.023 14.444.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.079.023 14.444.956
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
120.155.946 22.137.264
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
480.125.826 293.013.608
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
493.892.233 492.975.635
Ödenmiş Sermaye
9 136.000.000 136.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
9 21.601.088 21.601.088
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10.107.809 10.107.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-279.830 -279.830
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-279.830 -279.830
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-279.830 -279.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.594.091 1.594.091
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.594.091 1.594.091
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.594.091 1.594.091
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 94.838.483 89.949.523
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
69.915.703 69.915.703
Yasal Yedekler
24.922.780 20.033.820
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
199.113.869 172.819.429
Net Dönem Karı veya Zararı
30.916.723 61.183.525
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
493.892.233 492.975.635
TOPLAM KAYNAKLAR
974.018.059 785.989.243


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 883.622.803 787.568.385 338.139.446 271.704.877
Satışların Maliyeti
10 -699.825.900 -618.586.982 -273.709.992 -213.918.672
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
183.796.903 168.981.403 64.429.454 57.786.205
BRÜT KAR (ZARAR)
183.796.903 168.981.403 64.429.454 57.786.205
Genel Yönetim Giderleri
-40.757.104 -35.573.036 -14.199.421 -11.102.873
Pazarlama Giderleri
-109.595.583 -102.660.906 -35.918.257 -34.627.280
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.070.230 -49.489 -353.708 -5.258
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
37.274.774 24.377.412 17.116.739 8.413.291
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-28.166.692 -10.126.606 -19.820.768 -4.261.854
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.482.068 44.948.778 11.254.039 16.202.231
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.226.553 1.144.876 3.944 90.472
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-47.573 -29.735 -47.573 -24.520
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.661.048 46.063.919 11.210.410 16.268.183
Finansman Gelirleri
18.936.550 4.276.702 14.603.238 1.067.439
Finansman Giderleri
-30.285.736 -9.733.838 -17.924.287 -3.165.062
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.311.862 40.606.783 7.889.361 14.170.560
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.395.139 -1.994.788 -1.155.637 3.624.037
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -4.620.503 -1.039.893 -2.492.686 3.301.820
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 2.225.364 -954.895 1.337.049 322.217
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.916.723 38.611.995 6.733.724 17.794.597
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.916.723 38.611.995 6.733.724 17.794.597
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30.916.723 38.611.995 6.733.724 17.794.597
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.916.723 38.611.995 6.733.724 17.794.597
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30.916.723 38.611.995 6.733.724 17.794.597http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716062


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.525 Değişim: -0,06% Hacim : 84.989 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.476 18.04.2024 Yüksek 9.602
Açılış: 9.565
32,5677 Değişim: 0,29%
Düşük 32,4917 19.04.2024 Yüksek 32,6766
Açılış: 32,4917
34,7427 Değişim: 0,03%
Düşük 34,6430 19.04.2024 Yüksek 34,9703
Açılış: 34,7321
2.492,46 Değişim: 0,32%
Düşük 2.485,75 19.04.2024 Yüksek 2.501,09
Açılış: 2.485,75
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.