" />

KAP ***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 20:28
KAP ***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 59.959.042 53.915.130
Satışların Maliyeti
30 -43.905.022 -33.781.641
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.054.020 20.133.489
BRÜT KAR (ZARAR)
16.054.020 20.133.489
Genel Yönetim Giderleri
32,35 -2.291.895 -2.073.840
Pazarlama Giderleri
32,35 -1.106.965 -1.038.525
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 1.289.387 769.400
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -1.045.836 -516.633
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.898.711 17.273.891
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 101.280 121.545
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 -32 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.999.959 17.395.436
Finansman Gelirleri
36 2.246.323 1.983.571
Finansman Giderleri
36 -725.928 -470.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.520.354 18.908.819
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
39 -3.223.121 -4.147.914
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 -3.320.639 -4.193.534
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 97.518 45.620
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40 11.297.233 14.760.905
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.297.233 14.760.905
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.297.233 14.760.905
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01810000 0,02370000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.793.311 2.269.537
Dönem Karı (Zararı)
11.297.233 14.760.905
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.845.270 4.641.509
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
955.379 58.810
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
889.891 575.423
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 4.147.914
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 30.150
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -170.788
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.105.641 -15.439.409
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.948.641 86.792
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
910.564 -1.489.613
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
324.504 -6.261.231
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
420.113 -163.090
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-812.181 -7.612.267
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.036.862 3.963.005
Ödenen Temettüler
0 -1.556.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -137.368
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-243.551 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.065.623 -1.548.106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.066.499 -2.207.859
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
876 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 659.753
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.848.649 48.340
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-48.340 52.535
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -4.195
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.320.639 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.520.330 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.879.039 769.771
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.879.039 769.771
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.291.078 13.521.307
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.170.117 14.291.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 21.170.117 14.291.078
Finansal Yatırımlar
45 69.087 69.963
Ticari Alacaklar
7,8 2.374.087 425.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.374.087 425.446
Stoklar
10 9.394.065 9.718.569
Peşin Ödenmiş Giderler
12 910.742 1.803.475
Diğer Dönen Varlıklar
28 43.251 213.922
ARA TOPLAM
33.961.349 26.522.453
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.961.349 26.522.453
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3,4,45 70.116 70.116
Diğer Alacaklar
9 99 99
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 99 99
Maddi Duran Varlıklar
14 10.075.135 7.847.780
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 35.258 151.493
Peşin Ödenmiş Giderler
12 40.239 34.709
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 768.980 621.668
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.989.827 8.725.865
TOPLAM VARLIKLAR
44.951.176 35.248.318
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7,8 2.404.288 1.984.176
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 165.388 56.375
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 2.238.900 1.927.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 156.010 242.450
Diğer Borçlar
590.661 483.012
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 590.661 483.012
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.515.615 1.907.287
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 932.263 1.373.978
ARA TOPLAM
5.598.837 5.990.903
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.598.837 5.990.903
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
36,43,45 0 48.340
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.030.085 2.140.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.030.085 2.140.194
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.030.085 2.188.534
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.628.922 8.179.437
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.322.254 27.068.881
Ödenmiş Sermaye
29 6.224.400 6.224.400
Sermaye Düzeltme Farkları
29 50.404 50.404
Geri Alınmış Paylar (-)
29 -1.351.238 -1.351.238
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -342.264 -165.724
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -342.264 -165.724
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -342.264 -165.724
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 3.219.200 2.428.407
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 17.224.519 5.121.727
Net Dönem Karı veya Zararı
29 11.297.233 14.760.905
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.322.254 27.068.881
TOPLAM KAYNAKLAR
44.951.176 35.248.318


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.224.400 50.404 -1.351.238 5.064 1.991.643 0 7.114.591 14.034.864 0 14.034.864
Transferler
436.764 5.121.727 -5.558.491 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-170.788 14.760.905 14.590.117 0 14.590.117
Dönem Karı (Zararı)
0 14.760.905 14.760.905 0 14.760.905
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-170.788 0 -170.788 0 -170.788
Kar Payları
-1.556.100 -1.556.100 0 -1.556.100
Dönem Sonu Bakiyeler
6.224.400 50.404 -1.351.238 -165.724 2.428.407 5.121.727 14.760.905 27.068.881 0 27.068.881
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.224.400 50.404 -1.351.238 -165.724 2.428.407 5.121.727 14.760.905 27.068.881 0 27.068.881
Transferler
790.793 13.970.112 -14.760.905 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-176.540 11.297.233 11.120.693 0 11.120.693
Dönem Karı (Zararı)
0 11.297.233 11.297.233 0 11.297.233
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-176.540 0 -176.540 0 -176.540
Kar Payları
-1.867.320 -1.867.320 0 -1.867.320
Dönem Sonu Bakiyeler
6.224.400 50.404 -1.351.238 -342.264 3.219.200 17.224.519 11.297.233 36.322.254 0 36.322.254


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
11.297.233 14.760.905
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-342.264 -165.724
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25,29 -226.334 -218.959
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29,39 -115.930 53.235
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-115.930 53.235
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-342.264 -165.724
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.954.969 14.595.181
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.954.969 14.595.181http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823633


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: 0,00% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8221 Değişim: -0,08%
Düşük 32,7864 24.07.2024 Yüksek 32,8733
Açılış: 32,8492
35,6493 Değişim: -0,10%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7145
Açılış: 35,6848
2.547,48 Değişim: 0,09%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.550,69
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.