KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

23.02.2021 - 14:06
KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -19.920 152.587 42.588 668.100 2.843.355 2.843.355
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
500.000 33.953 134.147 -668.100 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.582.821 1.582.821 1.582.821
Dönem Karı (Zararı)
1.582.821 1.582.821 1.582.821
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
266.756 266.756 266.756
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 -19.920 186.540 443.491 1.582.821 4.692.932 4.692.932
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 -19.920 186.540 443.491 1.582.821 4.692.932 4.692.932
Diğer Düzeltmeler
-200.000 -200.000 -200.000
Transferler
1.582.821 -1.582.821 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.945 1.271.640 1.293.585 1.293.585
Dönem Karı (Zararı)
1.271.640 1.271.640 1.271.640
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.945 21.945 21.945
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 2.025 186.540 1.826.312 1.271.640 5.786.517 5.786.517


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.961.269 -282.516
Dönem Karı (Zararı)
1.271.640 1.582.821
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.271.640 1.582.821
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
476.787 -1.034.577
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
109.943
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.700 -21.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28.482 91.826
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.218 -112.904
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.976
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20.976
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
552.736 -213.734
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-238.568 -799.765
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.085.725 -730.678
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.612.580 -598.605
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-344.705 -273.077
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-344.705 -273.077
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.634 -127.614
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.634 -127.614
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
25.180 -40.499
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.452 22.572
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.452 22.572
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.035 11.145
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.998 8.644
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
40.998 8.644
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-215.207 266.756
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-215.207 266.756
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.834.152 -182.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
127.117 -100.082
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-616.018 371.613
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-638.998
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-638.998
Alınan Temettüler
22.980 371.613
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
758.606 428.152
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
457.934
Kredilerden Nakit Girişleri
457.934
Ödenen Faiz
-125.186 -6.112
Alınan Faiz
340.774 434.264
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
85.084
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.103.857 517.249
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.103.857 517.249
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.238.164 1.720.915
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.342.021 2.238.164


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.342.021 2.238.164
Finansal Yatırımlar
7 72.414 1.684.993
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
72.414 1.684.993
Ticari Alacaklar
743.757 399.052
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 292.482 184.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 451.275 214.871
Diğer Alacaklar
244.152 240.518
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 73.600 73.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 170.552 166.918
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 20.805 45.985
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20.805 45.985
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29.a 0 160.948
ARA TOPLAM
6.423.149 4.769.660
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.423.149 4.769.660
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 529.055 0
Taşıtlar
529.055 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 606.297 349.748
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29.e 211.747 240.757
Diğer Duran Varlıklar
10.b 215.207
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.562.306 590.505
TOPLAM VARLIKLAR
7.985.455 5.360.165
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
127.721 89.919
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
127.721 89.919
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.a 127.721 89.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 227.498 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
227.498 0
Banka Kredileri
18 227.498 0
Ticari Borçlar
8.b 18.811 25.263
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
18.811 25.263
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.a 33.985 57.020
Diğer Borçlar
9.b 60.107 19.109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
60.107 19.109
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29.b 255.533
Kısa Vadeli Karşılıklar
79.330 66.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.b 71.851 62.007
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 7.479 4.261
ARA TOPLAM
802.985 257.579
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
802.985 257.579
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
994.096 259.829
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
763.660 259.829
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.b 763.660 259.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
230.436 0
Banka Kredileri
18 230.436 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.c 161.305 149.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
161.305 149.825
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29.e 240.552
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.395.953 409.654
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.198.938 667.233
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.786.517 4.692.932
Ödenmiş Sermaye
23.a 2.500.000 2.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.c 2.025 -19.920
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.025 -19.920
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.025 -19.920
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.b 186.540 186.540
Yasal Yedekler
186.540 186.540
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.d 1.826.312 443.491
Net Dönem Karı veya Zararı
23.d 1.271.640 1.582.821
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.786.517 4.692.932
TOPLAM KAYNAKLAR
7.985.455 5.360.165


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24.a 15.824.724 11.412.701
Satışların Maliyeti
24.b -11.650.729 -9.708.523
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.173.995 1.704.178
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
4.173.995 1.704.178
Genel Yönetim Giderleri
25 -2.307.264 -1.386.720
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.a 47.004 279.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26.b -306.951 -27.179
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.606.784 569.322
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 22.980 371.613
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.629.764 940.935
Finansman Gelirleri
28.a 340.774 434.264
Finansman Giderleri
28.b -146.162 -6.112
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.824.376 1.369.087
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-552.736 213.734
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29.d -289.364 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29.d -263.372 213.734
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.271.640 1.582.821
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.271.640 1.582.821
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.271.640 1.582.821
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21.945 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.c 28.134 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.189 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23.c -6.189 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.945 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.293.585 1.582.821
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.293.585 1.582.821http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911800


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.718 Değişim: 0,70% Hacim : 82.178 Mio.TL Son veri saati : 14:45
Düşük 10.634 20.05.2024 Yüksek 10.764
Açılış: 10.661
32,1995 Değişim: -0,01%
Düşük 32,0646 20.05.2024 Yüksek 32,2770
Açılış: 32,202
35,0018 Değişim: -0,01%
Düşük 34,9592 20.05.2024 Yüksek 35,1468
Açılış: 35,0069
2.515,64 Değişim: 0,60%
Düşük 2.500,11 20.05.2024 Yüksek 2.540,49
Açılış: 2.500,70
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.