KAP ***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 18:34
KAP ***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.960.000 439.882 0 -214.840 1.197.109 17.047.970 4.825.325 37.255.446 37.255.446
Transferler
4.825.325 -4.825.325
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
46.394 -552.947 -506.553 -506.553
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
2.452.443 -2.144.146 308.297 308.297
Dönem Sonu Bakiyeler
13.960.000 2.892.325 0 -168.446 1.197.109 19.719.149 -552.947 37.057.190 37.057.190
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.500.000 0 0 -236.146 1.197.109 10.121.474 2.121.648 50.704.085 50.704.085
Transferler
2.121.648 -2.121.648
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-399 6.335.967 6.335.568 6.335.568
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
244.238 244.238 244.238
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 0 244.238 -236.545 1.197.109 12.243.122 6.335.967 57.283.891 57.283.891


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.725.514 -1.984.441
Dönem Karı (Zararı)
6.335.967 -552.947
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
34 6.335.967 -552.947
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.529.851 767.031
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47 228.005 374.590
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.869
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11.869
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47 108.030 101.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47 108.030 101.103
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 1.237.440 -16.959
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 308.297
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-55.493 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.508.672 -770.312
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 45.628.491 -20.158.787
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -103.194.916 -17.374.704
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
119 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-103.195.035 -17.374.704
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-394
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16 -7.213.865 -7.004.998
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.251.918 -4.932.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.961.947 -2.072.571
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 38.194.277 43.931.920
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.473.993 12.912.734
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
44.668.270 31.019.186
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,31,33 77.341 -163.349
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-303.421 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
380.762 -163.349
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-18.642.854 -556.228
Alınan Faiz
55.493 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
49 -138.153 -56.564
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
54 0 -1.371.649
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-506.769 -7.931
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20,21 0 20.412
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 20.412
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -506.769 -28.343
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-97.429 -28.343
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-409.340 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.991.687 8.592.646
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 26.991.687 8.592.646
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.759.404 6.600.274
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.759.404 6.600.274
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 24.033.042 4.186.090
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 31.792.446 10.786.364


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 31.792.446 22.850.164
Finansal Yatırımlar
8 14.394.544 60.391.862
Ticari Alacaklar
9 175.395.272 72.205.716
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 175.395.272 72.205.597
Diğer Alacaklar
11 15.303.984 8.065.911
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.549.728 1.874.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 13.754.256 6.191.560
Peşin Ödenmiş Giderler
15 152.902 149.090
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 379.703 269.178
ARA TOPLAM
237.418.851 163.931.921
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
237.418.851 163.931.921
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 38.499 38.498
Diğer Alacaklar
11 222.975 222.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 222.975 222.975
Maddi Duran Varlıklar
20-22 6.953.875 8.474.808
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 436.486 97.983
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 436.486 97.983
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 624.168 1.238.568
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.276.003 10.072.832
TOPLAM VARLIKLAR
245.694.854 174.004.753
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 99.816.531 73.245.422
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
99.816.531 73.245.422
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 274.664 695.242
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 99.541.867 72.550.180
Ticari Borçlar
9 85.799.642 46.910.668
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 469.559 6.158.497
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 85.330.083 40.752.171
Diğer Borçlar
11 251.727 609.887
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 303.421
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 251.727 306.466
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 622.927 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 162.485 129.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 148.712 129.513
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 13.773 238
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 721.438 291.171
ARA TOPLAM
187.374.750 121.186.899
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
187.374.750 121.186.899
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
634.062 1.662.809
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
634.062 1.662.809
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 634.062 1.662.809
Uzun Vadeli Karşılıklar
31 402.151 450.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 402.151 450.960
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.036.213 2.113.769
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
188.410.963 123.300.668
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34 57.283.891 50.704.085
Ödenmiş Sermaye
34 37.500.000 37.500.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
37 244.238 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -236.545 -236.146
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 -236.545 -236.146
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 1.197.109 1.197.109
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 12.243.122 10.121.474
Net Dönem Karı veya Zararı
34 6.335.967 2.121.648
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
57.283.891 50.704.085
TOPLAM KAYNAKLAR
245.694.854 174.004.753


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
295.444.977 218.344.699 131.095.753 172.559.385
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
46 295.444.977 218.344.699 131.095.753 172.559.385
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-286.089.749 -211.908.757 -125.346.757 -167.689.064
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
46 -286.089.749 -211.908.757 -125.346.757 -167.689.064
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.355.228 6.435.942 5.748.996 4.870.321
BRÜT KAR (ZARAR)
9.355.228 6.435.942 5.748.996 4.870.321
Genel Yönetim Giderleri
47 -3.650.755 -3.900.290 -1.733.586 -2.014.483
Pazarlama Giderleri
47 -866.908 -340.562 -413.628 -138.679
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 354.558 254.312 216.405 71.751
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -9.032 -18.711 -8.806 177.153
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.183.091 2.430.691 3.809.381 2.966.063
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.183.091 2.430.691 3.809.381 2.966.063
Finansman Gelirleri
51 12.713.428 12.681.117 6.203.288 7.268.504
Finansman Giderleri
51 -10.323.112 -15.681.714 -5.082.754 -8.913.936
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.573.407 -569.906 4.929.915 1.320.631
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.237.440 16.959 -630.796 2.274
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 -622.927 0 -622.927 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -614.513 16.959 -7.869 2.274
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.335.967 -552.947 4.299.119 1.322.905
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.335.967 -552.947 4.299.119 1.322.905
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
6.335.967 -552.947 4.299.119 1.322.905
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52 -399 46.394 -26.168 77.289
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -512 59.479 -33.549 99.088
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
113 -13.085 7.381 -21.799
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 113 -13.085 7.381 -21.799
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-399 46.394 -26.168 77.289
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.335.568 -506.553 4.272.951 1.400.194
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
6.335.568 -506.553 4.272.951 1.400.194http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870045


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.445 Değişim: -1,10% Hacim : 18.106 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.438 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,2847 Değişim: 0,15%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,3232
Açılış: 8,2722
10,0905 Değişim: 0,52%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,1597
Açılış: 10,0384
489,30 Değişim: 0,16%
Düşük 485,84 11.05.2021 Yüksek 491,28
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.