KAP ***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2023 - 15:00
KAP ***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 145.652.800 107.742.127 76.395.320 62.965.874
Satışların Maliyeti
22 -110.653.648 -70.407.566 -14.268.007 -42.828.116
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.999.152 37.334.561 62.127.313 20.137.758
BRÜT KAR (ZARAR)
34.999.152 37.334.561 62.127.313 20.137.758
Genel Yönetim Giderleri
24,27 -6.582.123 -2.274.477 -2.507.502 -1.312.683
Pazarlama Giderleri
24,27 -1.744.368 -1.180.170 -757.771 -598.017
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 6.867.983 1.236.609 708.639 746.196
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -180.837 -842.674 -148.370 -497.559
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.359.807 34.273.849 59.422.309 18.475.695
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 915.683 568.831 749.808 509.732
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.275.490 34.842.680 60.172.117 18.985.427
Finansman Gelirleri
28 4.417.802 2.868.911 2.563.816 1.084.518
Finansman Giderleri
28 -1.122.411 -825.586 -58.658 -701.539
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.570.881 36.886.005 62.677.275 19.368.406
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.246.087 -3.257.870 -5.246.087 -3.257.870
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -7.016.548 -7.740.641 -7.016.548 -7.740.641
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 1.770.461 4.482.771 1.770.461 4.482.771
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.324.794 33.628.135 57.431.188 16.110.536
DÖNEM KARI (ZARARI)
32 32.324.794 33.628.135 57.431.188 16.110.536
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
32.324.794 33.628.135 57.431.188 16.110.536
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 5,19000000 5,40000000 9,23000000 2,59000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.926.698 44.318.703
Dönem Karı (Zararı)
32.324.794 33.628.135
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32.324.794 33.628.135
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-636.583 1.570.263
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.189.699 963.167
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
137.083 -191.012
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.963.365 798.108
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
28.238.487 9.590.515
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.836.063 -4.921.327
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.475.060 3.188.255
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.217.816 -5.359.748
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.395.341 11.630.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.681.771 124.565
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.201.991 -2.806.838
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
22.538.203 7.735.541
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
59.926.698 44.788.913
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -470.210
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.311.046 -7.847.121
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
469.337
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-611.329
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.780.383 -7.235.792
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.242.613 -12.137.414
Ödenen Temettüler
-14.004.900 -11.725.331
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.174.017 -412.083
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
588.270
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.373.039 24.334.168
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.373.039 24.334.168
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
69.993.715 64.395.109
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
107.366.754 88.729.277


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 107.366.754 69.993.715
Finansal Yatırımlar
35 1.436.860 1.906.197
Ticari Alacaklar
7,8 19.023.402 15.187.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 19.023.402 15.187.339
Stoklar
10 49.098.856 43.881.040
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.557.677 4.583.953
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.288.070 0
Diğer Dönen Varlıklar
20 348.369 71.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
348.369 71.965
ARA TOPLAM
182.119.988 135.624.209
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
182.119.988 135.624.209
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3,4 70.116 70.116
Diğer Alacaklar
7,9 99 99
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
99 99
Maddi Duran Varlıklar
14 38.831.797 29.224.753
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 86.415 102.773
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.685 726.873
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 11.994.902 9.569.986
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.985.014 39.694.600
TOPLAM VARLIKLAR
233.105.002 175.318.809
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7,8 22.765.658 18.370.317
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 2.529.822 613.744
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 20.235.836 17.756.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 2.352.026 670.255
Diğer Borçlar
7,9 10.140.259 2.938.268
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 6.766.164 1.464.935
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.374.095 1.473.333
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 39.438.741 16.900.538
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.428.280 1.541.276
Kısa Vadeli Karşılıklar
248.316 302.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
248.316 302.931
ARA TOPLAM
81.373.280 40.723.585
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
81.373.280 40.723.585
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
17 4.828.457 4.636.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 4.828.457 4.636.757
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.828.457 4.636.757
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
86.201.737 45.360.342
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
146.903.265 129.958.467
Ödenmiş Sermaye
21 6.224.400 6.224.400
Sermaye Düzeltme Farkları
21 50.404 50.404
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -1.351.238 -1.351.238
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 -562.537 1.400.828
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-562.537 1.400.828
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-562.537 1.400.828
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 6.238.034 4.868.666
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 103.979.408 65.117.956
Net Dönem Karı veya Zararı
21 32.324.794 53.647.451
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
146.903.265 129.958.467
TOPLAM KAYNAKLAR
233.105.002 175.318.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.224.400 50.404 -1.351.238 1.421.682 3.654.908 33.493.203 44.563.842 88.057.201 88.057.201
Diğer Düzeltmeler
723.469 723.469 723.469
Transferler
1.213.758 43.350.084 -44.563.842
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.854 -20.854 -20.854
Dönem Karı (Zararı)
53.647.451 53.647.451 53.647.451
Kar Payları
-12.448.800 -12.448.800 -12.448.800
Dönem Sonu Bakiyeler
29 6.224.400 50.404 -1.351.238 1.400.828 4.868.666 65.117.956 53.647.451 129.958.467 129.958.467
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 6.224.400 50.404 -1.351.238 1.400.828 4.868.666 65.117.956 53.647.451 129.958.467 129.958.467
Diğer Düzeltmeler
588.270 588.270 588.270
Transferler
1.369.368 52.278.083 -53.647.451
Dönem Karı (Zararı)
32.324.794 32.324.794 32.324.794
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.963.365 -1.963.365 -1.963.365
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
-14.004.900 -14.004.900 -14.004.900
Dönem Sonu Bakiyeler
29 6.224.400 50.404 -1.351.238 -562.537 6.238.034 103.979.408 32.324.794 146.903.265 146.903.265


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
32.324.794 33.628.135 57.431.188 16.110.536
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.963.365 798.108 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.617.820 997.635 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
654.455 -199.527 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.963.365 798.108 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.361.429 34.426.243 57.431.188 16.110.536
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.361.429 34.426.243 57.431.188 16.110.536http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176950


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.