" />

KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2020 - 15:42
KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-282.516 -1.099.452
Dönem Karı (Zararı)
1.194.512 668.100
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.194.512 668.100
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-646.268 -961.769
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-21.078 30.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
91.826 30.254
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-112.904 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
174.575 8.849
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-799.765 -1.000.872
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-730.678 -705.552
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-598.605 -859.788
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-273.077 159.310
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-273.077 159.310
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-127.614 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-127.614 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-40.499 -5.486
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.572 115
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22.572 115
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11.145 -2.021
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.644 2.318
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.644 2.318
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
266.756 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
266.756
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-182.434 -999.221
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -7.869
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-100.082 -92.362
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
371.613 652.911
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Alınan Temettüler
371.613 652.911
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
428.152 -421.421
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Temettüler
-771.501
Ödenen Faiz
-6.112 0
Alınan Faiz
434.264 350.080
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
517.249 -867.962
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
517.249 -867.962
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.720.915 2.588.877
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.238.164 1.720.915


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -19.920 137.471 829.205 2.946.756 2.946.756
Transferler
152.587 676.618 -829.205
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
668.100 668.100 668.100
Dönem Karı (Zararı)
668.100 668.100 668.100
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
-771.501 -771.501 -771.501
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -19.920 152.587 42.588 668.100 2.843.355 2.843.355
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -19.920 152.587 42.588 668.100 2.843.355 2.843.355
Transferler
500.000 33.953 134.147 -668.100 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.194.512 1.194.512 1.194.512
Dönem Karı (Zararı)
1.194.512 1.194.512 1.194.512
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
266.756 266.756 266.756
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 -19.920 186.540 443.491 1.194.512 4.304.623 4.304.623


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.238.164 1.720.915
Finansal Yatırımlar
7 1.684.993 1.086.388
Ticari Alacaklar
8.a 399.052 125.975
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 184.181 125.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 214.871 0
Diğer Alacaklar
240.518 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 73.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 166.918
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 45.985 5.486
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 45.985 5.486
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28.a 160.948 60.866
ARA TOPLAM
4.769.660 2.999.630
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.769.660 2.999.630
DURAN VARLIKLAR

Kullanım Hakkı Varlıkları
15 349.748
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28.e 27.023
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
349.748 27.023
TOPLAM VARLIKLAR
5.119.408 3.026.653
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
89.919
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
89.919
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.a 89.919
Ticari Borçlar
8.b 25.263 2.691
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 25.263 2.691
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.a 57.020 45.875
Diğer Borçlar
9.b 19.109 10.465
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.b 19.109 10.465
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28.b 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.b 66.268 58.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.b 66.268 58.080
ARA TOPLAM
257.579 117.111
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
257.579 117.111
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
259.829
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
259.829
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.b 259.829
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.c 149.825 66.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.c 149.825 66.187
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28.e 147.552
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
557.206 66.187
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
814.785 183.298
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.304.623 2.843.355
Ödenmiş Sermaye
22.a 2.500.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.d -19.920 -19.920
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.d -19.920 -19.920
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.d -19.920 -19.920
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.c 186.540 152.587
Yasal Yedekler
22.c 186.540 152.587
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.e 443.491 42.588
Net Dönem Karı veya Zararı
22.e 1.194.512 668.100
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.304.623 2.843.355
TOPLAM KAYNAKLAR
5.119.408 3.026.653


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23.a 11.412.701 13.952.794
Satışların Maliyeti
23.b -9.708.523 -13.123.439
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.704.178 829.355
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.704.178 829.355
Genel Yönetim Giderleri
24.a -1.386.720 -1.059.973
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24.b 0 -52.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.a 279.043 8.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.b -27.179 -49.320
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
569.322 -323.923
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 371.613 652.911
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
940.935 328.988
Finansman Gelirleri
27.a 434.265 347.961
Finansman Giderleri
27.b -6.112
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.369.088 676.949
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28.d -174.576 -8.849
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -15.324
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-174.576 6.475
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.194.512 668.100
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.194.512 668.100
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.194.512 668.100
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.194.512 668.100
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.194.512 668.100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824901


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,05% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0723 Değişim: 0,02%
Düşük 32,9272 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,1771 Değişim: -0,06%
Düşük 36,0994 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.609,35 Değişim: -0,19%
Düşük 2.608,27 18.07.2024 Yüksek 2.634,02
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.