KAP ***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 00:33
KAP ***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 28.928 9.030.560 -6.109.582 -2.243.753 14.235.494 14.235.494
Transferler
-2.243.753 2.243.753
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.439 -5.049.055 -5.016.616 -5.016.616
Dönem Sonu Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 61.367 9.030.560 -8.353.335 -5.049.055 9.218.878 9.218.878
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 61.367 -8.353.335 -5.049.055 9.218.878 9.218.878
Transferler
-5.049.055 5.049.055
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.766 -1.941.961 -1.934.195 -1.934.195
Dönem Sonu Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 69.133 9.030.560 -13.402.390 -1.934.195 7.284.683 7.284.683


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.448 558.329
Dönem Karı (Zararı)
-1.941.961 -5.049.055
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.259.566 1.040.346
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 854.915 1.553.933
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.237.495 447.516
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 214.591 439.659
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.022.904 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.857
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
101.508 20.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 61.448 20.729
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
40.060 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.484.718 112.386
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -419.070 -1.094.218
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.319.053 4.567.038
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
681.011 -2.862.617
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -827.943 -2.862.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.508.954
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.879
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.448
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
431
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 319.850
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-550.149 3.913.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 145.594 1.119.888
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.929.849 -671.400
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.929.849 -671.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -34.360 -36.904
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.907.906 2.180.194
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.074.466
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.833.440 2.180.194
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -34.615 36.215
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
449.644 568.812
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 399.009 345.171
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15 50.635 223.641
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.448 558.329
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -209.576
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.566
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-266.242
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.100
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.930 -358.127
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.577.916 313.345
Kredilerden Nakit Girişleri
3.577.916 313.345
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.588.846
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.588.846
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-484.380
Ödenen Faiz
-187.092
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.378 -9.374
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.378 -9.374
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.528 33.902
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.150 24.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 12.150 24.528
Ticari Alacaklar
2.059.810 2.955.412
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-5 2.059.810 1.231.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.723.545
Diğer Alacaklar
229.065 242.323
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-7 228.255 229.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 810 12.620
Stoklar
9 0 472.755
Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 145.594
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 4.878 4.878
Diğer Dönen Varlıklar
15 46.786 445.795
ARA TOPLAM
2.352.689 4.291.285
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.352.689 4.291.285
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11.379 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11.379 0
Maddi Duran Varlıklar
11 21.212.957 22.066.205
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 0 1.667
Peşin Ödenmiş Giderler
10 95.000 95.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 607.512 2.228.738
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.926.848 24.391.610
TOPLAM VARLIKLAR
24.279.537 28.682.895
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 5.119.286 2.102.905
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.588.846
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 67.908 67.908
Ticari Borçlar
2.576.440 646.591
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.576.440 646.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 54.053 88.413
Diğer Borçlar
3.481.851 8.425.936
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-7 3.281.955 6.356.421
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 199.896 2.069.515
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 37.201 71.816
Kısa Vadeli Karşılıklar
158.915 118.855
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 158.915 118.855
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 618.662 554.386
ARA TOPLAM
12.114.316 15.665.656
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.114.316 15.665.656
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 3.514.404 468.150
Diğer Borçlar
36.179 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 36.179 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
58.827 7.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 58.827 7.087
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 1.271.128 3.309.483
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 13.641
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.880.538 3.798.361
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.994.854 19.464.017
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.284.683 9.218.878
Ödenmiş Sermaye
16 7.080.000 7.080.000
Geri Alınmış Paylar (-)
6.449.341 6.449.341
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.099.693 9.091.927
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.099.693 9.091.927
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 9.030.560 9.030.560
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 69.133 61.367
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-13.402.390 -8.353.335
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.941.961 -5.049.055
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.284.683 9.218.878
TOPLAM KAYNAKLAR
24.279.537 28.682.895


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1.017.572 3.190.569
Satışların Maliyeti
17 -1.027.897 -6.767.456
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-10.325 -3.576.887
BRÜT KAR (ZARAR)
-10.325 -3.576.887
Genel Yönetim Giderleri
18 -780.041 -97.266
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 889.782 1.144.724
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.854.688 -3.423.813
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.755.272 -5.953.242
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.755.272 -5.953.242
Finansman Giderleri
21 -605.759 -190.031
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.361.031 -6.143.273
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 419.070 1.094.218
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 419.070 1.094.218
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.941.961 -5.049.055
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.941.961 -5.049.055
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.941.961 -5.049.055
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.766 32.439
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.708 40.549
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.942 -8.110
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.942 -8.110
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.766 32.439
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.934.195 -5.016.616
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.934.195 -5.016.616http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917159


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.347 Değişim: 0,38% Hacim : 143.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.282 22.02.2024 Yüksek 9.406
Açılış: 9.360
30,9822 Değişim: -0,02%
Düşük 30,9787 23.02.2024 Yüksek 30,9884
Açılış: 30,9876
33,6264 Değişim: -0,04%
Düşük 33,5353 23.02.2024 Yüksek 33,6417
Açılış: 33,6386
2.016,59 Değişim: -0,08%
Düşük 2.011,80 22.02.2024 Yüksek 2.030,51
Açılış: 2.018,17
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.