KAP ***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

20.03.2019 - 00:00
KAP ***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.785.000 4.533.391 9.795.806 16.205 -3.453.002 -3.118.592 13.648.808 13.648.808
Transferler
17 -428.319 -2.690.273 3.118.592
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.050 33.693 29.643 29.643
Sermaye Arttırımı
1.205.000 1.915.950 3.120.950 3.120.950
Dönem Sonu Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 9.367.487 12.155 -6.143.275 33.693 16.799.401 16.799.401
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 9.367.487 12.155 -6.143.275 33.693 16.799.401 16.799.401
Transferler
-336.927 33.693 -33.693 -336.927 -336.927
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 16.773 -2.243.754 -2.226.981 -2.226.981
Dönem Sonu Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 9.030.560 28.928 9.030.560 -6.109.582 2.243.754 14.235.493 14.235.493


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.380.071 -1.293.930
Dönem Karı (Zararı)
-2.243.754 33.693
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.243.754 33.693
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
117.743 2.066.940
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.475.554 1.490.067
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -30.973
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -30.973
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-406.341 -250.115
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
141.822 -28.061
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
380.495 -38.184
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-238.673 10.123
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-182.242 721.714
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-182.242 721.714
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-812.290 170.079
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-98.760 -5.771
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.506.082 -3.394.563
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-190.908 78.610
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-234.160 -730
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.978.243 -1.708.720
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-592.224 -1.002.989
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
170.363 -1.323.264
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.867.465 -2.377.396
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.492.697 2.939.926
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.380.071 -1.293.930
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
687.537 -723.417
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.233.750 62.701
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-546.213 -786.118
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-546.213 -786.118
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.051.919 2.033.334
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.120.950
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.461.461 1.885.183
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.513.380 -2.972.799
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.689 15.987
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.689 15.987
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.212 2.225
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.901 18.212


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 33.902 18.212
Ticari Alacaklar
6 690.801 499.893
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6/A 118.646 35.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6/B 572.155 464.864
Diğer Alacaklar
242.323 8.163
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8/A 229.703 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8/B 12.620 8.163
Stoklar
9 792.605 2.770.848
Canlı Varlıklar
10 185.440 408.700
Peşin Ödenmiş Giderler
11/A 1.360.482 508.408
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11/B 4.878 4.878
Diğer Dönen Varlıklar
28/A 790.966 456.680
ARA TOPLAM
4.101.397 4.675.782
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.101.397 4.675.782
DURAN VARLIKLAR

Canlı Varlıklar
10 2.920.000 2.104.516
Maddi Duran Varlıklar
13 23.408.486 25.354.772
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 3.500 4.700
Ertelenmiş Vergi Varlığı
38 1.906.584 1.079.038
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.238.570 28.543.026
TOPLAM VARLIKLAR
32.339.967 33.218.808
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 4.480.928 2.019.467
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 754.717 3.177.887
Ticari Borçlar
1.253.273 1.082.910
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6/C 1.253.273 1.082.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
125.318 137.897
Diğer Borçlar
6.840.801 2.973.336
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8/C 6.840.801 2.973.336
Ertelenmiş Gelirler
11/B 35.601 48.744
Kısa Vadeli Karşılıklar
118.855 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28/B 344.385 743.855
ARA TOPLAM
13.953.878 10.184.096
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.953.878 10.184.096
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 865.912 2.956.121
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.562 32.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26/A 17.562 32.054
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 3.267.122 3.247.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.150.596 6.235.311
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.104.474 16.419.407
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.235.493 16.799.401
Ödenmiş Sermaye
29/A 7.080.000 7.080.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29/B 6.449.341 6.449.341
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.059.488 9.379.642
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.059.488 9.379.642
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29/C 9.030.560 9.367.487
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29/D 28.928 12.155
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29/E -6.109.582 -6.143.275
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.243.754 33.693
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.235.493 16.799.401
TOPLAM KAYNAKLAR
32.339.967 33.218.808


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 4.953.486 3.688.728
Satışların Maliyeti
30 -4.945.143 -2.922.045
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.343 766.683
BRÜT KAR (ZARAR)
8.343 766.683
Genel Yönetim Giderleri
32 -296.583 -376.022
Pazarlama Giderleri
32 -36.279 -47.915
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 468.343 1.896.771
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -1.969.892 -871.737
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.826.068 1.367.780
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.826.068 1.367.780
Finansman Gelirleri
0 2.802
Finansman Giderleri
35 -1.229.977 -1.166.810
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.056.045 203.772
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
812.290 -170.079
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 812.290 -170.079
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.243.755 33.693
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.243.755 33.693
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.243.755 33.693
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16.773 -4.050
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 21.503 -5.063
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.730 1.013
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 -4.730 1.013
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.773 -4.050
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.226.982 29.643
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
36 -2.226.982 29.643http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748670


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.483 Değişim: 0,00% Hacim : 33.742 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.483 24.02.2021 Yüksek 1.523
Açılış: 1.507
7,1654 Değişim: -0,06%
Düşük 7,1582 25.02.2021 Yüksek 7,1721
Açılış: 7,1695
8,7246 Değişim: -0,02%
Düşük 8,7148 25.02.2021 Yüksek 8,7489
Açılış: 8,7262
414,37 Değişim: -0,31%
Düşük 413,76 25.02.2021 Yüksek 416,25
Açılış: 415,65
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.