" />

KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 15:53
KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 -19.920 186.540 443.491 1.582.821 4.692.932 4.692.932
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-200.000 -200.000 -200.000
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.582.821 -1.582.821 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
473.875 473.875 473.875
Dönem Karı (Zararı)
473.875 473.875 473.875
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 -19.920 186.540 1.826.312 473.875 4.966.807 4.966.807
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 2.025 186.540 1.826.311 1.271.640 5.786.516 5.786.516
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
3.000.000 164.662 -1.893.022 -1.271.640 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.866 3.200.987 3.226.853 3.226.853
Dönem Karı (Zararı)
3.200.987 3.200.987 3.200.987
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25.866 25.866 25.866
Dönem Sonu Bakiyeler
5.500.000 27.891 351.202 -66.711 3.200.987 9.013.369 9.013.369


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.299.718 1.979.339
Dönem Karı (Zararı)
3.200.988 473.875
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.200.988 473.875
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-636.296 249.178
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
95.587 154.345
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
63.773 27.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
61.985 27.985
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.788
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22.583
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22.583
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
810.104 204.140
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-1.628.343 -137.292
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.941.989 1.120.329
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-253.994 1.530.843
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.893.974 -272.627
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.893.974 -272.627
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
63.798 -83.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
63.798 -83.511
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-24.596 -6.869
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.802 -22.785
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.802 -22.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.478 -24.563
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.106 -159
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-37.106 -159
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
215.207
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
215.207
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-377.297 1.843.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-25.938
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-896.483 135.957
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
670.119 -616.018
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -638.998
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -638.998
Alınan Temettüler
670.119 22.980
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
563.200 340.465
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-144.177 502.769
Kredilerden Nakit Girişleri
-144.177 502.769
Ödenen Faiz
-98.089 -50.690
Alınan Faiz
1.056.313 165.002
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-250.847 -276.616
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-66.399 1.703.786
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-66.399 1.703.786
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.342.021 2.238.164
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.275.622 3.941.950


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.275.622 5.342.021
Finansal Yatırımlar
7 326.408 72.414
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
326.408 72.414
Ticari Alacaklar
3.637.731 743.757
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 329.502 292.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 3.308.229 451.275
Diğer Alacaklar
180.354 244.152
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 73.600 73.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 106.754 170.552
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 45.401 20.805
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
45.401 20.805
ARA TOPLAM
9.465.516 6.423.149
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.465.516 6.423.149
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 433.468 529.055
Taşıtlar
433.468 529.055
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 408.099 606.297
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29.d 21.212 211.747
Diğer Duran Varlıklar
10.b 0 215.207
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
862.779 1.562.306
TOPLAM VARLIKLAR
10.328.295 7.985.455
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.046 127.721
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.046 127.721
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.a 15.046 127.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 227.436 227.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
227.436 227.498
Banka Kredileri
227.436 227.498
Ticari Borçlar
8.b 3.009 18.811
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.009 18.811
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.a 38.463 33.985
Diğer Borçlar
9.b 23.001 60.107
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
23.001 60.107
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29.b 216.501 255.533
Kısa Vadeli Karşılıklar
135.791 79.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.b 126.524 71.851
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 9.267 7.479
ARA TOPLAM
659.247 802.985
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
659.247 802.985
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
513.611 994.096
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
427.290 763.660
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.b 427.290 763.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
86.321 230.436
Banka Kredileri
18 86.321 230.436
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.c 129.697 161.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
129.697 161.305
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29.e 12.371 240.552
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
655.679 1.395.953
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.314.926 2.198.938
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.013.369 5.786.517
Ödenmiş Sermaye
23.a 5.500.000 2.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.c 27.891 2.025
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27.891 2.025
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27.891 2.025
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.b 351.202 186.540
Yasal Yedekler
351.202 186.540
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.d -66.711 1.826.312
Net Dönem Karı veya Zararı
23.d 3.200.987 1.271.640
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.013.369 5.786.517
TOPLAM KAYNAKLAR
10.328.295 7.985.455


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24.a 18.543.893 11.376.286 1.332.660 1.982.166
Satışların Maliyeti
24.b -13.706.911 -9.027.161 -181.800 -1.139.132
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.836.982 2.349.125 1.150.860 843.034
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
4.836.982 2.349.125 1.150.860 843.034
Genel Yönetim Giderleri
25 -2.408.507 -1.540.906 -530.676 -458.481
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.a 54.111 30.174 33 8.124
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26.b -77.254 -297.670 31.029 109.354
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.405.332 540.723 651.246 502.031
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 670.119 22.980 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.075.451 563.703 651.246 502.031
Finansman Gelirleri
28.a 1.056.313 165.002 387.795 83.936
Finansman Giderleri
28.b -120.672 -50.690 -30.715 -19.540
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.011.092 678.015 1.008.326 566.427
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-810.105 -204.140 -246.432 -100.461
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29.c -857.451 0 -236.378 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29.c 47.346 -204.140 -10.054 -100.461
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.200.987 473.875 761.894 465.966
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.200.987 473.875 761.894 465.966
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.200.987 473.875 761.894 465.966
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
25.866 0 -6.266 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.c 35.566 0 -4.599 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.700 0 -1.667 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23.c -9.700 0 -1.667 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.866 0 -6.266 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.226.853 473.875 755.628 465.966
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.226.853 473.875 755.628 465.966http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973415


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.