KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

22.03.2019 - 14:30
KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -24.766 -311.334 448.805 2.112.705 2.112.705
Transferler
448.805 -448.805
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.846 829.205 834.051 834.051
Dönem Karı (Zararı)
829.205 829.205 829.205
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.846 4.846 4.846
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -19.920 137.471 829.205 2.946.756 2.946.756
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -19.920 137.471 829.205 2.946.756 2.946.756
Transferler
152.587 676.618 -829.205 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
668.100 668.100 668.100
Dönem Karı (Zararı)
668.100 668.100 668.100
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Kar Payları
-771.501 -771.501 -771.501
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -19.920 152.587 42.588 668.100 2.843.355 2.843.355


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-867.962 646.748
Dönem Karı (Zararı)
668.100 829.205
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
668.100 829.205
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-961.769 186.988
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 6.750
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.750
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.254 19.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30.254 12.462
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 6.782
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.849 160.994
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-1.000.872 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-705.552 -219.991
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-859.788 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
159.310 -143.935
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
159.310 -143.935
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.486 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
115 -5.610
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
115 -5.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.021 -53.749
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.318 -16.697
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.318 -16.697
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-999.221 796.202
Ödenen Temettüler
-771.501 0
Alınan Temettüler
652.911 0
Alınan Faiz
350.080 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-7.869 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-92.362 -149.454
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -233.350
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -233.350
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-867.962 413.398
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-867.962 413.398
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.588.877 2.175.479
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.720.915 2.588.877


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.720.915 2.590.996
Finansal Yatırımlar
7 1.086.388 226.600
Ticari Alacaklar
8.a 125.975 285.285
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 125.975 129.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 0 155.786
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 5.486 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 5.486 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28.a 60.866
ARA TOPLAM
2.999.630 3.102.881
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.999.630 3.102.881
DURAN VARLIKLAR

Ertelenmiş Vergi Varlığı
28.e 27.023 20.548
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.023 20.548
TOPLAM VARLIKLAR
3.026.653 3.123.429
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8.b 2.691 2.576
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 2.691 2.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.a 45.875 47.896
Diğer Borçlar
9.b 10.465 8.147
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.b 10.465 8.147
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28.a 0 16.172
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.b 58.080 42.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.b 58.080 42.796
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
ARA TOPLAM
117.111 117.587
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
117.111 117.587
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
21.c 66.187 59.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.c 66.187 59.086
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.187 59.086
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
183.298 176.673
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.843.355 2.946.756
Ödenmiş Sermaye
22.a 2.000.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.c -19.920 -19.920
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.c -19.920 -19.920
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.c -19.920 -19.920
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
152.587
Yasal Yedekler
22.b 152.587
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.d 42.588 137.471
Net Dönem Karı veya Zararı
22.d 668.100 829.205
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.843.355 2.946.756
TOPLAM KAYNAKLAR
3.026.653 3.123.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23.a 13.952.794 3.100.408
Satışların Maliyeti
23.b -13.123.439 -1.599.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
829.355 1.501.408
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
829.355 1.501.408
Genel Yönetim Giderleri
24.a -1.059.973 -982.345
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24.b -52.409 -6.484
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.a 8.424 31.751
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.b -49.320 -13.052
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-323.923 531.278
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 652.911 150.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
328.988 681.278
Finansman Gelirleri
27.a 347.961 308.921
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
676.949 990.199
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.849 -160.994
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28.b -15.324 -165.626
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.b 6.475 4.632
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
668.100 829.205
DÖNEM KARI (ZARARI)
668.100 829.205
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
668.100 829.205
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 4.846
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 6.058
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -1.212
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -1.212
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 4.846
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
668.100 834.051
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
668.100 834.051http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749273


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.