KAP ***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2021 - 19:38
KAP ***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.736.847 68.677.855 7.608.823 33.435.262 8.090.352 213.736.348 141.085 213.877.433
Transferler
0 0 0 0 889.694 7.200.658 -8.090.352 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 229.492 -1.081.537 0 0 41.048.686 40.196.641 -336.490 39.860.151
Dönem Sonu Bakiyeler
16 75.000.000 22.660.903 -1.507.355 67.596.318 8.498.517 40.635.920 41.048.686 253.932.989 -195.405 253.737.584
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.776.416 79.837.398 8.498.517 37.635.920 97.111.732 318.968.054 1.704.637 320.672.691
Transferler
0 0 0 0 3.763.531 93.348.201 -97.111.732 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -68.868 8.575.760 0 0 74.092.717 82.599.609 1.002.577 83.602.186
Sermaye Arttırımı
100.000.000 0 0 0 0 -100.000.000 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 -5.000.000 0 -5.000.000 0 -5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 175.000.000 22.660.903 -1.845.284 88.413.158 12.262.048 25.984.121 74.092.717 396.567.663 2.707.214 399.274.877


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-162.748.437 -153.656.347
Dönem Karı (Zararı)
75.095.294 40.712.196
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.504.986 10.058.873
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 3.773.439 2.374.086
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-716.055 1.249.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.223.515 1.252.755
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -186.239 -79.417
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.753.331 76.295
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9 57
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-85.711 -67.970
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 85.720 68.027
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -552.407 7.497.478
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19 -1.062.381
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-244.309.144 -215.055.738
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-128.247.481 -44.795.089
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-245.580.224 -213.365.222
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.307.424 22.854.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-224.272.800 -236.219.633
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.250.628 -7.057.468
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-144.528 63.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.106.100 -7.121.023
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
143.884.046 57.196.161
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-30.078 -63.340
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
143.914.124 57.259.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -132.379
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.567.832 -3.278.422
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.567.832 -3.278.422
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.550.310 -3.755.698
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.550.310 -3.755.698
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-166.708.864 -164.284.669
Alınan Temettüler
19 16.279.051 14.506.173
Kira Ödemeleri
10 -749.350
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -11.569.274 -3.877.851
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.286.133 -2.645.463
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.286.133 -2.645.463
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -3.473.685 -1.313.178
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.812.448 -1.332.285
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
159.947.486 155.005.368
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
332.064.082 268.100.117
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
5 303.591.542 155.237.060
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
28.472.540 112.863.057
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-172.116.596 -113.094.749
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-172.116.596 -113.094.749
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.087.084 -1.296.442
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
845.415 591.683
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.241.669 -704.759
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 19.438.586 14.092.701
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.196.917 13.387.942


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 64.245.639 78.498.595
Finansal Yatırımlar
4 360.058.701 232.127.474
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
360.058.701 232.127.474
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
360.058.701 232.127.474
Ticari Alacaklar
1.058.310.962 822.313.665
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.23 52.292.994 30.985.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.006.017.968 791.328.095
Diğer Alacaklar
5.176.841 3.710.685
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.23 153.807 9.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.023.034 3.701.406
Peşin Ödenmiş Giderler
1.000.504 1.329.286
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.000.504 1.329.286
Diğer Dönen Varlıklar
602.697 712.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 602.697 712.119
ARA TOPLAM
1.489.395.344 1.138.691.824
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.489.395.344 1.138.691.824
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
151.414.206 140.767.866
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.503.141 6.576.501
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 6.503.141 6.576.501
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
144.911.065 134.191.365
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
4 144.911.065 134.191.365
Diğer Alacaklar
54.106.104 41.167.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 54.106.104 41.167.047
Maddi Duran Varlıklar
8 29.601.495 27.517.684
Binalar
18.540.471 17.296.583
Tesis, Makine ve Cihazlar
5.174.716 4.965.902
Taşıtlar
1.965.072 1.751.588
Mobilya ve Demirbaşlar
973.340 697.337
Özel Maliyetler
2.947.896 2.806.274
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 856.663 757.208
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 6.811.425 5.662.041
Bilgisayar Yazılımları
9 6.811.425 5.662.041
Peşin Ödenmiş Giderler
13 90.138 779.816
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
90.138 779.816
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
242.880.031 216.651.662
TOPLAM VARLIKLAR
1.732.275.375 1.355.343.486
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
630.583.672 471.290.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 630.583.672 471.290.955
Banka Kredileri
326.274.627 298.485.828
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
717.503 688.531
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
303.591.542 172.116.596
Ticari Borçlar
654.749.218 510.965.172
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.23 11.088 41.166
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 654.738.130 510.924.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
303.181 171.721
Diğer Borçlar
8.203.492 8.669.989
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.23 6.235 7.645
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 8.197.257 8.662.344
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
572.033 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 572.033 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8.796.439 9.348.846
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.228.266 10.781.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.093.344 9.258.246
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.134.922 1.523.370
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.552 10.496
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.552 10.496
ARA TOPLAM
1.306.442.853 1.011.238.795
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.306.442.853 1.011.238.795
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 160.836 193.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 160.836 193.623
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 160.836 193.623
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 473.619 61.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
473.619 61.794
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.795.179 3.205.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 3.795.179 3.205.487
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 22.128.011 19.971.096
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.557.645 23.432.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.333.000.498 1.034.670.795
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
396.567.663 318.968.054
Ödenmiş Sermaye
16 175.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 22.660.903 22.660.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
86.567.874 78.060.982
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
86.567.874 78.060.982
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.262.048 8.498.517
Yasal Yedekler
16 12.262.048 8.498.517
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.984.121 37.635.920
Net Dönem Karı veya Zararı
74.092.717 97.111.732
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 2.707.214 1.704.637
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
399.274.877 320.672.691
TOPLAM KAYNAKLAR
1.732.275.375 1.355.343.486


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 38.210.032.059 30.180.293.244 15.600.329.993 16.300.070.489
Satışların Maliyeti
17 -38.076.284.501 -30.111.618.768 -15.545.166.037 -16.267.898.400
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
133.747.558 68.674.476 55.163.956 32.172.089
BRÜT KAR (ZARAR)
133.747.558 68.674.476 55.163.956 32.172.089
Genel Yönetim Giderleri
18 -56.858.274 -33.071.731 -31.559.824 -17.197.816
Pazarlama Giderleri
18 -21.100.045 -11.158.373 -9.599.842 -5.913.362
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -23.665 -287.716 -11.832 -287.716
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 100.164.690 41.529.897 39.849.842 14.893.128
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -8.553.891 -5.599.628 9.727.121 3.761.566
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
147.376.373 60.086.925 63.569.421 27.427.889
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
147.376.373 60.086.925 63.569.421 27.427.889
Finansman Giderleri
20 -51.885.174 -11.877.251 -28.978.022 -6.160.003
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
95.491.199 48.209.674 34.591.399 21.267.886
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.395.905 -7.497.478 -9.496.553 -1.154.845
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -20.365.713 -2.073.247 -9.463.652 -1.252.080
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -30.192 -5.424.231 -32.901 97.235
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
75.095.294 40.712.196 25.094.846 20.113.041
DÖNEM KARI (ZARARI)
75.095.294 40.712.196 25.094.846 20.113.041
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.002.577 -336.490 544.580 -264.537
Ana Ortaklık Payları
74.092.717 41.048.686 24.550.266 20.377.578
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-68.868 229.492 -68.868 229.492
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-86.086 286.865 -86.086 286.865
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.218 -57.373 17.218 -57.373
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17.218 -57.373 17.218 -57.373
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.575.760 -1.081.537 8.523.880 4.903.285
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.719.700 -1.351.921 10.654.850 6.129.106
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
10.719.700 -1.351.921 10.654.850 6.129.106
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.143.940 270.384 -2.130.970 -1.225.821
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-2.143.940 270.384 -2.130.970 -1.225.821
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.506.892 -852.045 8.455.012 5.132.777
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
83.602.186 39.860.151 33.549.858 25.245.818
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.002.577 -336.490 544.580 -264.537
Ana Ortaklık Payları
82.599.609 40.196.641 33.005.278 25.510.355http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958816


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.397 Değişim: 0,39% Hacim : 4.505 Mio.TL Son veri saati : 12:28
Düşük 1.395 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6336 Değişim: -0,36%
Düşük 8,6072 21.09.2021 Yüksek 8,6740
Açılış: 8,6647
10,1332 Değişim: -0,27%
Düşük 10,1034 21.09.2021 Yüksek 10,1968
Açılış: 10,1609
489,62 Değişim: -0,40%
Düşük 487,50 21.09.2021 Yüksek 492,36
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.