KAP ***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 18:14
KAP ***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.960.000 439.882 -214.840 1.197.109 17.047.970 4.825.325 37.255.446 37.255.446
Transferler
4.825.325 -4.825.325
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.306 2.121.648 2.100.342 2.100.342
Sermaye Arttırımı
23.540.000 -2.892.325 -9.607.675 11.040.000 11.040.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
2.452.443 -2.144.146 308.297 308.927
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 0 -236.146 1.197.109 10.121.474 2.121.648 50.704.085 50.704.085
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.500.000 0 -236.146 1.197.109 10.121.474 2.121.648 50.704.085 50.704.085
Transferler
2.121.648 -2.121.648
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.596 8.548.722 8.550.318
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 -234.550 1.197.109 12.243.122 8.548.722 59.254.403 59.254.403


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.529.400 7.672.140
Dönem Karı (Zararı)
34 8.548.722 2.121.648
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.548.722 2.121.648
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.316.303 138.677
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47 499.381 717.797
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47 189.290 163.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47 189.290 163.145
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 2.723.134 -1.185.406
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
308.297
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-95.502 134.844
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
32.733.477 6.886.321
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 34.163.950 -4.547.190
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -32.940.893 -34.171.434
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 119 -119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -32.941.012 -34.171.315
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16 -6.577.277 3.293.784
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,15,16 -51.447 5.450.987
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,15,16 -6.525.830 -2.157.203
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 37.822.156 41.895.825
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 17.595.344 5.231.249
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 20.226.812 36.664.576
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,31,33 265.541 415.336
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,31,33 -303.421 303.421
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,31,33 568.962 111.915
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
44.598.502 9.146.646
Alınan Faiz
211.547 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
49 -280.649 -102.857
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
54 0 -1.371.649
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.239.459 -15.805
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20,21 0 20.412
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20,21 0 20.412
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -1.239.459 -36.217
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -228.939 -36.217
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -1.010.520 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.660.509 11.007.739
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34 3.150.000 11.040.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 -489.491 -32.261
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.950.450 18.664.074
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.950.450 18.664.074
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 24.032.802 4.186.090
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 69.983.252 22.850.164


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 70.839.850 22.850.164
Finansal Yatırımlar
8 22.036.630 60.391.862
Ticari Alacaklar
9 105.133.943 72.205.716
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 105.133.943 72.205.597
Diğer Alacaklar
11 13.036.557 8.065.911
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 250.944 199.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 12.785.613 7.866.414
Peşin Ödenmiş Giderler
15 133.346 149.090
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 1.884.291 269.178
Diğer Dönen Varlıklar
17 135.479
ARA TOPLAM
213.200.096 163.931.921
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
213.200.096 163.931.921
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 38.499 38.498
Diğer Alacaklar
11 222.975 222.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 222.975 222.975
Maddi Duran Varlıklar
20-22 7.032.772 8.474.808
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 670.221 97.983
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 670.221 97.983
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 149.673 1.238.568
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.114.140 10.072.832
TOPLAM VARLIKLAR
221.314.236 174.004.753
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22-23 72.280.870 73.245.422
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
72.280.870 73.245.422
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 220.181 695.242
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 72.060.689 72.550.180
Ticari Borçlar
9 85.412.642 46.910.668
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 23.753.841 6.158.497
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 61.658.801 40.752.171
Diğer Borçlar
11 776.826 609.887
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 303.421
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 776.826 306.466
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 1.634.689 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 217.906 129.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 119.694 129.513
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 98.212 238
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 465.421 291.171
ARA TOPLAM
160.788.354 121.186.899
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
160.788.354 121.186.899
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
888.277 1.662.809
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
888.277 1.662.809
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 888.277 1.662.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
31 383.202 450.960
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.271.479 2.113.769
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
162.059.833 123.300.668
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34 59.254.403 50.704.085
Ödenmiş Sermaye
34 37.500.000 37.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -234.550 -236.146
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 -234.550 -236.146
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 1.197.109 1.197.109
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 12.243.122 10.121.474
Net Dönem Karı veya Zararı
34 8.548.722 2.121.648
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
59.254.403 50.704.085
TOPLAM KAYNAKLAR
221.314.236 174.004.753


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
46 582.361.550 463.716.220
Satışların Maliyeti
46 -561.466.014 -447.925.692
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.895.536 15.790.528
BRÜT KAR (ZARAR)
20.895.536 15.790.528
Genel Yönetim Giderleri
47 -8.873.711 -7.607.059
Pazarlama Giderleri
47 -2.610.442 -799.113
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 534.044 597.484
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -2.243.361 -5.338
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.702.066 7.976.502
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 12.553 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.714.619 7.976.502
Finansman Gelirleri
51 28.511.202 29.780.713
Finansman Giderleri
51 -24.953.965 -36.820.973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.271.856 936.242
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.723.134 1.185.406
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 -1.634.689 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -1.088.445 1.185.406
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.548.722 2.121.648
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.548.722 2.121.648
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
8.548.722 2.121.648
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52 1.596 -21.306
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 2.046 -27.315
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-450 6.009
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -450 6.009
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.596 -21.306
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.550.318 2.100.342
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
8.550.318 2.100.342http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917361


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.