KAP ***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.06.2021 - 18:30
KAP ***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 61.367 9.030.560 -8.353.335 -5.049.055 9.218.878 9.218.878
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-5.049.055 5.049.055 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
50.851 1.291.864 1.342.715 1.342.715
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 112.218 9.030.560 13.402.390 1.291.864 10.561.593 10.561.593
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 69.133 9.030.560 -13.402.390 -1.941.961 7.284.683 7.284.683
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.941.961 1.941.961 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
51.341 -178.528 -127.187 -127.187
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 120.474 9.030.560 -15.344.351 -178.528 7.157.496 7.157.496


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
286.358 0
Dönem Karı (Zararı)
-178.528 1.291.864
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-903.180 133.320
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 343.883 214.973
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.142.902 -173.146
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 9.706 -173.146
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.152.608 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.721 61.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 5.721 61.615
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 39.980
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -109.882 -10.102
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.368.066 -1.425.184
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -9.706 895.256
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
7 2.055.236 228.893
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 1.152.608 -468
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 0 36.724
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -35.609 1.008.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 16.780 71.564
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.742.707 -3.610.619
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -13.668 -60.277
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.868 5.136
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 -6.268 426.489
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15 -48.600 -421.353
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
286.358 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-286.245 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-286.245 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-286.245 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
113 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
113 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.150 24.528
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.263 24.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 12.263 12.150
Ticari Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
233.639 2.288.875
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
233.639 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.288.875
Stoklar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 4.878 4.878
Diğer Dönen Varlıklar
53.054 46.786
ARA TOPLAM
303.834 2.352.689
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
303.834 2.352.689
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11.379 11.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11.379 11.379
Maddi Duran Varlıklar
11 20.869.074 21.212.957
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 95.000 95.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
635.782 607.512
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.611.235 21.926.848
TOPLAM VARLIKLAR
21.915.069 24.279.537
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 6.321.648 5.119.286
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 67.908 67.908
Ticari Borçlar
2.540.831 2.576.440
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.540.831 2.576.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 70.833 54.053
Diğer Borçlar
1.739.144 3.481.851
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-7 131.595 3.481.851
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.607.549 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 23.533 37.201
Kısa Vadeli Karşılıklar
158.915 158.915
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 158.915 158.915
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 570.062 618.662
ARA TOPLAM
11.492.874 12.114.316
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.492.874 12.114.316
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.025.797 3.514.404
Diğer Borçlar
36.179 36.179
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
36.179 36.179
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 372 58.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 372 58.827
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 1.202.351 1.271.128
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.264.699 4.880.538
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.757.573 16.994.854
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.157.496 7.284.683
Ödenmiş Sermaye
16 7.080.000 7.080.000
Geri Alınmış Paylar (-)
6.449.341 6.449.341
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.151.034 9.099.693
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.151.034 9.099.693
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9.030.560 9.030.560
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
120.474 69.133
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-15.344.351 -13.402.390
Net Dönem Karı veya Zararı
-178.528 -1.941.961
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.157.496 7.284.683
TOPLAM KAYNAKLAR
21.915.069 24.279.537


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 0 18.794
Satışların Maliyeti
17 0 -262.070
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 -243.276
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 -243.276
Genel Yönetim Giderleri
18 -122.235 -75.709
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 472.731 2.167.737
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -353.811 -578.824
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.315 1.269.928
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.315 1.269.928
Finansman Giderleri
21 -285.095 -879
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-288.410 1.269.049
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
109.882 22.815
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 109.882 22.815
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-178.528 1.291.864
DÖNEM KARI (ZARARI)
-178.528 1.291.864
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-178.528 1.291.864
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
51.341 50.851
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
64.176 63.564
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.835 -12.713
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-12.835 -12.713
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.341 50.851
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-127.187 1.342.715
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-127.187 1.342.715http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941225


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.