KAP ***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2023 - 20:12
KAP ***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 940.027.301 359.858.381
Satışların Maliyeti
28 -363.924.433 -144.835.431
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
576.102.868 215.022.950
BRÜT KAR (ZARAR)
576.102.868 215.022.950
Genel Yönetim Giderleri
29 -30.829.275 -16.397.079
Pazarlama Giderleri
29 -320.254.054 -128.886.892
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 18.023.696 9.732.841
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -16.801.139 -9.176.994
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
226.242.096 70.294.826
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 6.132.824 1.045.861
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
232.374.920 71.340.687
Finansman Gelirleri
33 17.899.578 6.204.949
Finansman Giderleri
33 -51.785.078 -21.741.328
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
198.489.420 55.804.308
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-29.318.325 -12.880.487
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -37.155.232 -12.353.611
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 7.836.907 -526.876
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
169.171.095 42.923.821
DÖNEM KARI (ZARARI)
169.171.095 42.923.821
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
169.171.095 42.923.821
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 3,02090000 1,86940000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
166.210.880 45.176.739
Dönem Karı (Zararı)
169.171.095 42.923.821
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
169.171.095 42.923.821
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
138.926.370 73.832.693
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 77.915.868 44.092.636
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
233.691 -35.141
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.830
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
233.691 -31.311
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22-24 5.719.651 2.959.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.370.322 1.906.713
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
652.354 -20.600
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
696.975 1.073.504
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
40.239.045 20.880.261
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -5.235.733 -861.067
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 45.474.778 21.741.328
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29.318.325 12.880.487
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 -6.132.824 -1.045.861
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10-18 -8.367.386 -5.899.306
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-108.753.585 -63.012.572
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -18.627.733 -4.286.718
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.085.111 -450.644
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -204.471.868 -57.125.360
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -1.645.662 -14.490.842
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 113.438.104 8.919.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 11.055.834 4.663.263
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 534.173 -252.503
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.951.322 10.850
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -9.521.679 -1.343.015
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
11 1.570.357 1.353.865
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
199.343.880 53.743.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -1.963.899 -1.373.047
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -31.169.101 -7.194.156
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-38.747.995 -17.763.969
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17,19 18.911.429 2.940.206
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,19 -62.316.952 -21.564.599
Alınan Faiz
33 4.657.528 860.424
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.276.250 -31.502.692
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
102.055.314
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 96.055.314
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 6.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-12.739.005 23.099.380
Kredilerden Nakit Girişleri
8 99.366.229 90.132.001
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
8 -112.105.234 -67.032.621
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -69.847.575 -40.518.469
Ödenen Faiz
-32.744.984 -14.083.603
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
114.186.635 -4.089.922
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-165.231
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
114.021.404 -4.089.922
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.181.239 14.271.161
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
124.202.643 10.181.239


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 124.781.491 10.181.882
Ticari Alacaklar
10 32.600.000 14.365.022
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 15.007.727 6.071.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 17.592.273 8.293.495
Diğer Alacaklar
11 319.044 44.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 319.044 44.369
Stoklar
13 308.044.819 103.806.642
Peşin Ödenmiş Giderler
14 19.260.032 17.614.370
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 19.260.032 17.614.370
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 124.643
Diğer Dönen Varlıklar
26 11.990.971 2.971.556
ARA TOPLAM
497.121.000 148.983.841
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
497.121.000 148.983.841
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 1.969.328 1.158.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.969.328 1.158.892
Maddi Duran Varlıklar
17 62.009.400 30.642.884
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 140.828.337 80.669.287
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.689.798 2.304.116
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 6.689.798 2.304.116
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 7.876.642
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
219.373.505 114.775.179
TOPLAM VARLIKLAR
716.494.505 263.759.020
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
87.350.242 57.471.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 87.350.242 57.471.741
Banka Kredileri
8 20.357.152 23.949.079
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 66.993.090 33.522.662
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 26.383.655 25.724.914
Ticari Borçlar
156.004.406 44.788.324
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 127.677.707 19.722.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 28.326.699 25.066.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 17.559.529 6.503.695
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 997.994 463.821
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 11.145.586 5.159.455
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.822.192 3.150.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.648.077 1.325.704
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.174.115 1.824.786
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.493.560 1.923.203
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 3.493.560 1.923.203
ARA TOPLAM
309.757.164 145.185.643
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
309.757.164 145.185.643
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
75.571.515 58.859.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
75.571.515 58.859.623
Banka Kredileri
8 2.455.053 12.005.896
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 73.116.462 46.853.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 1.356.435 1.042.363
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 17.769
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.927.950 59.919.755
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
386.685.114 205.105.398
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
329.809.391 58.653.622
Ödenmiş Sermaye
56.000.000 22.961.072
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
96.055.314
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-482.325 -411.685
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-641.707 -411.685
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-641.707 -411.685
Yabancı Para Çevrim Farkları
159.382
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.837.757 18.747
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.227.550 -6.838.333
Net Dönem Karı veya Zararı
169.171.095 42.923.821
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
329.809.391 58.653.622
TOPLAM KAYNAKLAR
716.494.505 263.759.020


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.311.689 14.649.383 -299.171 18.747 -8.319.862 1.481.529 15.842.315 15.842.315
Transferler
14.649.383 -14.649.383 1.481.529 -1.481.529
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-112.514 42.923.821 42.811.307 42.811.307
Dönem Sonu Bakiyeler
22.961.072 0 -411.685 18.747 -6.838.333 42.923.821 58.653.622 58.653.622
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.961.072 0 -411.685 18.747 -6.838.333 42.923.821 58.653.622 58.653.622
Transferler
27.038.928 1.819.010 14.065.883 -42.923.821
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-230.022 159.382 169.171.095 169.100.455 169.100.455
Sermaye Arttırımı
6.000.000 -6.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
102.055.314 102.055.314 102.055.314
Dönem Sonu Bakiyeler
56.000.000 96.055.314 -641.707 159.382 1.837.757 7.227.550 169.171.095 329.809.391 329.809.391


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not 36 169.171.095 42.923.821
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-230.022 -112.514
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-287.527 -140.643
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
57.505 28.129
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
57.505 28.129
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
159.382 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
159.382 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
159.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-70.640 -112.514
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
169.100.455 42.811.307
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
169.100.455 42.811.307http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117969


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.