KAP ***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 18:48
KAP ***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 61.367 9.030.560 0 -8.353.335 -5.049.055 9.218.878 9.218.878
Transferler
-5.049.055 5.049.055
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.707 1.167.412 1.188.119 1.188.119
Dönem Sonu Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 82.074 9.030.560 0 13.402.390 1.167.412 10.406.997 10.406.997
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 69.133 9.030.560 0 -13.402.390 -1.941.961 7.284.683 0 7.284.683
Transferler
3.805.000 -1.941.961 1.941.961 3.805.000 0 3.805.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
52.811 -230.532 -177.721 0 -177.721
Dönem Sonu Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 121.944 9.030.560 3.805.000 -15.344.351 -230.532 10.911.962 0 10.911.962


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.146.895 0
Dönem Karı (Zararı)
-230.532 1.167.412
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.805.476 238.765
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 693.172 428.286
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.122.465 -173.146
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -367.535 -173.146
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.490.000 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.267 34.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 11.267 34.395
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-83.133
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 61.705 -50.770
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.432.927 -1.406.177
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -2.517.853 751.570
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
228.893
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
7 2.049.369
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 0 -468
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 0 36.724
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -145.985 1.043.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 40.789 71.564
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
7 -880.598
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.483.367
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -25.646 -60.277
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.997 5.997
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 21.382 427.306
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15 25.615 -421.309
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.142.017 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
4.878
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.145.115 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
689.789 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.337.301 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.337.301 0
Ödenen Faiz
-429.695
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-67.908
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.780 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.780 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.150 24.528
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.930 24.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 13.930 12.150
Ticari Alacaklar
5 2.586.121 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.586.121 0
Diğer Alacaklar
7 239.506 2.288.875
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 239.506 2.288.875
Stoklar
9 1.315.000 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 0 4.878
Diğer Dönen Varlıklar
15 25.404 46.786
ARA TOPLAM
4.179.961 2.352.689
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.179.961 2.352.689
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11.379 11.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11.379 11.379
Maddi Duran Varlıklar
11 20.519.785 21.212.957
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 95.000 95.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 468.757 607.512
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.094.921 21.926.848
TOPLAM VARLIKLAR
25.274.882 24.279.537
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 5.901.548 5.119.286
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 0 67.908
Ticari Borçlar
5 2.048.055 2.576.440
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.048.055 2.576.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 94.842 54.053
Diğer Borçlar
2.601.253 3.481.851
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-7 1.330.820 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.270.433 3.481.851
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 11.555 37.201
Kısa Vadeli Karşılıklar
158.915 158.915
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 158.915 158.915
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 644.277 618.662
ARA TOPLAM
11.460.445 12.114.316
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.460.445 12.114.316
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.654.935 3.514.404
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 0 0
Ticari Borçlar
5 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
36.179 36.179
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 36.179 36.179
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.388 58.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 2.388 58.827
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 1.208.973 1.271.128
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.902.475 4.880.538
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.362.920 16.994.854
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.911.962 7.284.683
Ödenmiş Sermaye
16 7.080.000 7.080.000
Geri Alınmış Paylar (-)
6.449.341 6.449.341
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.152.504 9.099.693
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.152.504 9.099.693
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 9.030.560 9.030.560
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 121.944 69.133
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.805.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-15.344.351 -13.402.390
Net Dönem Karı veya Zararı
-230.532 -1.941.961
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.911.962 7.284.683
TOPLAM KAYNAKLAR
25.274.882 24.279.537


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 2.786.300 54.113 2.786.300 35.319
Satışların Maliyeti
17 -3.202.172 -436.205 -3.202.172 -174.135
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-415.872 -382.092 -415.872 -138.816
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-415.872 -382.092 -415.872 -138.816
Genel Yönetim Giderleri
18 -310.408 -89.741 -188.173 -14.032
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.343.003 2.167.737 870.272 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -484.227 -578.824 -130.416 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
132.496 1.117.080 135.811 -152.848
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
132.496 1.117.080 135.811 -152.848
Finansman Giderleri
21 -301.323 -438 -16.228 441
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-168.827 1.116.642 119.583 -152.407
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-61.705 50.770 -171.587 27.955
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -61.705 50.770 -171.587 27.955
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-230.532 1.167.412 -52.004 -124.452
DÖNEM KARI (ZARARI)
-230.532 1.167.412 -52.004 -124.452
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-230.532 1.167.412 -52.004 -124.452
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

ürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,03260000 0,01950000 0,00730000 0,00210000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52.811 20.707 1.470 -30.144
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
67.706 25.884 3.530 -37.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.895 -5.177 -2.060 7.536
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-14.895 -5.177 -2.060 7.536
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.811 20.707 1.470 -30.144
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-177.721 1.188.119 -50.534 -154.596
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-177.721 1.188.119 -50.534 -154.596http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959432


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.425 Değişim: 0,52% Hacim : 7.939 Mio.TL Son veri saati : 15:37
Düşük 1.415 17.09.2021 Yüksek 1.426
Açılış: 1.424
8,5961 Değişim: 0,82%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6180
Açılış: 8,5258
10,1307 Değişim: 0,71%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1698
Açılış: 10,0589
486,35 Değişim: 1,21%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.