KAP ***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

22.02.2019 - 18:27
KAP ***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 67.000.000 -42.654 -2.034.177 64.923.169 64.923.169
Transferler
162.758 -162.758 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.250 9.334.222 9.299.972 9.299.972
Dönem Karı (Zararı)
9.334.222 9.334.222 9.334.222
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.250 -34.250 -34.250
Kar Payları
-997.725 -997.725 -997.725
Dönem Sonu Bakiyeler
16 67.000.000 -76.904 162.758 -3.194.660 9.334.222 73.225.416 73.225.416
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 67.000.000 -76.904 162.758 -3.194.660 9.334.222 73.225.416 73.225.416
Transferler
952.715 8.381.507 -9.334.222 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.173 -15.805.356 -15.833.529 -15.833.529
Dönem Karı (Zararı)
-15.805.356 -15.805.356 -15.805.356
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.173 -28.173 -28.173
Kar Payları
-5.840.267 -5.840.267 -5.840.267
Dönem Sonu Bakiyeler
16 67.000.000 -105.077 1.115.473 -653.420 -15.805.356 51.551.620 51.551.620


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-69.639.767 -10.768.306
Dönem Karı (Zararı)
-15.805.356 9.334.222
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
57.650.183 9.352.853
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 4.368.575 4.424.417
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
309.590 397.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 212.260 307.799
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 97.330 90.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23.940.894 4.370.627
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -2.051.868 -550.825
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 25.992.762 4.921.452
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
36.231.315 -717.698
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -6.989.740 883.644
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -210.451 -5.936
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-210.451 -5.936
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-111.657.552 -29.620.279
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.976.732 -10.618.013
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-301 18.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.977.033 -10.636.815
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-105.396.255 -14.002.321
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
214.393 2.549.527
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
342.058 315.923
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-127.665 2.233.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-225.645 -62.889
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.226.777 -7.486.583
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-49.869.979 -3.804.473
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
31.643.202 -3.682.110
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-69.812.725 -10.933.204
Alınan Faiz
2.036.015 555.262
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -52.085 -18.743
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.810.972 -371.621
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-986.629 -1.254.666
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
803.140 188.042
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -1.789.769 -1.442.708
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.567.586 24.681.298
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
216.478.574 195.365.000
Kredilerden Nakit Girişleri
216.478.574 195.365.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-132.950.000 -165.365.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-132.950.000 -165.365.000
Ödenen Temettüler
-5.840.267 -997.725
Ödenen Faiz
-20.120.721 -4.320.977
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.058.810 12.658.326
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.058.810 12.658.326
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 68.600.224 55.907.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 55.541.414 68.565.326


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 55.557.267 68.600.224
Ticari Alacaklar
15.775.097 27.751.829
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 609 308
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 15.774.488 27.751.521
Diğer Alacaklar
2.198.980 247.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.198.980 247.344
Türev Araçlar
23 0 1.037.139
Stoklar
7 128.093.369 22.697.114
Peşin Ödenmiş Giderler
14 7.107.371 8.142.366
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 592.347 444.227
Diğer Dönen Varlıklar
13 14.060.632 301.472
ARA TOPLAM
223.385.063 129.221.715
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
223.385.063 129.221.715
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 4.008.087 4.228.643
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.890.326 7.841.265
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 4.890.326 7.841.265
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 9.046.627 386.992
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.945.040 12.456.900
TOPLAM VARLIKLAR
241.330.103 141.678.615
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 130.221.783 40.821.169
Ticari Borçlar
16.728.658 16.514.265
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 1.556.083 1.214.025
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 15.172.575 15.300.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 191.223 416.868
Diğer Borçlar
5.778.055 9.411.906
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 5.778.055 9.411.906
Türev Araçlar
35.194.176 0
Ertelenmiş Gelirler
205.032 321.054
Kısa Vadeli Karşılıklar
575.242 393.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 291.912 207.133
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 283.330 186.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 509.952 311.054
ARA TOPLAM
189.404.121 68.189.449
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
189.404.121 68.189.449
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
374.362 263.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 374.362 263.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
374.362 263.750
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
189.778.483 68.453.199
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.551.620 73.225.416
Ödenmiş Sermaye
16 67.000.000 67.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-105.077 -76.904
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-105.077 -76.904
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-105.077 -76.904
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.115.473 162.758
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-653.420 -3.194.660
Net Dönem Karı veya Zararı
-15.805.356 9.334.222
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.551.620 73.225.416
TOPLAM KAYNAKLAR
241.330.103 141.678.615


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 232.442.347 252.956.500
Satışların Maliyeti
17 -191.803.573 -225.347.816
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.638.774 27.608.684
BRÜT KAR (ZARAR)
40.638.774 27.608.684
Genel Yönetim Giderleri
18 -9.804.134 -7.347.365
Pazarlama Giderleri
18 -17.103.132 -13.361.600
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 4.157.590 6.574.986
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -3.625.906 -5.092.421
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.263.192 8.382.284
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 5.936
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.263.192 8.388.220
Finansman Gelirleri
20 17.632.074 6.751.098
Finansman Giderleri
20 -54.690.362 -4.921.452
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-22.795.096 10.217.866
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.989.740 -883.644
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.662.852 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 8.652.592 -883.644
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.805.356 9.334.222
DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.805.356 9.334.222
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-15.805.356 9.334.222
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-28.173 -34.250
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -35.216 -42.812
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.043 8.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 7.043 8.562
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-28.173 -34.250
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.833.529 9.299.972
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-15.833.529 9.299.972http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741732


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.714 Değişim: 0,66% Hacim : 91.695 Mio.TL Son veri saati : 15:48
Düşük 10.634 20.05.2024 Yüksek 10.764
Açılış: 10.661
32,2002 Değişim: -0,01%
Düşük 32,0646 20.05.2024 Yüksek 32,2770
Açılış: 32,202
35,0040 Değişim: -0,01%
Düşük 34,9592 20.05.2024 Yüksek 35,1468
Açılış: 35,0069
2.497,51 Değişim: -0,13%
Düşük 2.492,56 20.05.2024 Yüksek 2.540,49
Açılış: 2.500,70
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.