KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.10.2019 - 13:42
KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -19.920 137.471 829.205 2.946.756 2.946.756
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
152.587 676.618 -829.205 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
616.633 616.633 616.633
Dönem Karı (Zararı)
616.633 616.633 616.633
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-771.501 -771.501 -771.501
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -19.920 152.587 42.588 616.633 2.791.888 2.791.888
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -19.920 152.587 42.588 668.100 2.843.355 2.843.355
Diğer Düzeltmeler
-1 -1 -1
Transferler
500.000 33.953 134.147 -668.100 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
746.291 746.291 746.291
Dönem Karı (Zararı)
746.291 746.291 746.291
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 -19.920 186.540 176.734 746.291 3.589.645 3.589.645


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-526.682 -1.472.610
Dönem Karı (Zararı)
746.291 616.633
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
746.291 616.633
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-637.688 -841.775
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.358 25.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.358 25.105
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
87.570 25.242
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-742.616 -892.122
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-580.102 -1.149.608
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-261.784 -1.265.107
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-241.307 156.422
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-241.307 156.422
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-58.609 -27.177
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-213 -275
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-213 -275
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.363 -17.128
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-826 3.657
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-826 3.657
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-471.499 -1.374.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-7.869
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-55.183 -89.991
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
742.616 120.621
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Alınan Temettüler
371.613 652.911
Ödenen Faiz
-972 239.211
Alınan Faiz
371.975 -771.501
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
215.934 -1.351.989
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
215.934 -1.351.989
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.720.915 2.590.996
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.936.849 1.239.007


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.936.849 1.720.915
Finansal Yatırımlar
7 1.348.172 1.086.388
Ticari Alacaklar
367.282 125.975
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 114.979 125.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 252.303 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 64.095 5.486
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 64.095 5.486
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28.a 51.422 60.866
ARA TOPLAM
3.767.820 2.999.630
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.767.820 2.999.630
DURAN VARLIKLAR

Ertelenmiş Vergi Varlığı
28.e 30.809 27.023
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.809 27.023
TOPLAM VARLIKLAR
3.798.629 3.026.653
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8.b 2.478 2.691
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 2.478 2.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.a 28.512 45.875
Diğer Borçlar
9.b 9.639 10.465
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.b 9.639 10.465
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28.b 26.730 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.b 64.655 58.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.b 64.655 58.080
ARA TOPLAM
132.014 117.111
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
132.014 117.111
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
21.c 76.970 66.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.c 76.970 66.187
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.970 66.187
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
208.984 183.298
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.589.645 2.843.355
Ödenmiş Sermaye
22.a 2.500.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.d -19.920 -19.920
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.d -19.920 -19.920
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.d -19.920 -19.920
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.c 186.540 152.587
Yasal Yedekler
22.c 186.540 152.587
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.e 176.734 42.588
Net Dönem Karı veya Zararı
22.e 746.291 668.100
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.589.645 2.843.355
TOPLAM KAYNAKLAR
3.798.629 3.026.653


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23.a 8.253.324 11.784.304 1.814.258 2.160.327
Satışların Maliyeti
23.b -7.224.632 -11.086.177 -1.460.282 -1.792.847
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.028.692 698.127 353.976 367.480
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.028.692 698.127 353.976 367.480
Genel Yönetim Giderleri
24.a -990.802 -748.450 -313.036 -246.651
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24.b 0 -52.019 0 -5.579
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.a 73.057 7.870 -7.959 1
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.b -19.701 -155.775 -6.391 -54.643
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
91.246 -250.247 26.590 60.608
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 371.613 652.911 0 34.527
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
462.859 402.664 26.590 95.135
Finansman Gelirleri
27.a 371.975 239.211 162.023 71.102
Finansman Giderleri
27.b -972 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
833.862 641.875 188.613 166.237
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-87.571 -25.242 -38.434 -40.189
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28.d -91.357 -30.624 -38.826 -30.624
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.d 3.786 5.382 392 -9.565
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
746.291 616.633 150.179 126.048
DÖNEM KARI (ZARARI)
746.291 616.633 150.179 126.048
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
746.291 616.633 150.179 126.048
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
746.291 616.633 150.179 126.048
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
746.291 616.633 150.179 126.048http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795242


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,00% Hacim : 18.203 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.449
8,3036 Değişim: 0,38%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,3160
Açılış: 8,2722
10,1047 Değişim: 0,66%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,1286
Açılış: 10,0384
490,29 Değişim: 0,37%
Düşük 486,64 11.05.2021 Yüksek 490,72
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.