KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 19:17
KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -19.920 152.587 42.588 668.100 2.843.355 2.843.355
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
668.100 -668.100 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
260.777 260.777 260.777
Dönem Karı (Zararı)
260.777 260.777 260.777
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -19.920 152.587 710.688 260.777 3.104.132 3.104.132
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 -19.920 186.540 443.491 1.582.821 4.692.932 4.692.932
Diğer Düzeltmeler
-200.000 -200.000 -200.000
Transferler
1.582.821 -1.582.821 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-771.077 -771.077 -771.077
Dönem Karı (Zararı)
-771.077 -771.077 -771.077
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 -19.920 186.540 1.826.312 -771.077 3.721.855 3.721.855


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.524.769 -153.468
Dönem Karı (Zararı)
-771.077 260.777
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-771.077 260.777
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-93.422 -21.324
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.655 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.771 8.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26.771 8.510
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-126.408 79.075
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-7.440 -108.909
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-654.896 -376.584
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-10.972 -194.175
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-674.905 8.280
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-674.905 8.280
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
96.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
96.039
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-99.016 -170.285
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.316 -390
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.316 -390
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.605 -23.178
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.037 3.164
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12.037 3.164
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.519.395 -137.131
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.374 -16.337
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-633.596 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-638.998 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-638.998 0
Alınan Temettüler
5.402 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
390.357 108.909
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
588.319 0
Kredilerden Nakit Girişleri
588.319 0
Ödenen Faiz
-8.813 108.909
Alınan Faiz
36.034 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-225.183
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.768.008 -44.559
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.768.008 -44.559
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.238.164 1.720.915
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
470.156 1.676.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 470.156 2.238.164
Finansal Yatırımlar
7 1.695.965 1.684.993
Ticari Alacaklar
1.073.957 399.052
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 174.168 184.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 899.789 214.871
Diğer Alacaklar
144.479 240.518
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 73.600 73.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 70.879 166.918
Peşin Ödenmiş Giderler
10 145.001 45.985
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 145.001 45.985
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22.a 166.322 160.948
ARA TOPLAM
3.695.880 4.769.660
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.695.880 4.769.660
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 625.343
Taşıtlar
625.343
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 456.145 349.748
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22.d 367.166 240.757
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.448.654 590.505
TOPLAM VARLIKLAR
5.144.534 5.360.165
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
99.086 89.919
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
99.086 89.919
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13.a 99.086 89.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 227.397
Ticari Borçlar
8.b 43.579 25.263
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
43.579 25.263
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.a 60.625 57.020
Diğer Borçlar
9.b 31.146 19.109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
31.146 19.109
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.b 110.785 66.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
110.785 66.268
ARA TOPLAM
572.618 257.579
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
572.618 257.579
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
717.981 259.829
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
357.059 259.829
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13.b 357.059 259.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
360.922
Banka Kredileri
14.a 360.922
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.c 132.080 149.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
132.080 149.825
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
850.061 409.654
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.422.679 667.233
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.721.855 4.692.932
Ödenmiş Sermaye
16.a 2.500.000 2.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.c -19.920 -19.920
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.920 -19.920
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.920 -19.920
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.b 186.540 186.540
Yasal Yedekler
186.540 186.540
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.d 1.826.312 443.491
Net Dönem Karı veya Zararı
16.d -771.077 1.582.821
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.721.855 4.692.932
TOPLAM KAYNAKLAR
5.144.534 5.360.165


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17.a 7.247.156 1.912.528
Satışların Maliyeti
17.b -6.391.993 -1.387.941
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
855.163 524.587
BRÜT KAR (ZARAR)
855.163 524.587
Genel Yönetim Giderleri
18 -626.497 -296.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.a 18.062 27.340
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19.b -1.176.836 -24.184
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-930.108 230.943
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 5.402 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-924.706 230.943
Finansman Gelirleri
21.a 36.034 108.909
Finansman Giderleri
21.b -8.813
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-897.485 339.852
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
126.408 -79.075
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22.c 0 -80.963
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22.c 126.408 1.888
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-771.077 260.777
DÖNEM KARI (ZARARI)
-771.077 260.777
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-771.077 260.777
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-771.077 260.777
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-771.077 260.777http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848292


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 2,64% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,3193 Değişim: -2,57%
Düşük 12,4197 01.12.2021 Yüksek 13,8847
Açılış: 13,6711
15,1417 Değişim: -2,48%
Düşük 14,0733 01.12.2021 Yüksek 15,7106
Açılış: 15,5265
765,19 Değişim: -1,74%
Düşük 711,74 01.12.2021 Yüksek 793,50
Açılış: 778,74
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.