KAP ***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.05.2020 - 18:19
KAP ***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.960.000 439.882 -214.840 1.197.109 17.047.970 4.825.325 37.255.446 37.255.446
Transferler
4.825.325 -4.825.325
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.895 -1.871.047 -1.901.942 -1.901.942
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
2.452.443 -2.144.146 308.297 308.297
Dönem Sonu Bakiyeler
13.960.000 2.892.325 -245.735 1.197.109 19.729.149 -1.871.047 35.661.801 35.661.801
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.500.000 0 -236.146 1.197.109 10.121.474 2.121.648 50.704.085 50.704.085
Transferler
2.121.648 -2.121.648 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.769 2.036.848 2.062.617 2.062.617
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 -210.377 1.197.109 12.243.122 2.036.848 52.766.702 52.766.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.036.573 -17.951.271
Dönem Karı (Zararı)
34 2.036.848 -1.871.047
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.036.848 -1.871.047
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
865.795 547.426
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47 111.152 193.304
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47 123.694 65.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
123.694 65.315
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 606.644 -19.490
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
308.297
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24.305
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.764.135 -15.256.001
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 22.678.654 -11.656.062
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -27.135.225 -6.234.131
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -67.357 -20
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -27.067.868 -6.234.111
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16 -17.272.011 2.228.281
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,15,16 -1.294.129 5.650.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,15,16 -15.977.882 -3.422.203
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -7.880.723 390.697
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -5.957.647 -540.937
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.923.076 931.634
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,31,33 -154.830 15.214
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,31,33 -303.421 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,31,33 148.591 15.214
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-26.861.492 -16.579.622
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
49 -175.081
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
54 0 -1.371.649
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-199.100 4.449
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20,21 0 20.412
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20,21 0 20.412
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -199.100 -15.963
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -30.007 -15.963
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -169.093
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.017.129 22.754.453
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 16.017.129 22.754.453
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.218.544 4.807.631
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.218.544 4.807.631
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 22.850.164 4.186.090
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 11.631.620 8.993.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 11.631.620 22.850.164
Finansal Yatırımlar
8 37.713.208 60.391.862
Ticari Alacaklar
9 99.340.941 72.205.716
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 67.476 119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 99.273.465 72.205.597
Diğer Alacaklar
11 25.303.395 8.065.911
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.493.626 199.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 23.809.769 7.866.414
Peşin Ödenmiş Giderler
15 180.593 149.090
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 272.203 269.178
ARA TOPLAM
174.441.960 163.931.921
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
174.441.960 163.931.921
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 38.498 38.498
Diğer Alacaklar
11 222.975 222.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 222.975 222.975
Maddi Duran Varlıklar
20-22 8.220.806 8.474.808
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
239.147 97.983
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 239.147 97.983
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 624.656 1.238.568
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.346.082 10.072.832
TOPLAM VARLIKLAR
183.788.042 174.004.753
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 89.278.511 73.245.422
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
89.278.511 73.245.422
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 711.202 695.242
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
88.567.309 72.550.180
Ticari Borçlar
39.029.945 46.910.668
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 200.850 6.158.497
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 38.829.095 40.752.171
Diğer Borçlar
11 455.565 609.887
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 303.421
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 455.565 306.466
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 213.700 129.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 137.698 129.513
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
76.002
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 238
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 214.899 291.171
ARA TOPLAM
129.192.620 121.186.899
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
129.192.620 121.186.899
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.470.368 1.662.809
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.470.368 1.662.809
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 1.470.368 1.662.809
Uzun Vadeli Karşılıklar
31 358.352 450.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 358.352 450.960
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.828.720 2.113.769
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
131.021.340 123.300.668
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
52.766.702 50.704.085
Ödenmiş Sermaye
34 37.500.000 37.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-210.377 -236.146
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 -210.377 -236.146
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 1.197.109 1.197.109
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 12.243.122 10.121.474
Net Dönem Karı veya Zararı
34 2.036.848 2.121.648
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.766.702 50.704.085
TOPLAM KAYNAKLAR
183.788.042 174.004.753


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 164.349.224 45.785.314
Satışların Maliyeti
45 -160.742.992 -44.219.693
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.606.232 1.565.621
BRÜT KAR (ZARAR)
3.606.232 1.565.621
Genel Yönetim Giderleri
47 -1.917.169 -1.885.807
Pazarlama Giderleri
47 -453.280 -201.883
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 138.153 182.561
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -226 -195.864
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.373.710 -535.372
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.373.710 -535.372
Finansman Gelirleri
51 6.510.140 5.412.613
Finansman Giderleri
51 -5.240.358 -6.767.778
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.643.492 -1.890.537
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-606.644 19.490
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -606.644 19.490
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.036.848 -1.871.047
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.036.848 -1.871.047
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.036.848 -1.871.047
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,05430000 -0,07480000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
25.769 -30.895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 33.037 -39.609
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.268 8.714
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-7.268 8.714
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.769 -30.895
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.062.617 -1.901.942
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.062.617 -1.901.942http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847775


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.628 Değişim: -0,27% Hacim : 37.973 Mio.TL Son veri saati : 13:07
Düşük 10.610 28.05.2024 Yüksek 10.700
Açılış: 10.679
32,1833 Değişim: 0,16%
Düşük 31,9619 28.05.2024 Yüksek 32,2625
Açılış: 32,1324
35,0305 Değişim: 0,18%
Düşük 34,7318 28.05.2024 Yüksek 35,1017
Açılış: 34,9671
2.425,89 Değişim: -0,15%
Düşük 2.417,41 28.05.2024 Yüksek 2.439,40
Açılış: 2.429,46
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.